Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 349 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Całość - kwota brutto 4 495 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Luty 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Marzec 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Kwiecień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Maj 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Czerwiec 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Lipiec 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Sierpień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Wrzesień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Październik 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Listopad 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Grudzień 4 495,00 438,71 67,43 110,13 349,09 3 629,00 135,00 3 394,64
Rocznie 53 940,00 5 264,52 809,16 1 321,56 1 625,76 43 548,00 0,00 40 735,68
Wynagrodzenie pracownika 4 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 416 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Luty 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Marzec 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Kwiecień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Maj 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Czerwiec 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Lipiec 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Sierpień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Wrzesień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Październik 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Listopad 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Grudzień 4 495,00 438,71 292,18 75,07 114,63 5 415,59 zł
Rocznie 53 940,00 5 264,52 3 506,16 900,84 1 375,56 64 987,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 495 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 395 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 416 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 345 zł
Zaliczka na podatek 368 zł
Całość - kwota brutto 4 318 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Luty 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Marzec 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Kwiecień 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Maj 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Czerwiec 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Lipiec 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Sierpień 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Wrzesień 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Październik 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Listopad 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Grudzień 4 318,00 421,44 64,77 0,00 344,86 3 065,00 368,00 3 119,13
Rocznie 51 816,00 5 057,28 777,24 0,00 4 138,32 36 780,00 276,00 37 429,56
Wynagrodzenie pracownika 4 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Luty 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Marzec 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Kwiecień 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Maj 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Czerwiec 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Lipiec 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Sierpień 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Wrzesień 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Październik 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Listopad 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Grudzień 4 318,00 421,44 280,67 0,00 110,11 5 130,22 zł
Rocznie 51 816,00 5 057,28 3 368,04 0,00 1 321,32 61 562,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 318 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 119 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 119 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 513 zł
Całość - kwota brutto 3 773 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Luty 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Marzec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Kwiecień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Maj 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Czerwiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Lipiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Sierpień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Wrzesień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Październik 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Listopad 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Grudzień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 018,00 513,00 3 260,00
Rocznie 45 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 216,00 6 156,00 39 120,00
Wynagrodzenie pracownika 3 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Luty 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Marzec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Kwiecień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Maj 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Czerwiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Lipiec 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Sierpień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Wrzesień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Październik 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Listopad 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Grudzień 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 773,00 zł
Rocznie 45 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 354 zł
Zaliczka na podatek 243 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 932 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 932,00 0,00 0,00 0,00 353,88 0,00 243,00 0,00 3 335,12
Luty 3 932,00 0,00 0,00 0,00 353,88 0,00 243,00 0,00 3 335,12
Marzec 3 932,00 0,00 0,00 0,00 353,88 0,00 243,00 0,00 3 335,12
Kwiecień 3 932,00 0,00 0,00 0,00 353,88 0,00 803,00 0,00 2 775,12
Maj 3 932,00 0,00 0,00 0,00 353,88 0,00 833,00 0,00 2 745,12
Czerwiec 3 932,00 0,00 0,00 0,00 353,88 0,00 833,00 0,00 2 745,12
Lipiec 3 932,00 176,27 72,24 0,00 353,88 15,08 749,00 0,00 2 565,53
Sierpień 3 932,00 176,27 72,24 0,00 353,88 15,08 749,00 0,00 2 565,53
Wrzesień 3 932,00 176,27 72,24 0,00 353,88 15,08 749,00 0,00 2 565,53
Październik 3 932,00 176,27 72,24 0,00 353,88 15,08 749,00 0,00 2 565,53
Listopad 3 932,00 176,27 72,24 0,00 353,88 15,08 749,00 0,00 2 565,53
Grudzień 3 932,00 176,27 72,24 0,00 353,88 15,08 749,00 0,00 2 565,53
Rocznie 47 184,00 1 057,62 433,44 0,00 4 246,56 0,00 7 692,00 0,00 33 663,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 932 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 335 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.