Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 334 zł
Zaliczka na podatek 115 zł
Całość - kwota brutto 4 297 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Luty 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Marzec 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Kwiecień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Maj 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Czerwiec 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Lipiec 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Sierpień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Wrzesień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Październik 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Listopad 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Grudzień 4 297,00 419,39 64,46 105,28 333,71 3 458,00 115,00 3 259,16
Rocznie 51 564,00 5 032,68 773,52 1 263,36 1 379,52 41 496,00 0,00 39 109,92
Wynagrodzenie pracownika 4 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 177 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Luty 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Marzec 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Kwiecień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Maj 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Czerwiec 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Lipiec 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Sierpień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Wrzesień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Październik 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Listopad 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Grudzień 4 297,00 419,39 279,31 71,76 109,58 5 177,04 zł
Rocznie 51 564,00 5 032,68 3 351,72 861,12 1 314,96 62 124,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 297 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 259 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 259 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 177 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 985 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 330 zł
Zaliczka na podatek 352 zł
Całość - kwota brutto 4 133 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Luty 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Marzec 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Kwiecień 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Maj 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Czerwiec 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Lipiec 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Sierpień 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Wrzesień 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Październik 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Listopad 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Grudzień 4 133,00 403,38 62,00 0,00 330,09 2 934,00 352,00 2 985,45
Rocznie 49 596,00 4 840,56 744,00 0,00 3 961,08 35 208,00 264,00 35 825,40
Wynagrodzenie pracownika 4 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Luty 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Marzec 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Kwiecień 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Maj 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Czerwiec 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Lipiec 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Sierpień 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Wrzesień 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Październik 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Listopad 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Grudzień 4 133,00 403,38 268,65 0,00 105,39 4 910,42 zł
Rocznie 49 596,00 4 840,56 3 223,80 0,00 1 264,68 58 925,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 133 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 985 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 985 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Całość - kwota brutto 3 611 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Luty 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Marzec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Kwiecień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Maj 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Czerwiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Lipiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Sierpień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Wrzesień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Październik 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Listopad 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Grudzień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,00 491,00 3 120,00
Rocznie 43 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 668,00 5 892,00 37 440,00
Wynagrodzenie pracownika 3 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 611 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Luty 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Marzec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Kwiecień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Maj 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Czerwiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Lipiec 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Sierpień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Wrzesień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Październik 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Listopad 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Grudzień 3 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 611,00 zł
Rocznie 43 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 611 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 611 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 215 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 763 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 763,00 0,00 0,00 0,00 338,67 0,00 215,00 0,00 3 209,33
Luty 3 763,00 0,00 0,00 0,00 338,67 0,00 215,00 0,00 3 209,33
Marzec 3 763,00 0,00 0,00 0,00 338,67 0,00 215,00 0,00 3 209,33
Kwiecień 3 763,00 0,00 0,00 0,00 338,67 0,00 673,00 0,00 2 751,33
Maj 3 763,00 0,00 0,00 0,00 338,67 0,00 779,00 0,00 2 645,33
Czerwiec 3 763,00 0,00 0,00 0,00 338,67 0,00 779,00 0,00 2 645,33
Lipiec 3 763,00 176,27 72,24 0,00 338,67 15,08 695,00 0,00 2 465,74
Sierpień 3 763,00 176,27 72,24 0,00 338,67 15,08 695,00 0,00 2 465,74
Wrzesień 3 763,00 176,27 72,24 0,00 338,67 15,08 695,00 0,00 2 465,74
Październik 3 763,00 176,27 72,24 0,00 338,67 15,08 695,00 0,00 2 465,74
Listopad 3 763,00 176,27 72,24 0,00 338,67 15,08 695,00 0,00 2 465,74
Grudzień 3 763,00 176,27 72,24 0,00 338,67 15,08 695,00 0,00 2 465,74
Rocznie 45 156,00 1 057,62 433,44 0,00 4 064,04 0,00 7 046,00 0,00 32 464,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 209 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.