Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3220 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 357 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 250 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Całość - kwota brutto 3 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Luty 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Marzec 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Kwiecień 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Maj 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Czerwiec 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Lipiec 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Sierpień 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Wrzesień 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Październik 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Listopad 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Grudzień 3 220,00 314,27 48,30 78,89 250,07 2 529,00 171,00 2 357,47
Rocznie 38 640,00 3 771,24 579,60 946,68 3 000,84 30 348,00 2 052,00 28 289,64
Wynagrodzenie pracownika 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 879 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Luty 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Marzec 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Kwiecień 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Maj 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Czerwiec 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Lipiec 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Sierpień 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Wrzesień 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Październik 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Listopad 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Grudzień 3 220,00 314,27 209,30 53,77 82,11 3 879,45 zł
Rocznie 38 640,00 3 771,24 2 511,60 645,24 985,32 46 553,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 357 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 879 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3220 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 257 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 3 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Luty 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Marzec 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Kwiecień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Maj 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Czerwiec 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Lipiec 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Sierpień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Wrzesień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Październik 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Listopad 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Grudzień 3 220,00 314,27 48,30 0,00 257,17 2 286,00 167,00 2 433,26
Rocznie 38 640,00 3 771,24 579,60 0,00 3 086,04 27 432,00 2 004,00 29 199,12
Wynagrodzenie pracownika 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 314 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 826 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Luty 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Marzec 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Kwiecień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Maj 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Czerwiec 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Lipiec 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Sierpień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Wrzesień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Październik 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Listopad 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Grudzień 3 220,00 314,27 209,30 0,00 82,11 3 825,68 zł
Rocznie 38 640,00 3 771,24 2 511,60 0,00 985,32 45 908,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 433 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 826 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3220 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Całość - kwota brutto 3 220 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Luty 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Marzec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Kwiecień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Maj 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Czerwiec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Lipiec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Sierpień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Wrzesień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Październik 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Listopad 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Grudzień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 438,00 2 782,00
Rocznie 38 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 912,00 5 256,00 33 384,00
Wynagrodzenie pracownika 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 220 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Luty 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Marzec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Kwiecień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Maj 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Czerwiec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Lipiec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Sierpień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Wrzesień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Październik 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Listopad 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Grudzień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 zł
Rocznie 38 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 782 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 220 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 220 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3220 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 220 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 220 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 220,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 175,00 0,00 2 663,19
Luty 3 220,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 175,00 0,00 2 663,19
Marzec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 175,00 0,00 2 663,19
Kwiecień 3 220,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 175,00 0,00 2 663,19
Maj 3 220,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 175,00 0,00 2 663,19
Czerwiec 3 220,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 175,00 0,00 2 663,19
Lipiec 3 220,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 133,00 0,00 2 459,99
Sierpień 3 220,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 133,00 0,00 2 459,99
Wrzesień 3 220,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 133,00 0,00 2 459,99
Październik 3 220,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 133,00 0,00 2 459,99
Listopad 3 220,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 133,00 0,00 2 459,99
Grudzień 3 220,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 133,00 0,00 2 459,99
Rocznie 38 640,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 848,00 0,00 30 739,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 663 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ