Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 206 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 594 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Luty 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Marzec 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Kwiecień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Maj 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Czerwiec 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Lipiec 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Sierpień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Wrzesień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Październik 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Listopad 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Grudzień 4 594,00 448,37 68,91 112,55 206,38 3 714,00 0,00 3 757,79
Rocznie 55 128,00 5 380,44 826,92 1 350,60 2 476,56 44 568,00 0,00 45 093,48
Wynagrodzenie pracownika 4 594 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Luty 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Marzec 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Kwiecień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Maj 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Czerwiec 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Lipiec 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Sierpień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Wrzesień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Październik 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Listopad 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Grudzień 4 594,00 448,37 298,61 76,72 117,14 5 534,84 zł
Rocznie 55 128,00 5 380,44 3 583,32 920,64 1 405,68 66 418,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 758 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 758 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 352 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Całość - kwota brutto 4 407 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Luty 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Marzec 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Kwiecień 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Maj 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Czerwiec 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Lipiec 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Sierpień 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Wrzesień 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Październik 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Listopad 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Grudzień 4 407,00 430,12 66,11 0,00 351,97 3 129,00 229,00 3 329,80
Rocznie 52 884,00 5 161,44 793,32 0,00 4 223,64 37 548,00 2 748,00 39 957,60
Wynagrodzenie pracownika 4 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Luty 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Marzec 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Kwiecień 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Maj 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Czerwiec 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Lipiec 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Sierpień 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Wrzesień 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Październik 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Listopad 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Grudzień 4 407,00 430,12 286,46 0,00 112,38 5 235,96 zł
Rocznie 52 884,00 5 161,44 3 437,52 0,00 1 348,56 62 831,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 407 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 524 zł
Całość - kwota brutto 3 854 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Luty 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Marzec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Kwiecień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Maj 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Czerwiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Lipiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Sierpień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Wrzesień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Październik 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Listopad 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Grudzień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 083,00 524,00 3 330,00
Rocznie 46 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 996,00 6 288,00 39 960,00
Wynagrodzenie pracownika 3 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 854 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Luty 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Marzec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Kwiecień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Maj 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Czerwiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Lipiec 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Sierpień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Wrzesień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Październik 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Listopad 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Grudzień 3 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854,00 zł
Rocznie 46 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 248,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 854 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 854 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 016 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 3 758,00
Luty 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 3 758,00
Marzec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 3 751,00
Kwiecień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 3 156,00
Maj 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 3 156,00
Czerwiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 3 156,00
Lipiec 4 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 776,00 0,00 2 976,41
Sierpień 4 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 776,00 0,00 2 976,41
Wrzesień 4 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 776,00 0,00 2 976,41
Październik 4 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 776,00 0,00 2 976,41
Listopad 4 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 776,00 0,00 2 976,41
Grudzień 4 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 776,00 0,00 2 976,41
Rocznie 48 192,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 017,00 0,00 38 593,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 016 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 758 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.