Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3170 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 170 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 489 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 246 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Luty 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Marzec 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Kwiecień 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Maj 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Czerwiec 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Lipiec 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Sierpień 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Wrzesień 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Październik 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Listopad 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Grudzień 3 170,00 309,39 47,55 77,67 246,19 2 485,00 0,00 2 489,20
Rocznie 38 040,00 3 712,68 570,60 932,04 0,00 29 820,00 0,00 29 870,40
Wynagrodzenie pracownika 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Luty 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Marzec 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Kwiecień 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Maj 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Czerwiec 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Lipiec 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Sierpień 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Wrzesień 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Październik 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Listopad 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Grudzień 3 170,00 309,39 206,05 52,94 80,84 3 819,22 zł
Rocznie 38 040,00 3 712,68 2 472,60 635,28 970,08 45 830,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 489 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3170 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 48 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 253 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Całość - kwota brutto 3 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Luty 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Marzec 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Kwiecień 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Maj 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Czerwiec 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Lipiec 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Sierpień 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Wrzesień 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Październik 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Listopad 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Grudzień 3 170,00 309,39 47,55 0,00 253,18 2 250,00 270,00 2 289,88
Rocznie 38 040,00 3 712,68 570,60 0,00 3 038,16 27 000,00 204,00 27 478,56
Wynagrodzenie pracownika 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 309 zł
Ubezpieczenie rentowe 206 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 78 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Luty 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Marzec 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Kwiecień 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Maj 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Czerwiec 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Lipiec 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Sierpień 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Wrzesień 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Październik 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Listopad 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Grudzień 3 170,00 309,39 206,05 0,00 80,84 3 766,28 zł
Rocznie 38 040,00 3 712,68 2 472,60 0,00 970,08 45 195,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3170 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 431 zł
Całość - kwota brutto 3 170 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Luty 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Marzec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Kwiecień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Maj 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Czerwiec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Lipiec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Sierpień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Wrzesień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Październik 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Listopad 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Grudzień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536,00 431,00 2 739,00
Rocznie 38 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 432,00 5 172,00 32 868,00
Wynagrodzenie pracownika 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Luty 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Marzec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Kwiecień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Maj 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Czerwiec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Lipiec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Sierpień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Wrzesień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Październik 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Listopad 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Grudzień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 170,00 zł
Rocznie 38 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 739 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3170 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 170 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 285 zł
Zaliczka na podatek 114 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 170 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 170,00 0,00 0,00 0,00 285,30 0,00 114,00 0,00 2 770,70
Luty 3 170,00 0,00 0,00 0,00 285,30 0,00 114,00 0,00 2 770,70
Marzec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 285,30 0,00 114,00 0,00 2 770,70
Kwiecień 3 170,00 0,00 0,00 0,00 285,30 0,00 216,00 0,00 2 668,70
Maj 3 170,00 0,00 0,00 0,00 285,30 0,00 589,00 0,00 2 295,70
Czerwiec 3 170,00 0,00 0,00 0,00 285,30 0,00 589,00 0,00 2 295,70
Lipiec 3 170,00 176,27 72,24 0,00 285,30 15,08 505,00 0,00 2 116,11
Sierpień 3 170,00 176,27 72,24 0,00 285,30 15,08 505,00 0,00 2 116,11
Wrzesień 3 170,00 176,27 72,24 0,00 285,30 15,08 505,00 0,00 2 116,11
Październik 3 170,00 176,27 72,24 0,00 285,30 15,08 505,00 0,00 2 116,11
Listopad 3 170,00 176,27 72,24 0,00 285,30 15,08 505,00 0,00 2 116,11
Grudzień 3 170,00 176,27 72,24 0,00 285,30 15,08 505,00 0,00 2 116,11
Rocznie 38 040,00 1 057,62 433,44 0,00 3 423,60 0,00 4 766,00 0,00 28 268,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 170 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 771 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.