Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3230 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 230 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 79 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 251 zł
Zaliczka na podatek 4 zł
Całość - kwota brutto 3 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Luty 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Marzec 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Kwiecień 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Maj 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Czerwiec 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Lipiec 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Sierpień 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Wrzesień 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Październik 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Listopad 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Grudzień 3 230,00 315,25 48,45 79,14 250,84 2 537,00 4,00 2 532,32
Rocznie 38 760,00 3 783,00 581,40 949,68 53,28 30 444,00 0,00 30 387,84
Wynagrodzenie pracownika 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 892 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Luty 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Marzec 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Kwiecień 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Maj 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Czerwiec 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Lipiec 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Sierpień 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Wrzesień 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Październik 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Listopad 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Grudzień 3 230,00 315,25 209,95 53,94 82,37 3 891,51 zł
Rocznie 38 760,00 3 783,00 2 519,40 647,28 988,44 46 698,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 532 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 892 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3230 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 258 zł
Zaliczka na podatek 275 zł
Całość - kwota brutto 3 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Luty 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Marzec 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Kwiecień 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Maj 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Czerwiec 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Lipiec 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Sierpień 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Wrzesień 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Październik 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Listopad 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Grudzień 3 230,00 315,25 48,45 0,00 257,97 2 293,00 275,00 2 333,17
Rocznie 38 760,00 3 783,00 581,40 0,00 3 095,64 27 516,00 204,00 27 998,04
Wynagrodzenie pracownika 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 79 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Luty 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Marzec 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Kwiecień 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Maj 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Czerwiec 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Lipiec 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Sierpień 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Wrzesień 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Październik 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Listopad 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Grudzień 3 230,00 315,25 209,95 0,00 82,37 3 837,57 zł
Rocznie 38 760,00 3 783,00 2 519,40 0,00 988,44 46 050,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 333 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3230 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Całość - kwota brutto 3 230 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Luty 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Marzec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Kwiecień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Maj 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Czerwiec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Lipiec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Sierpień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Wrzesień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Październik 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Listopad 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Grudzień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 439,00 2 791,00
Rocznie 38 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 008,00 5 268,00 33 492,00
Wynagrodzenie pracownika 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 230 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Luty 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Marzec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Kwiecień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Maj 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Czerwiec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Lipiec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Sierpień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Wrzesień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Październik 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Listopad 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Grudzień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 230,00 zł
Rocznie 38 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 791 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 230 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 230 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3230 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 230 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 230 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 230,00 0,00 0,00 0,00 290,70 0,00 124,00 0,00 2 815,30
Luty 3 230,00 0,00 0,00 0,00 290,70 0,00 124,00 0,00 2 815,30
Marzec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 290,70 0,00 124,00 0,00 2 815,30
Kwiecień 3 230,00 0,00 0,00 0,00 290,70 0,00 262,00 0,00 2 677,30
Maj 3 230,00 0,00 0,00 0,00 290,70 0,00 609,00 0,00 2 330,30
Czerwiec 3 230,00 0,00 0,00 0,00 290,70 0,00 609,00 0,00 2 330,30
Lipiec 3 230,00 176,27 72,24 0,00 290,70 15,08 524,00 0,00 2 151,71
Sierpień 3 230,00 176,27 72,24 0,00 290,70 15,08 524,00 0,00 2 151,71
Wrzesień 3 230,00 176,27 72,24 0,00 290,70 15,08 524,00 0,00 2 151,71
Październik 3 230,00 176,27 72,24 0,00 290,70 15,08 524,00 0,00 2 151,71
Listopad 3 230,00 176,27 72,24 0,00 290,70 15,08 524,00 0,00 2 151,71
Grudzień 3 230,00 176,27 72,24 0,00 290,70 15,08 524,00 0,00 2 151,71
Rocznie 38 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 488,40 0,00 4 996,00 0,00 28 694,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 815 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.