Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3270 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 270 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 254 zł
Zaliczka na podatek 9 zł
Całość - kwota brutto 3 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Luty 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Marzec 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Kwiecień 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Maj 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Czerwiec 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Lipiec 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Sierpień 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Wrzesień 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Październik 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Listopad 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Grudzień 3 270,00 319,15 49,05 80,12 253,95 2 572,00 9,00 2 558,73
Rocznie 39 240,00 3 829,80 588,60 961,44 103,68 30 864,00 0,00 30 704,76
Wynagrodzenie pracownika 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Luty 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Marzec 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Kwiecień 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Maj 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Czerwiec 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Lipiec 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Sierpień 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Wrzesień 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Październik 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Listopad 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Grudzień 3 270,00 319,15 212,55 54,61 83,39 3 939,70 zł
Rocznie 39 240,00 3 829,80 2 550,60 655,32 1 000,68 47 276,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 559 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3270 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 362 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 261 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 3 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Luty 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Marzec 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Kwiecień 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Maj 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Czerwiec 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Lipiec 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Sierpień 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Wrzesień 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Październik 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Listopad 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Grudzień 3 270,00 319,15 49,05 0,00 261,16 2 321,00 279,00 2 362,12
Rocznie 39 240,00 3 829,80 588,60 0,00 3 133,92 27 852,00 204,00 28 345,44
Wynagrodzenie pracownika 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 885 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Luty 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Marzec 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Kwiecień 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Maj 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Czerwiec 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Lipiec 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Sierpień 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Wrzesień 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Październik 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Listopad 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Grudzień 3 270,00 319,15 212,55 0,00 83,39 3 885,09 zł
Rocznie 39 240,00 3 829,80 2 550,60 0,00 1 000,68 46 621,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 362 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 885 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3270 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 825 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 445 zł
Całość - kwota brutto 3 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Luty 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Marzec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Kwiecień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Maj 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Czerwiec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Lipiec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Sierpień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Wrzesień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Październik 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Listopad 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Grudzień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 616,00 445,00 2 825,00
Rocznie 39 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 392,00 5 340,00 33 900,00
Wynagrodzenie pracownika 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 270 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Luty 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Marzec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Kwiecień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Maj 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Czerwiec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Lipiec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Sierpień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Wrzesień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Październik 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Listopad 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Grudzień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 270,00 zł
Rocznie 39 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 825 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 270 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3270 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 294 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 270 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 270,00 0,00 0,00 0,00 294,30 0,00 131,00 0,00 2 844,70
Luty 3 270,00 0,00 0,00 0,00 294,30 0,00 131,00 0,00 2 844,70
Marzec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 294,30 0,00 131,00 0,00 2 844,70
Kwiecień 3 270,00 0,00 0,00 0,00 294,30 0,00 293,00 0,00 2 682,70
Maj 3 270,00 0,00 0,00 0,00 294,30 0,00 621,00 0,00 2 354,70
Czerwiec 3 270,00 0,00 0,00 0,00 294,30 0,00 621,00 0,00 2 354,70
Lipiec 3 270,00 176,27 72,24 0,00 294,30 15,08 537,00 0,00 2 175,11
Sierpień 3 270,00 176,27 72,24 0,00 294,30 15,08 537,00 0,00 2 175,11
Wrzesień 3 270,00 176,27 72,24 0,00 294,30 15,08 537,00 0,00 2 175,11
Październik 3 270,00 176,27 72,24 0,00 294,30 15,08 537,00 0,00 2 175,11
Listopad 3 270,00 176,27 72,24 0,00 294,30 15,08 537,00 0,00 2 175,11
Grudzień 3 270,00 176,27 72,24 0,00 294,30 15,08 537,00 0,00 2 175,11
Rocznie 39 240,00 1 057,62 433,44 0,00 3 531,60 0,00 5 150,00 0,00 28 976,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 845 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.