Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 352 zł
Zaliczka na podatek 275 zł
Całość - kwota brutto 4 527 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Luty 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Marzec 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Kwiecień 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Maj 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Czerwiec 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Lipiec 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Sierpień 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Wrzesień 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Październik 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Listopad 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Grudzień 4 527,00 441,84 67,91 110,91 351,57 3 656,00 275,00 3 279,77
Rocznie 54 324,00 5 302,08 814,92 1 330,92 4 218,84 43 872,00 3 300,00 39 357,24
Wynagrodzenie pracownika 4 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 442 zł
Ubezpieczenie rentowe 294 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Luty 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Marzec 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Kwiecień 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Maj 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Czerwiec 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Lipiec 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Sierpień 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Wrzesień 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Październik 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Listopad 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Grudzień 4 527,00 441,84 294,26 75,60 115,44 5 454,14 zł
Rocznie 54 324,00 5 302,08 3 531,12 907,20 1 385,28 65 449,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 527 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Całość - kwota brutto 4 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Luty 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Marzec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Kwiecień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Maj 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Czerwiec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Lipiec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Sierpień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Wrzesień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Październik 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Listopad 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Grudzień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Rocznie 52 080,00 5 082,96 781,20 0,00 4 159,44 36 972,00 2 700,00 39 356,40
Wynagrodzenie pracownika 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Luty 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Marzec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Kwiecień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Maj 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Czerwiec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Lipiec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Sierpień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Wrzesień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Październik 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Listopad 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Grudzień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Rocznie 52 080,00 5 082,96 3 385,20 0,00 1 328,04 61 876,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 516 zł
Całość - kwota brutto 3 796 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Luty 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Marzec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Kwiecień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Maj 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Czerwiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Lipiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Sierpień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Wrzesień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Październik 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Listopad 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Grudzień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Rocznie 45 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 444,00 6 192,00 39 360,00
Wynagrodzenie pracownika 3 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Luty 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Marzec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Kwiecień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Maj 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Czerwiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Lipiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Sierpień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Wrzesień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Październik 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Listopad 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Grudzień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Rocznie 45 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 796 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 959 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 959,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 317,00 0,00 3 279,66
Luty 3 959,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 317,00 0,00 3 279,66
Marzec 3 959,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 317,00 0,00 3 279,66
Kwiecień 3 959,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 317,00 0,00 3 279,66
Maj 3 959,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 317,00 0,00 3 279,66
Czerwiec 3 959,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 317,00 0,00 3 279,66
Lipiec 3 959,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 278,00 0,00 3 090,97
Sierpień 3 959,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 278,00 0,00 3 090,97
Wrzesień 3 959,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 278,00 0,00 3 090,97
Październik 3 959,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 278,00 0,00 3 090,97
Listopad 3 959,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 278,00 0,00 3 090,97
Grudzień 3 959,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 278,00 0,00 3 090,97
Rocznie 47 508,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 570,00 0,00 38 223,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 959 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 280 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ