Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Całość - kwota brutto 4 612 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Luty 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Marzec 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Kwiecień 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Maj 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Czerwiec 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Lipiec 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Sierpień 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Wrzesień 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Październik 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Listopad 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Grudzień 4 612,00 450,13 69,18 112,99 358,17 3 730,00 282,00 3 339,53
Rocznie 55 344,00 5 401,56 830,16 1 355,88 4 298,04 44 760,00 3 384,00 40 074,36
Wynagrodzenie pracownika 4 612 zł
Ubezpieczenie emerytalne 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 557 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Luty 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Marzec 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Kwiecień 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Maj 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Czerwiec 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Lipiec 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Sierpień 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Wrzesień 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Październik 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Listopad 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Grudzień 4 612,00 450,13 299,78 77,02 117,60 5 556,53 zł
Rocznie 55 344,00 5 401,56 3 597,36 924,24 1 411,20 66 678,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 612 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 557 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 353 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Całość - kwota brutto 4 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Luty 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Marzec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Kwiecień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Maj 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Czerwiec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Lipiec 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Sierpień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Wrzesień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Październik 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Listopad 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Grudzień 4 420,00 431,39 66,30 0,00 353,01 3 138,00 229,00 3 340,30
Rocznie 53 040,00 5 176,68 795,60 0,00 4 236,12 37 656,00 2 748,00 40 083,60
Wynagrodzenie pracownika 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 251 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Luty 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Marzec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Kwiecień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Maj 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Czerwiec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Lipiec 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Sierpień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Wrzesień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Październik 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Listopad 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Grudzień 4 420,00 431,39 287,30 0,00 112,71 5 251,40 zł
Rocznie 53 040,00 5 176,68 3 447,60 0,00 1 352,52 63 016,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 251 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 526 zł
Całość - kwota brutto 3 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Luty 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Marzec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Kwiecień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Maj 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Czerwiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Lipiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Sierpień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Wrzesień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Październik 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Listopad 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Grudzień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 526,00 3 340,00
Rocznie 46 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 116,00 6 312,00 40 080,00
Wynagrodzenie pracownika 3 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Luty 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Marzec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Kwiecień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Maj 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Czerwiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Lipiec 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Sierpień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Wrzesień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Październik 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Listopad 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Grudzień 3 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 866,00 zł
Rocznie 46 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 330 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 032 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 032,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 330,00 0,00 3 339,66
Luty 4 032,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 330,00 0,00 3 339,66
Marzec 4 032,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 330,00 0,00 3 339,66
Kwiecień 4 032,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 330,00 0,00 3 339,66
Maj 4 032,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 330,00 0,00 3 339,66
Czerwiec 4 032,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 330,00 0,00 3 339,66
Lipiec 4 032,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 291,00 0,00 3 150,97
Sierpień 4 032,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 291,00 0,00 3 150,97
Wrzesień 4 032,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 291,00 0,00 3 150,97
Październik 4 032,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 291,00 0,00 3 150,97
Listopad 4 032,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 291,00 0,00 3 150,97
Grudzień 4 032,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 291,00 0,00 3 150,97
Rocznie 48 384,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 726,00 0,00 38 943,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 340 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ