Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3240 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 240 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 252 zł
Zaliczka na podatek 6 zł
Całość - kwota brutto 3 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Luty 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Marzec 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Kwiecień 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Maj 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Czerwiec 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Lipiec 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Sierpień 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Wrzesień 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Październik 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Listopad 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Grudzień 3 240,00 316,22 48,60 79,38 251,62 2 546,00 6,00 2 538,18
Rocznie 38 880,00 3 794,64 583,20 952,56 66,24 30 552,00 0,00 30 458,16
Wynagrodzenie pracownika 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Luty 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Marzec 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Kwiecień 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Maj 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Czerwiec 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Lipiec 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Sierpień 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Wrzesień 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Październik 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Listopad 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Grudzień 3 240,00 316,22 210,60 54,11 82,62 3 903,55 zł
Rocznie 38 880,00 3 794,64 2 527,20 649,32 991,44 46 842,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 538 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3240 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 259 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 3 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Luty 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Marzec 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Kwiecień 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Maj 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Czerwiec 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Lipiec 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Sierpień 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Wrzesień 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Październik 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Listopad 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Grudzień 3 240,00 316,22 48,60 0,00 258,77 2 300,00 276,00 2 340,41
Rocznie 38 880,00 3 794,64 583,20 0,00 3 105,24 27 600,00 204,00 28 084,92
Wynagrodzenie pracownika 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 316 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 849 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Luty 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Marzec 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Kwiecień 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Maj 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Czerwiec 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Lipiec 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Sierpień 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Wrzesień 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Październik 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Listopad 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Grudzień 3 240,00 316,22 210,60 0,00 82,62 3 849,44 zł
Rocznie 38 880,00 3 794,64 2 527,20 0,00 991,44 46 193,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 849 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3240 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 441 zł
Całość - kwota brutto 3 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Luty 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Marzec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Kwiecień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Maj 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Czerwiec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Lipiec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Sierpień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Wrzesień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Październik 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Listopad 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Grudzień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 441,00 2 799,00
Rocznie 38 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 104,00 5 292,00 33 588,00
Wynagrodzenie pracownika 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Luty 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Marzec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Kwiecień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Maj 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Czerwiec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Lipiec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Sierpień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Wrzesień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Październik 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Listopad 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Grudzień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 zł
Rocznie 38 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 799 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 240 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3240 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 240 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 292 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 240 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 240,00 0,00 0,00 0,00 291,60 0,00 126,00 0,00 2 822,40
Luty 3 240,00 0,00 0,00 0,00 291,60 0,00 126,00 0,00 2 822,40
Marzec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 291,60 0,00 126,00 0,00 2 822,40
Kwiecień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 291,60 0,00 270,00 0,00 2 678,40
Maj 3 240,00 0,00 0,00 0,00 291,60 0,00 612,00 0,00 2 336,40
Czerwiec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 291,60 0,00 612,00 0,00 2 336,40
Lipiec 3 240,00 176,27 72,24 0,00 291,60 15,08 527,00 0,00 2 157,81
Sierpień 3 240,00 176,27 72,24 0,00 291,60 15,08 527,00 0,00 2 157,81
Wrzesień 3 240,00 176,27 72,24 0,00 291,60 15,08 527,00 0,00 2 157,81
Październik 3 240,00 176,27 72,24 0,00 291,60 15,08 527,00 0,00 2 157,81
Listopad 3 240,00 176,27 72,24 0,00 291,60 15,08 527,00 0,00 2 157,81
Grudzień 3 240,00 176,27 72,24 0,00 291,60 15,08 527,00 0,00 2 157,81
Rocznie 38 880,00 1 057,62 433,44 0,00 3 499,20 0,00 5 034,00 0,00 28 765,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 822 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.