Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 768 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 208 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 608 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Luty 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Marzec 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Kwiecień 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Maj 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Czerwiec 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Lipiec 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Sierpień 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Wrzesień 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Październik 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Listopad 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Grudzień 4 608,00 449,74 69,12 112,90 208,42 3 726,00 0,00 3 767,82
Rocznie 55 296,00 5 396,88 829,44 1 354,80 2 501,04 44 712,00 0,00 45 213,84
Wynagrodzenie pracownika 4 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 552 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Luty 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Marzec 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Kwiecień 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Maj 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Czerwiec 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Lipiec 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Sierpień 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Wrzesień 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Październik 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Listopad 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Grudzień 4 608,00 449,74 299,52 76,95 117,51 5 551,72 zł
Rocznie 55 296,00 5 396,88 3 594,24 923,40 1 410,12 66 620,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 608 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 768 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 768 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 552 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 353 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Całość - kwota brutto 4 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Luty 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Marzec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Kwiecień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Maj 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Czerwiec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Lipiec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Sierpień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Wrzesień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Październik 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Listopad 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Grudzień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Rocznie 53 040,00 5 176,68 795,60 0,00 4 236,12 37 656,00 2 748,00 40 083,60
Wynagrodzenie pracownika 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 251 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Luty 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Marzec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Kwiecień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Maj 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Czerwiec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Lipiec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Sierpień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Wrzesień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Październik 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Listopad 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Grudzień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Rocznie 53 040,00 5 176,68 3 447,60 0,00 1 352,52 63 016,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 251 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 526 zł
Całość - kwota brutto 3 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Luty 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Marzec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Kwiecień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Maj 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Czerwiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Lipiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Sierpień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Wrzesień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Październik 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Listopad 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Grudzień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Rocznie 46 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 116,00 6 312,00 40 080,00
Wynagrodzenie pracownika 3 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Luty 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Marzec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Kwiecień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Maj 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Czerwiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Lipiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Sierpień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Wrzesień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Październik 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Listopad 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Grudzień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Rocznie 46 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 768 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 028 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 3 768,00
Luty 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 3 768,00
Marzec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0,00 3 756,00
Kwiecień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 0,00 3 164,00
Maj 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 0,00 3 164,00
Czerwiec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,00 0,00 3 164,00
Lipiec 4 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 779,00 0,00 2 985,41
Sierpień 4 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 779,00 0,00 2 985,41
Wrzesień 4 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 779,00 0,00 2 985,41
Październik 4 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 779,00 0,00 2 985,41
Listopad 4 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 779,00 0,00 2 985,41
Grudzień 4 028,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 779,00 0,00 2 985,41
Rocznie 48 336,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 058,00 0,00 38 696,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 768 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.