Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3250 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 250 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 252 zł
Zaliczka na podatek 6 zł
Całość - kwota brutto 3 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Luty 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Marzec 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Kwiecień 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Maj 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Czerwiec 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Lipiec 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Sierpień 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Wrzesień 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Październik 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Listopad 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Grudzień 3 250,00 317,20 48,75 79,63 252,40 2 554,00 6,00 2 546,02
Rocznie 39 000,00 3 806,40 585,00 955,56 77,76 30 648,00 0,00 30 552,24
Wynagrodzenie pracownika 3 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 916 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Luty 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Marzec 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Kwiecień 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Maj 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Czerwiec 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Lipiec 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Sierpień 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Wrzesień 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Październik 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Listopad 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Grudzień 3 250,00 317,20 211,25 54,28 82,88 3 915,61 zł
Rocznie 39 000,00 3 806,40 2 535,00 651,36 994,56 46 987,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 546 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 916 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3250 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 260 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Całość - kwota brutto 3 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Luty 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Marzec 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Kwiecień 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Maj 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Czerwiec 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Lipiec 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Sierpień 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Wrzesień 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Październik 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Listopad 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Grudzień 3 250,00 317,20 48,75 0,00 259,56 2 307,00 277,00 2 347,65
Rocznie 39 000,00 3 806,40 585,00 0,00 3 114,72 27 684,00 204,00 28 171,80
Wynagrodzenie pracownika 3 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 317 zł
Ubezpieczenie rentowe 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Luty 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Marzec 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Kwiecień 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Maj 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Czerwiec 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Lipiec 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Sierpień 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Wrzesień 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Październik 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Listopad 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Grudzień 3 250,00 317,20 211,25 0,00 82,88 3 861,33 zł
Rocznie 39 000,00 3 806,40 2 535,00 0,00 994,56 46 335,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 348 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3250 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 442 zł
Całość - kwota brutto 3 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Luty 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Marzec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Kwiecień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Maj 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Czerwiec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Lipiec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Sierpień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Wrzesień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Październik 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Listopad 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Grudzień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 442,00 2 808,00
Rocznie 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Wynagrodzenie pracownika 3 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Luty 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Marzec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Kwiecień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Maj 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Czerwiec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Lipiec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Sierpień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Wrzesień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Październik 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Listopad 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Grudzień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 zł
Rocznie 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 808 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 250 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3250 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 250 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 293 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 250 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 250,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 128,00 0,00 2 829,50
Luty 3 250,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 128,00 0,00 2 829,50
Marzec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 128,00 0,00 2 829,50
Kwiecień 3 250,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 278,00 0,00 2 679,50
Maj 3 250,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 615,00 0,00 2 342,50
Czerwiec 3 250,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 615,00 0,00 2 342,50
Lipiec 3 250,00 176,27 72,24 0,00 292,50 15,08 531,00 0,00 2 162,91
Sierpień 3 250,00 176,27 72,24 0,00 292,50 15,08 531,00 0,00 2 162,91
Wrzesień 3 250,00 176,27 72,24 0,00 292,50 15,08 531,00 0,00 2 162,91
Październik 3 250,00 176,27 72,24 0,00 292,50 15,08 531,00 0,00 2 162,91
Listopad 3 250,00 176,27 72,24 0,00 292,50 15,08 531,00 0,00 2 162,91
Grudzień 3 250,00 176,27 72,24 0,00 292,50 15,08 531,00 0,00 2 162,91
Rocznie 39 000,00 1 057,62 433,44 0,00 3 510,00 0,00 5 078,00 0,00 28 830,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 830 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.