Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 555 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 165 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 311 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Luty 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Marzec 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Kwiecień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Maj 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Czerwiec 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Lipiec 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Sierpień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Wrzesień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Październik 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Listopad 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Grudzień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 164,90 3 470,00 0,00 3 555,06
Rocznie 51 732,00 5 049,00 776,04 1 267,44 1 978,80 41 640,00 0,00 42 660,72
Wynagrodzenie pracownika 4 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Luty 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Marzec 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Kwiecień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Maj 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Czerwiec 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Lipiec 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Sierpień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Wrzesień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Październik 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Listopad 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Grudzień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Rocznie 51 732,00 5 049,00 3 362,64 863,88 1 319,16 62 326,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 311 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 555 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 555 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 331 zł
Zaliczka na podatek 215 zł
Całość - kwota brutto 4 142 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Luty 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Marzec 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Kwiecień 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Maj 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Czerwiec 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Lipiec 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Sierpień 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Wrzesień 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Październik 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Listopad 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Grudzień 4 142,00 404,26 62,13 0,00 330,80 2 940,00 215,00 3 129,81
Rocznie 49 704,00 4 851,12 745,56 0,00 3 969,60 35 280,00 2 580,00 37 557,72
Wynagrodzenie pracownika 4 142 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Luty 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Marzec 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Kwiecień 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Maj 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Czerwiec 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Lipiec 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Sierpień 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Wrzesień 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Październik 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Listopad 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Grudzień 4 142,00 404,26 269,23 0,00 105,62 4 921,11 zł
Rocznie 49 704,00 4 851,12 3 230,76 0,00 1 267,44 59 053,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 142 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 493 zł
Całość - kwota brutto 3 623 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Luty 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Marzec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Kwiecień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Maj 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Czerwiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Lipiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Sierpień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Wrzesień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Październik 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Listopad 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Grudzień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Rocznie 43 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 776,00 5 916,00 37 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 623 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Luty 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Marzec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Kwiecień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Maj 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Czerwiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Lipiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Sierpień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Wrzesień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Październik 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Listopad 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Grudzień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Rocznie 43 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 623 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 623 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 775 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 3 558,00
Luty 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 3 558,00
Marzec 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 3 558,00
Kwiecień 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00 0,00 3 093,00
Maj 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 2 992,00
Czerwiec 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,00 0,00 2 992,00
Lipiec 3 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 699,00 0,00 2 812,41
Sierpień 3 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 699,00 0,00 2 812,41
Wrzesień 3 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 699,00 0,00 2 812,41
Październik 3 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 699,00 0,00 2 812,41
Listopad 3 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 699,00 0,00 2 812,41
Grudzień 3 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 699,00 0,00 2 812,41
Rocznie 45 300,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 093,00 0,00 36 625,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 558 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ