Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3210 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 249 zł
Zaliczka na podatek 170 zł
Całość - kwota brutto 3 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Luty 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Marzec 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Kwiecień 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Maj 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Czerwiec 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Lipiec 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Sierpień 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Wrzesień 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Październik 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Listopad 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Grudzień 3 210,00 313,30 48,15 78,65 249,29 2 520,00 170,00 2 350,61
Rocznie 38 520,00 3 759,60 577,80 943,80 2 991,48 30 240,00 2 040,00 28 207,32
Wynagrodzenie pracownika 3 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Luty 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Marzec 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Kwiecień 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Maj 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Czerwiec 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Lipiec 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Sierpień 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Wrzesień 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Październik 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Listopad 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Grudzień 3 210,00 313,30 208,65 53,61 81,86 3 867,42 zł
Rocznie 38 520,00 3 759,60 2 503,80 643,32 982,32 46 409,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 351 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3210 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 256 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 3 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Luty 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Marzec 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Kwiecień 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Maj 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Czerwiec 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Lipiec 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Sierpień 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Wrzesień 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Październik 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Listopad 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Grudzień 3 210,00 313,30 48,15 0,00 256,37 2 279,00 167,00 2 425,18
Rocznie 38 520,00 3 759,60 577,80 0,00 3 076,44 27 348,00 2 004,00 29 102,16
Wynagrodzenie pracownika 3 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 313 zł
Ubezpieczenie rentowe 209 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 814 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Luty 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Marzec 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Kwiecień 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Maj 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Czerwiec 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Lipiec 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Sierpień 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Wrzesień 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Październik 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Listopad 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Grudzień 3 210,00 313,30 208,65 0,00 81,86 3 813,81 zł
Rocznie 38 520,00 3 759,60 2 503,80 0,00 982,32 45 765,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 425 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 814 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3210 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 437 zł
Całość - kwota brutto 3 210 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Luty 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Marzec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Kwiecień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Maj 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Czerwiec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Lipiec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Sierpień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Wrzesień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Październik 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Listopad 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Grudzień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568,00 437,00 2 773,00
Rocznie 38 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 816,00 5 244,00 33 276,00
Wynagrodzenie pracownika 3 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Luty 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Marzec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Kwiecień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Maj 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Czerwiec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Lipiec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Sierpień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Wrzesień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Październik 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Listopad 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Grudzień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 210,00 zł
Rocznie 38 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 773 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 210 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3210 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 210 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 210 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 210,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 173,00 0,00 2 655,19
Luty 3 210,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 173,00 0,00 2 655,19
Marzec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 173,00 0,00 2 655,19
Kwiecień 3 210,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 173,00 0,00 2 655,19
Maj 3 210,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 173,00 0,00 2 655,19
Czerwiec 3 210,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 173,00 0,00 2 655,19
Lipiec 3 210,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 132,00 0,00 2 450,99
Sierpień 3 210,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 132,00 0,00 2 450,99
Wrzesień 3 210,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 132,00 0,00 2 450,99
Październik 3 210,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 132,00 0,00 2 450,99
Listopad 3 210,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 132,00 0,00 2 450,99
Grudzień 3 210,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 132,00 0,00 2 450,99
Rocznie 38 520,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 830,00 0,00 30 637,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 655 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ