Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3190 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 190 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 248 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Luty 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Marzec 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Kwiecień 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Maj 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Czerwiec 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Lipiec 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Sierpień 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Wrzesień 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Październik 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Listopad 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Grudzień 3 190,00 311,34 47,85 78,16 247,74 2 503,00 0,00 2 504,91
Rocznie 38 280,00 3 736,08 574,20 937,92 4,32 30 036,00 0,00 30 058,92
Wynagrodzenie pracownika 3 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Luty 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Marzec 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Kwiecień 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Maj 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Czerwiec 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Lipiec 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Sierpień 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Wrzesień 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Październik 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Listopad 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Grudzień 3 190,00 311,34 207,35 53,27 81,35 3 843,31 zł
Rocznie 38 280,00 3 736,08 2 488,20 639,24 976,20 46 119,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 505 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3190 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 304 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 255 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Całość - kwota brutto 3 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Luty 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Marzec 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Kwiecień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Maj 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Czerwiec 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Lipiec 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Sierpień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Wrzesień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Październik 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Listopad 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Grudzień 3 190,00 311,34 47,85 0,00 254,77 2 265,00 272,00 2 304,24
Rocznie 38 280,00 3 736,08 574,20 0,00 3 057,24 27 180,00 204,00 27 650,88
Wynagrodzenie pracownika 3 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 311 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Luty 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Marzec 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Kwiecień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Maj 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Czerwiec 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Lipiec 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Sierpień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Wrzesień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Październik 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Listopad 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Grudzień 3 190,00 311,34 207,35 0,00 81,35 3 790,04 zł
Rocznie 38 280,00 3 736,08 2 488,20 0,00 976,20 45 480,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 304 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3190 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 434 zł
Całość - kwota brutto 3 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Luty 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Marzec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Kwiecień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Maj 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Czerwiec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Lipiec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Sierpień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Wrzesień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Październik 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Listopad 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Grudzień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 434,00 2 756,00
Rocznie 38 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 624,00 5 208,00 33 072,00
Wynagrodzenie pracownika 3 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Luty 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Marzec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Kwiecień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Maj 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Czerwiec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Lipiec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Sierpień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Wrzesień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Październik 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Listopad 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Grudzień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 190,00 zł
Rocznie 38 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 756 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 190 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3190 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 190 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 786 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 287 zł
Zaliczka na podatek 117 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 190 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 190,00 0,00 0,00 0,00 287,10 0,00 117,00 0,00 2 785,90
Luty 3 190,00 0,00 0,00 0,00 287,10 0,00 117,00 0,00 2 785,90
Marzec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 287,10 0,00 117,00 0,00 2 785,90
Kwiecień 3 190,00 0,00 0,00 0,00 287,10 0,00 231,00 0,00 2 671,90
Maj 3 190,00 0,00 0,00 0,00 287,10 0,00 596,00 0,00 2 306,90
Czerwiec 3 190,00 0,00 0,00 0,00 287,10 0,00 596,00 0,00 2 306,90
Lipiec 3 190,00 176,27 72,24 0,00 287,10 15,08 511,00 0,00 2 128,31
Sierpień 3 190,00 176,27 72,24 0,00 287,10 15,08 511,00 0,00 2 128,31
Wrzesień 3 190,00 176,27 72,24 0,00 287,10 15,08 511,00 0,00 2 128,31
Październik 3 190,00 176,27 72,24 0,00 287,10 15,08 511,00 0,00 2 128,31
Listopad 3 190,00 176,27 72,24 0,00 287,10 15,08 511,00 0,00 2 128,31
Grudzień 3 190,00 176,27 72,24 0,00 287,10 15,08 511,00 0,00 2 128,31
Rocznie 38 280,00 1 057,62 433,44 0,00 3 445,20 0,00 4 840,00 0,00 28 413,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 786 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.