Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 545 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 163 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 297 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Luty 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Marzec 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Kwiecień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Maj 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Czerwiec 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Lipiec 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Sierpień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Wrzesień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Październik 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Listopad 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Grudzień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 162,86 3 458,00 0,00 3 545,01
Rocznie 51 564,00 5 032,68 773,52 1 263,36 1 954,32 41 496,00 0,00 42 540,12
Wynagrodzenie pracownika 4 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 177 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Luty 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Marzec 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Kwiecień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Maj 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Czerwiec 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Lipiec 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Sierpień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Wrzesień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Październik 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Listopad 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Grudzień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Rocznie 51 564,00 5 032,68 3 351,72 861,12 1 314,96 62 124,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 297 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 545 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 545 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 177 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 330 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Całość - kwota brutto 4 129 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Luty 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Marzec 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Kwiecień 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Maj 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Czerwiec 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Lipiec 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Sierpień 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Wrzesień 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Październik 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Listopad 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Grudzień 4 129,00 402,99 61,94 0,00 329,77 2 931,00 214,00 3 120,30
Rocznie 49 548,00 4 835,88 743,28 0,00 3 957,24 35 172,00 2 568,00 37 443,60
Wynagrodzenie pracownika 4 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 906 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Luty 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Marzec 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Kwiecień 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Maj 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Czerwiec 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Lipiec 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Sierpień 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Wrzesień 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Październik 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Listopad 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Grudzień 4 129,00 402,99 268,39 0,00 105,29 4 905,67 zł
Rocznie 49 548,00 4 835,88 3 220,68 0,00 1 263,48 58 868,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 129 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 906 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Całość - kwota brutto 3 611 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Luty 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Marzec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Kwiecień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Maj 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Czerwiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Lipiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Sierpień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Wrzesień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Październik 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Listopad 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Grudzień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Rocznie 43 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 668,00 5 892,00 37 440,00
Wynagrodzenie pracownika 3 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 611 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Luty 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Marzec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Kwiecień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Maj 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Czerwiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Lipiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Sierpień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Wrzesień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Październik 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Listopad 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Grudzień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Rocznie 43 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 611 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 611 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 215 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 763 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 3 548,00
Luty 3 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 3 548,00
Marzec 3 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 3 548,00
Kwiecień 3 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,00 0,00 3 090,00
Maj 3 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,00 0,00 2 984,00
Czerwiec 3 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,00 0,00 2 984,00
Lipiec 3 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 695,00 0,00 2 804,41
Sierpień 3 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 695,00 0,00 2 804,41
Wrzesień 3 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 695,00 0,00 2 804,41
Październik 3 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 695,00 0,00 2 804,41
Listopad 3 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 695,00 0,00 2 804,41
Grudzień 3 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 695,00 0,00 2 804,41
Rocznie 45 156,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 046,00 0,00 36 528,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 548 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.