Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 707 zł
Ubezpieczenie emerytalne 441 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 196 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 523 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Luty 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Marzec 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Kwiecień 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Maj 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Czerwiec 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Lipiec 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Sierpień 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Wrzesień 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Październik 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Listopad 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Grudzień 4 523,00 441,44 67,85 110,81 196,01 3 653,00 0,00 3 706,89
Rocznie 54 276,00 5 297,28 814,20 1 329,72 2 352,12 43 836,00 0,00 44 482,68
Wynagrodzenie pracownika 4 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 441 zł
Ubezpieczenie rentowe 294 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Luty 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Marzec 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Kwiecień 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Maj 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Czerwiec 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Lipiec 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Sierpień 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Wrzesień 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Październik 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Listopad 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Grudzień 4 523,00 441,44 294,00 75,53 115,33 5 449,30 zł
Rocznie 54 276,00 5 297,28 3 528,00 906,36 1 383,96 65 391,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 523 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 707 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 707 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Całość - kwota brutto 4 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Luty 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Marzec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Kwiecień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Maj 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Czerwiec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Lipiec 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Sierpień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Wrzesień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Październik 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Listopad 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Grudzień 4 340,00 423,58 65,10 0,00 346,62 3 081,00 225,00 3 279,70
Rocznie 52 080,00 5 082,96 781,20 0,00 4 159,44 36 972,00 2 700,00 39 356,40
Wynagrodzenie pracownika 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Luty 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Marzec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Kwiecień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Maj 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Czerwiec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Lipiec 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Sierpień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Wrzesień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Październik 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Listopad 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Grudzień 4 340,00 423,58 282,10 0,00 110,67 5 156,35 zł
Rocznie 52 080,00 5 082,96 3 385,20 0,00 1 328,04 61 876,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 516 zł
Całość - kwota brutto 3 796 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Luty 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Marzec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Kwiecień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Maj 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Czerwiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Lipiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Sierpień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Wrzesień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Październik 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Listopad 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Grudzień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 037,00 516,00 3 280,00
Rocznie 45 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 444,00 6 192,00 39 360,00
Wynagrodzenie pracownika 3 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Luty 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Marzec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Kwiecień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Maj 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Czerwiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Lipiec 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Sierpień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Wrzesień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Październik 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Listopad 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Grudzień 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 zł
Rocznie 45 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 796 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 248 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 956 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 3 708,00
Luty 3 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 3 708,00
Marzec 3 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 3 708,00
Kwiecień 3 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,00 0,00 3 135,00
Maj 3 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,00 0,00 3 115,00
Czerwiec 3 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,00 0,00 3 115,00
Lipiec 3 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 756,00 0,00 2 936,41
Sierpień 3 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 756,00 0,00 2 936,41
Wrzesień 3 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 756,00 0,00 2 936,41
Październik 3 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 756,00 0,00 2 936,41
Listopad 3 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 756,00 0,00 2 936,41
Grudzień 3 956,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 756,00 0,00 2 936,41
Rocznie 47 472,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 783,00 0,00 38 107,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 708 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.