Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3180 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 180 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 247 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Luty 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Marzec 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Kwiecień 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Maj 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Czerwiec 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Lipiec 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Sierpień 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Wrzesień 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Październik 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Listopad 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Grudzień 3 180,00 310,37 47,70 77,91 246,96 2 494,00 0,00 2 497,06
Rocznie 38 160,00 3 724,44 572,40 934,92 0,00 29 928,00 0,00 29 964,72
Wynagrodzenie pracownika 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Luty 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Marzec 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Kwiecień 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Maj 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Czerwiec 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Lipiec 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Sierpień 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Wrzesień 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Październik 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Listopad 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Grudzień 3 180,00 310,37 206,70 53,11 81,09 3 831,27 zł
Rocznie 38 160,00 3 724,44 2 480,40 637,32 973,08 45 975,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 497 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3180 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 254 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 3 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Luty 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Marzec 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Kwiecień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Maj 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Czerwiec 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Lipiec 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Sierpień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Wrzesień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Październik 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Listopad 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Grudzień 3 180,00 310,37 47,70 0,00 253,97 2 258,00 384,00 2 184,10
Rocznie 38 160,00 3 724,44 572,40 0,00 3 047,64 27 096,00 1 980,00 26 209,20
Wynagrodzenie pracownika 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 310 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Luty 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Marzec 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Kwiecień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Maj 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Czerwiec 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Lipiec 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Sierpień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Wrzesień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Październik 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Listopad 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Grudzień 3 180,00 310,37 206,70 0,00 81,09 3 778,16 zł
Rocznie 38 160,00 3 724,44 2 480,40 0,00 973,08 45 337,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3180 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 432 zł
Całość - kwota brutto 3 180 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Luty 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Marzec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Kwiecień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Maj 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Czerwiec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Lipiec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Sierpień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Wrzesień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Październik 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Listopad 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Grudzień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,00 432,00 2 748,00
Rocznie 38 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 528,00 5 184,00 32 976,00
Wynagrodzenie pracownika 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 180 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Luty 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Marzec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Kwiecień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Maj 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Czerwiec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Lipiec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Sierpień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Wrzesień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Październik 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Listopad 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Grudzień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180,00 zł
Rocznie 38 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 748 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 180 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 180 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3180 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 180 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 180 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 180,00 0,00 0,00 0,00 286,20 0,00 116,00 0,00 2 777,80
Luty 3 180,00 0,00 0,00 0,00 286,20 0,00 116,00 0,00 2 777,80
Marzec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 286,20 0,00 116,00 0,00 2 777,80
Kwiecień 3 180,00 0,00 0,00 0,00 286,20 0,00 224,00 0,00 2 669,80
Maj 3 180,00 0,00 0,00 0,00 286,20 0,00 593,00 0,00 2 300,80
Czerwiec 3 180,00 0,00 0,00 0,00 286,20 0,00 593,00 0,00 2 300,80
Lipiec 3 180,00 176,27 72,24 0,00 286,20 15,08 508,00 0,00 2 122,21
Sierpień 3 180,00 176,27 72,24 0,00 286,20 15,08 508,00 0,00 2 122,21
Wrzesień 3 180,00 176,27 72,24 0,00 286,20 15,08 508,00 0,00 2 122,21
Październik 3 180,00 176,27 72,24 0,00 286,20 15,08 508,00 0,00 2 122,21
Listopad 3 180,00 176,27 72,24 0,00 286,20 15,08 508,00 0,00 2 122,21
Grudzień 3 180,00 176,27 72,24 0,00 286,20 15,08 508,00 0,00 2 122,21
Rocznie 38 160,00 1 057,62 433,44 0,00 3 434,40 0,00 4 806,00 0,00 28 338,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 778 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.