Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3280 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 280 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 80 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 255 zł
Zaliczka na podatek 10 zł
Całość - kwota brutto 3 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Luty 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Marzec 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Kwiecień 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Maj 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Czerwiec 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Lipiec 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Sierpień 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Wrzesień 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Październik 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Listopad 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Grudzień 3 280,00 320,13 49,20 80,36 254,73 2 580,00 10,00 2 565,58
Rocznie 39 360,00 3 841,56 590,40 964,32 115,20 30 960,00 0,00 30 786,96
Wynagrodzenie pracownika 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Luty 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Marzec 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Kwiecień 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Maj 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Czerwiec 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Lipiec 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Sierpień 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Wrzesień 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Październik 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Listopad 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Grudzień 3 280,00 320,13 213,20 54,78 83,64 3 951,75 zł
Rocznie 39 360,00 3 841,56 2 558,40 657,36 1 003,68 47 421,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 566 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3280 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 369 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 262 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 3 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Luty 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Marzec 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Kwiecień 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Maj 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Czerwiec 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Lipiec 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Sierpień 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Wrzesień 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Październik 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Listopad 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Grudzień 3 280,00 320,13 49,20 0,00 261,96 2 329,00 279,00 2 369,23
Rocznie 39 360,00 3 841,56 590,40 0,00 3 143,52 27 948,00 216,00 28 430,76
Wynagrodzenie pracownika 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 897 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Luty 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Marzec 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Kwiecień 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Maj 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Czerwiec 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Lipiec 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Sierpień 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Wrzesień 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Październik 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Listopad 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Grudzień 3 280,00 320,13 213,20 0,00 83,64 3 896,97 zł
Rocznie 39 360,00 3 841,56 2 558,40 0,00 1 003,68 46 763,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 369 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 897 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3280 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 446 zł
Całość - kwota brutto 3 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Luty 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Marzec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Kwiecień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Maj 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Czerwiec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Lipiec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Sierpień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Wrzesień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Październik 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Listopad 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Grudzień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624,00 446,00 2 834,00
Rocznie 39 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 488,00 5 352,00 34 008,00
Wynagrodzenie pracownika 3 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Luty 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Marzec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Kwiecień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Maj 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Czerwiec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Lipiec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Sierpień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Wrzesień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Październik 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Listopad 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Grudzień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 280,00 zł
Rocznie 39 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3280 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 295 zł
Zaliczka na podatek 133 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 280 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 280,00 0,00 0,00 0,00 295,20 0,00 133,00 0,00 2 851,80
Luty 3 280,00 0,00 0,00 0,00 295,20 0,00 133,00 0,00 2 851,80
Marzec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 295,20 0,00 133,00 0,00 2 851,80
Kwiecień 3 280,00 0,00 0,00 0,00 295,20 0,00 301,00 0,00 2 683,80
Maj 3 280,00 0,00 0,00 0,00 295,20 0,00 625,00 0,00 2 359,80
Czerwiec 3 280,00 0,00 0,00 0,00 295,20 0,00 625,00 0,00 2 359,80
Lipiec 3 280,00 176,27 72,24 0,00 295,20 15,08 540,00 0,00 2 181,21
Sierpień 3 280,00 176,27 72,24 0,00 295,20 15,08 540,00 0,00 2 181,21
Wrzesień 3 280,00 176,27 72,24 0,00 295,20 15,08 540,00 0,00 2 181,21
Październik 3 280,00 176,27 72,24 0,00 295,20 15,08 540,00 0,00 2 181,21
Listopad 3 280,00 176,27 72,24 0,00 295,20 15,08 540,00 0,00 2 181,21
Grudzień 3 280,00 176,27 72,24 0,00 295,20 15,08 540,00 0,00 2 181,21
Rocznie 39 360,00 1 057,62 433,44 0,00 3 542,40 0,00 5 190,00 0,00 29 046,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 852 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.