Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 249 zł
Zaliczka na podatek 169 zł
Całość - kwota brutto 3 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Luty 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Marzec 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Kwiecień 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Maj 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Czerwiec 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Lipiec 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Sierpień 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Wrzesień 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Październik 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Listopad 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Grudzień 3 200,00 312,32 48,00 78,40 248,52 2 511,00 169,00 2 343,76
Rocznie 38 400,00 3 747,84 576,00 940,80 2 982,24 30 132,00 2 028,00 28 125,12
Wynagrodzenie pracownika 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Luty 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Marzec 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Kwiecień 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Maj 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Czerwiec 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Lipiec 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Sierpień 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Wrzesień 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Październik 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Listopad 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Grudzień 3 200,00 312,32 208,00 53,44 81,60 3 855,36 zł
Rocznie 38 400,00 3 747,84 2 496,00 641,28 979,20 46 264,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 256 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Całość - kwota brutto 3 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Luty 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Marzec 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Kwiecień 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Maj 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Czerwiec 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Lipiec 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Sierpień 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Wrzesień 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Październik 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Listopad 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Grudzień 3 200,00 312,32 48,00 0,00 255,57 2 272,00 166,00 2 418,11
Rocznie 38 400,00 3 747,84 576,00 0,00 3 066,84 27 264,00 1 992,00 29 017,32
Wynagrodzenie pracownika 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 312 zł
Ubezpieczenie rentowe 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 802 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Luty 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Marzec 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Kwiecień 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Maj 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Czerwiec 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Lipiec 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Sierpień 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Wrzesień 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Październik 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Listopad 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Grudzień 3 200,00 312,32 208,00 0,00 81,60 3 801,92 zł
Rocznie 38 400,00 3 747,84 2 496,00 0,00 979,20 45 623,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 418 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 802 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 765 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 435 zł
Całość - kwota brutto 3 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Luty 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Marzec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Kwiecień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Maj 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Czerwiec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Lipiec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Sierpień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Wrzesień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Październik 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Listopad 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Grudzień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 435,00 2 765,00
Rocznie 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 720,00 5 220,00 33 180,00
Wynagrodzenie pracownika 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Luty 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Marzec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Kwiecień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Maj 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Czerwiec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Lipiec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Sierpień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Wrzesień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Październik 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Listopad 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Grudzień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,00 zł
Rocznie 38 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 765 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 200 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 171,00 0,00 2 647,19
Luty 3 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 171,00 0,00 2 647,19
Marzec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 171,00 0,00 2 647,19
Kwiecień 3 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 171,00 0,00 2 647,19
Maj 3 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 171,00 0,00 2 647,19
Czerwiec 3 200,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 171,00 0,00 2 647,19
Lipiec 3 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 442,99
Sierpień 3 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 442,99
Wrzesień 3 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 442,99
Październik 3 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 442,99
Listopad 3 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 442,99
Grudzień 3 200,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 130,00 0,00 2 442,99
Rocznie 38 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 806,00 0,00 30 541,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 647 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ