Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Całość - kwota brutto 4 311 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Luty 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Marzec 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Kwiecień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Maj 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Czerwiec 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Lipiec 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Sierpień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Wrzesień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Październik 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Listopad 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Grudzień 4 311,00 420,75 64,67 105,62 334,80 3 470,00 116,00 3 269,16
Rocznie 51 732,00 5 049,00 776,04 1 267,44 1 396,80 41 640,00 0,00 39 229,92
Wynagrodzenie pracownika 4 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Luty 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Marzec 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Kwiecień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Maj 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Czerwiec 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Lipiec 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Sierpień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Wrzesień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Październik 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Listopad 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Grudzień 4 311,00 420,75 280,22 71,99 109,93 5 193,89 zł
Rocznie 51 732,00 5 049,00 3 362,64 863,88 1 319,16 62 326,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 311 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 269 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 269 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 331 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 4 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Luty 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Marzec 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Kwiecień 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Maj 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Czerwiec 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Lipiec 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Sierpień 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Wrzesień 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Październik 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Listopad 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Grudzień 4 146,00 404,65 62,19 0,00 331,12 2 943,00 353,00 2 994,88
Rocznie 49 752,00 4 855,80 746,28 0,00 3 973,44 35 316,00 264,00 35 938,56
Wynagrodzenie pracownika 4 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 926 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Luty 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Marzec 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Kwiecień 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Maj 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Czerwiec 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Lipiec 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Sierpień 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Wrzesień 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Październik 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Listopad 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Grudzień 4 146,00 404,65 269,49 0,00 105,73 4 925,87 zł
Rocznie 49 752,00 4 855,80 3 233,88 0,00 1 268,76 59 110,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 995 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 995 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 926 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 493 zł
Całość - kwota brutto 3 623 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Luty 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Marzec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Kwiecień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Maj 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Czerwiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Lipiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Sierpień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Wrzesień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Październik 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Listopad 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Grudzień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 493,00 3 130,00
Rocznie 43 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 776,00 5 916,00 37 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 623 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Luty 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Marzec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Kwiecień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Maj 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Czerwiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Lipiec 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Sierpień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Wrzesień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Październik 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Listopad 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Grudzień 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 623,00 zł
Rocznie 43 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 476,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 623 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 623 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 775 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 775,00 0,00 0,00 0,00 339,75 0,00 217,00 0,00 3 218,25
Luty 3 775,00 0,00 0,00 0,00 339,75 0,00 217,00 0,00 3 218,25
Marzec 3 775,00 0,00 0,00 0,00 339,75 0,00 217,00 0,00 3 218,25
Kwiecień 3 775,00 0,00 0,00 0,00 339,75 0,00 682,00 0,00 2 753,25
Maj 3 775,00 0,00 0,00 0,00 339,75 0,00 783,00 0,00 2 652,25
Czerwiec 3 775,00 0,00 0,00 0,00 339,75 0,00 783,00 0,00 2 652,25
Lipiec 3 775,00 176,27 72,24 0,00 339,75 15,08 699,00 0,00 2 472,66
Sierpień 3 775,00 176,27 72,24 0,00 339,75 15,08 699,00 0,00 2 472,66
Wrzesień 3 775,00 176,27 72,24 0,00 339,75 15,08 699,00 0,00 2 472,66
Październik 3 775,00 176,27 72,24 0,00 339,75 15,08 699,00 0,00 2 472,66
Listopad 3 775,00 176,27 72,24 0,00 339,75 15,08 699,00 0,00 2 472,66
Grudzień 3 775,00 176,27 72,24 0,00 339,75 15,08 699,00 0,00 2 472,66
Rocznie 45 300,00 1 057,62 433,44 0,00 4 077,00 0,00 7 093,00 0,00 32 548,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 218 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.