Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 354 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Całość - kwota brutto 4 552 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Luty 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Marzec 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Kwiecień 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Maj 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Czerwiec 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Lipiec 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Sierpień 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Wrzesień 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Październik 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Listopad 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Grudzień 4 552,00 444,28 68,28 111,52 353,51 3 678,00 141,00 3 433,41
Rocznie 54 624,00 5 331,36 819,36 1 338,24 1 696,32 44 136,00 0,00 41 200,92
Wynagrodzenie pracownika 4 552 zł
Ubezpieczenie emerytalne 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Luty 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Marzec 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Kwiecień 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Maj 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Czerwiec 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Lipiec 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Sierpień 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Wrzesień 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Październik 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Listopad 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Grudzień 4 552,00 444,28 295,88 76,02 116,07 5 484,25 zł
Rocznie 54 624,00 5 331,36 3 550,56 912,24 1 392,84 65 811,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 552 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 433 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 433 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 349 zł
Zaliczka na podatek 372 zł
Całość - kwota brutto 4 371 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Luty 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Marzec 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Kwiecień 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Maj 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Czerwiec 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Lipiec 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Sierpień 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Wrzesień 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Październik 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Listopad 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Grudzień 4 371,00 426,61 65,57 0,00 349,09 3 103,00 372,00 3 157,37
Rocznie 52 452,00 5 119,32 786,84 0,00 4 189,08 37 236,00 276,00 37 888,44
Wynagrodzenie pracownika 4 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 193 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Luty 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Marzec 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Kwiecień 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Maj 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Czerwiec 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Lipiec 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Sierpień 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Wrzesień 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Październik 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Listopad 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Grudzień 4 371,00 426,61 284,12 0,00 111,46 5 193,19 zł
Rocznie 52 452,00 5 119,32 3 409,44 0,00 1 337,52 62 318,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 371 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 157 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 157 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 193 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 519 zł
Całość - kwota brutto 3 819 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Luty 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Marzec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Kwiecień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Maj 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Czerwiec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Lipiec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Sierpień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Wrzesień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Październik 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Listopad 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Grudzień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,00 519,00 3 300,00
Rocznie 45 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 660,00 6 228,00 39 600,00
Wynagrodzenie pracownika 3 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Luty 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Marzec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Kwiecień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Maj 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Czerwiec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Lipiec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Sierpień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Wrzesień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Październik 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Listopad 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Grudzień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 819,00 zł
Rocznie 45 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 252 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 252,00 0,00 3 369,80
Luty 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 252,00 0,00 3 369,80
Marzec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 252,00 0,00 3 369,80
Kwiecień 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 840,00 0,00 2 781,80
Maj 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 849,00 0,00 2 772,80
Czerwiec 3 980,00 0,00 0,00 0,00 358,20 0,00 849,00 0,00 2 772,80
Lipiec 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Sierpień 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Wrzesień 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Październik 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Listopad 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Grudzień 3 980,00 176,27 72,24 0,00 358,20 15,08 764,00 0,00 2 594,21
Rocznie 47 760,00 1 057,62 433,44 0,00 4 298,40 0,00 7 878,00 0,00 34 002,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 370 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.