Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3260 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 253 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 3 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Luty 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Marzec 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Kwiecień 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Maj 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Czerwiec 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Lipiec 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Sierpień 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Wrzesień 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Październik 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Listopad 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Grudzień 3 260,00 318,18 48,90 79,87 253,17 2 563,00 174,00 2 385,88
Rocznie 39 120,00 3 818,16 586,80 958,44 3 038,04 30 756,00 2 088,00 28 630,56
Wynagrodzenie pracownika 3 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 54 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 928 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Luty 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Marzec 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Kwiecień 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Maj 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Czerwiec 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Lipiec 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Sierpień 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Wrzesień 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Październik 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Listopad 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Grudzień 3 260,00 318,18 211,90 54,44 83,13 3 927,65 zł
Rocznie 39 120,00 3 818,16 2 542,80 653,28 997,56 47 131,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 386 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 260 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 928 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3260 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 260 zł
Zaliczka na podatek 169 zł
Całość - kwota brutto 3 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Luty 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Marzec 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Kwiecień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Maj 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Czerwiec 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Lipiec 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Sierpień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Wrzesień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Październik 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Listopad 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Grudzień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 169,00 2 463,56
Rocznie 39 120,00 3 818,16 586,80 0,00 3 124,32 27 768,00 2 028,00 29 562,72
Wynagrodzenie pracownika 3 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Luty 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Marzec 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Kwiecień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Maj 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Czerwiec 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Lipiec 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Sierpień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Wrzesień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Październik 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Listopad 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Grudzień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Rocznie 39 120,00 3 818,16 2 542,80 0,00 997,56 46 478,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 464 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 260 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3260 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 443 zł
Całość - kwota brutto 3 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Luty 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Marzec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Kwiecień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Maj 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Czerwiec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Lipiec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Sierpień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Wrzesień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Październik 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Listopad 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Grudzień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 608,00 443,00 2 817,00
Rocznie 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 316,00 33 804,00
Wynagrodzenie pracownika 3 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 260 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Luty 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Marzec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Kwiecień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Maj 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Czerwiec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Lipiec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Sierpień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Wrzesień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Październik 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Listopad 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Grudzień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 260,00 zł
Rocznie 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 817 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 260 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 260 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3260 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 260 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 260 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 260,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 198,00 0,00 2 699,66
Luty 3 260,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 198,00 0,00 2 699,66
Marzec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 198,00 0,00 2 699,66
Kwiecień 3 260,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 198,00 0,00 2 699,66
Maj 3 260,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 198,00 0,00 2 699,66
Czerwiec 3 260,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 198,00 0,00 2 699,66
Lipiec 3 260,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 160,00 0,00 2 509,97
Sierpień 3 260,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 160,00 0,00 2 509,97
Wrzesień 3 260,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 160,00 0,00 2 509,97
Październik 3 260,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 160,00 0,00 2 509,97
Listopad 3 260,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 160,00 0,00 2 509,97
Grudzień 3 260,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 160,00 0,00 2 509,97
Rocznie 39 120,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 148,00 0,00 31 257,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ