Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 192 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 495 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Luty 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Marzec 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Kwiecień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Maj 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Czerwiec 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Lipiec 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Sierpień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Wrzesień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Październik 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Listopad 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Grudzień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 191,93 3 629,00 0,00 3 686,80
Rocznie 53 940,00 5 264,52 809,16 1 321,56 2 303,16 43 548,00 0,00 44 241,60
Wynagrodzenie pracownika 4 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 416 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Luty 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Marzec 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Kwiecień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Maj 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Czerwiec 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Lipiec 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Sierpień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Wrzesień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Październik 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Listopad 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Grudzień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Rocznie 53 940,00 5 264,52 3 506,16 900,84 1 375,56 64 987,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 495 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 687 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 687 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 416 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 345 zł
Zaliczka na podatek 224 zł
Całość - kwota brutto 4 314 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Luty 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Marzec 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Kwiecień 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Maj 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Czerwiec 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Lipiec 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Sierpień 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Wrzesień 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Październik 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Listopad 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Grudzień 4 314,00 421,05 64,71 0,00 344,54 3 063,00 224,00 3 259,70
Rocznie 51 768,00 5 052,60 776,52 0,00 4 134,48 36 756,00 2 688,00 39 116,40
Wynagrodzenie pracownika 4 314 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Luty 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Marzec 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Kwiecień 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Maj 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Czerwiec 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Lipiec 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Sierpień 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Wrzesień 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Październik 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Listopad 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Grudzień 4 314,00 421,05 280,41 0,00 110,00 5 125,46 zł
Rocznie 51 768,00 5 052,60 3 364,92 0,00 1 320,00 61 505,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 314 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Całość - kwota brutto 3 773 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Luty 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Marzec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Kwiecień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Maj 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Czerwiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Lipiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Sierpień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Wrzesień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Październik 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Listopad 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Grudzień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Rocznie 45 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 216,00 6 156,00 39 120,00
Wynagrodzenie pracownika 3 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Luty 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Marzec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Kwiecień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Maj 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Czerwiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Lipiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Sierpień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Wrzesień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Październik 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Listopad 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Grudzień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Rocznie 45 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 932 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 0,00 3 689,00
Luty 3 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 0,00 3 689,00
Marzec 3 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 0,00 3 689,00
Kwiecień 3 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 3 129,00
Maj 3 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 0,00 3 099,00
Czerwiec 3 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,00 0,00 3 099,00
Lipiec 3 932,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 749,00 0,00 2 919,41
Sierpień 3 932,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 749,00 0,00 2 919,41
Wrzesień 3 932,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 749,00 0,00 2 919,41
Październik 3 932,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 749,00 0,00 2 919,41
Listopad 3 932,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 749,00 0,00 2 919,41
Grudzień 3 932,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 749,00 0,00 2 919,41
Rocznie 47 184,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 692,00 0,00 37 910,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 932 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 689 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.