Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 357 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Całość - kwota brutto 4 594 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Luty 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Marzec 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Kwiecień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Maj 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Czerwiec 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Lipiec 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Sierpień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Wrzesień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Październik 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Listopad 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Grudzień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 356,78 3 714,00 146,00 3 461,39
Rocznie 55 128,00 5 380,44 826,92 1 350,60 1 748,16 44 568,00 0,00 41 536,68
Wynagrodzenie pracownika 4 594 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Luty 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Marzec 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Kwiecień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Maj 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Czerwiec 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Lipiec 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Sierpień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Wrzesień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Październik 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Listopad 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Grudzień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Rocznie 55 128,00 5 380,44 3 583,32 920,64 1 405,68 66 418,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 461 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 461 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 352 zł
Zaliczka na podatek 376 zł
Całość - kwota brutto 4 411 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Luty 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Marzec 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Kwiecień 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Maj 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Czerwiec 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Lipiec 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Sierpień 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Wrzesień 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Październik 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Listopad 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Grudzień 4 411,00 430,51 66,17 0,00 352,29 3 131,00 376,00 3 186,31
Rocznie 52 932,00 5 166,12 794,04 0,00 4 227,48 37 572,00 276,00 38 235,72
Wynagrodzenie pracownika 4 411 zł
Ubezpieczenie emerytalne 431 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Luty 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Marzec 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Kwiecień 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Maj 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Czerwiec 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Lipiec 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Sierpień 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Wrzesień 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Październik 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Listopad 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Grudzień 4 411,00 430,51 286,72 0,00 112,48 5 240,71 zł
Rocznie 52 932,00 5 166,12 3 440,64 0,00 1 349,76 62 888,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 411 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 186 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 186 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 524 zł
Całość - kwota brutto 3 854 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Luty 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Marzec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Kwiecień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Maj 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Czerwiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Lipiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Sierpień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Wrzesień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Październik 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Listopad 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Grudzień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Rocznie 46 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 996,00 6 288,00 39 960,00
Wynagrodzenie pracownika 3 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Luty 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Marzec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Kwiecień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Maj 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Czerwiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Lipiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Sierpień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Wrzesień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Październik 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Listopad 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Grudzień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Rocznie 46 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 248,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 854 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 361 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 016 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 016,00 0,00 0,00 0,00 361,44 0,00 258,00 0,00 3 396,56
Luty 4 016,00 0,00 0,00 0,00 361,44 0,00 258,00 0,00 3 396,56
Marzec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 361,44 0,00 265,00 0,00 3 389,56
Kwiecień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 361,44 0,00 860,00 0,00 2 794,56
Maj 4 016,00 0,00 0,00 0,00 361,44 0,00 860,00 0,00 2 794,56
Czerwiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 361,44 0,00 860,00 0,00 2 794,56
Lipiec 4 016,00 176,27 72,24 0,00 361,44 15,08 776,00 0,00 2 614,97
Sierpień 4 016,00 176,27 72,24 0,00 361,44 15,08 776,00 0,00 2 614,97
Wrzesień 4 016,00 176,27 72,24 0,00 361,44 15,08 776,00 0,00 2 614,97
Październik 4 016,00 176,27 72,24 0,00 361,44 15,08 776,00 0,00 2 614,97
Listopad 4 016,00 176,27 72,24 0,00 361,44 15,08 776,00 0,00 2 614,97
Grudzień 4 016,00 176,27 72,24 0,00 361,44 15,08 776,00 0,00 2 614,97
Rocznie 48 192,00 1 057,62 433,44 0,00 4 337,28 0,00 8 017,00 0,00 34 256,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 016 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 397 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.