Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 385 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 134 zł
Całość - kwota brutto 4 481 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Luty 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Marzec 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Kwiecień 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Maj 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Czerwiec 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Lipiec 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Sierpień 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Wrzesień 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Październik 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Listopad 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Grudzień 4 481,00 437,35 67,22 109,78 348,00 3 617,00 134,00 3 384,65
Rocznie 53 772,00 5 248,20 806,64 1 317,36 1 608,48 43 404,00 0,00 40 615,80
Wynagrodzenie pracownika 4 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 399 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Luty 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Marzec 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Kwiecień 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Maj 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Czerwiec 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Lipiec 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Sierpień 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Wrzesień 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Październik 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Listopad 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Grudzień 4 481,00 437,35 291,27 74,83 114,26 5 398,71 zł
Rocznie 53 772,00 5 248,20 3 495,24 897,96 1 371,12 64 784,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 385 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 385 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 399 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 344 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Całość - kwota brutto 4 305 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Luty 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Marzec 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Kwiecień 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Maj 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Czerwiec 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Lipiec 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Sierpień 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Wrzesień 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Październik 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Listopad 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Grudzień 4 305,00 420,17 64,58 0,00 343,82 3 056,00 367,00 3 109,71
Rocznie 51 660,00 5 042,04 774,96 0,00 4 125,84 36 672,00 276,00 37 316,52
Wynagrodzenie pracownika 4 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 115 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Luty 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Marzec 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Kwiecień 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Maj 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Czerwiec 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Lipiec 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Sierpień 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Wrzesień 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Październik 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Listopad 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Grudzień 4 305,00 420,17 279,83 0,00 109,78 5 114,78 zł
Rocznie 51 660,00 5 042,04 3 357,96 0,00 1 317,36 61 377,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 115 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 512 zł
Całość - kwota brutto 3 762 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Luty 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Marzec 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Kwiecień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Maj 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Czerwiec 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Lipiec 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Sierpień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Wrzesień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Październik 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Listopad 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Grudzień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 512,00 3 250,00
Rocznie 45 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 120,00 6 144,00 39 000,00
Wynagrodzenie pracownika 3 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 762 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Luty 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Marzec 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Kwiecień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Maj 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Czerwiec 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Lipiec 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Sierpień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Wrzesień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Październik 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Listopad 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Grudzień 3 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 762,00 zł
Rocznie 45 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 144,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 762 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 762 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 353 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 920 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 241,00 0,00 3 326,20
Luty 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 241,00 0,00 3 326,20
Marzec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 241,00 0,00 3 326,20
Kwiecień 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 793,00 0,00 2 774,20
Maj 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 829,00 0,00 2 738,20
Czerwiec 3 920,00 0,00 0,00 0,00 352,80 0,00 829,00 0,00 2 738,20
Lipiec 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Sierpień 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Wrzesień 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Październik 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Listopad 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Grudzień 3 920,00 176,27 72,24 0,00 352,80 15,08 745,00 0,00 2 558,61
Rocznie 47 040,00 1 057,62 433,44 0,00 4 233,60 0,00 7 644,00 0,00 33 580,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 326 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.