Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 336 zł
Zaliczka na podatek 259 zł
Całość - kwota brutto 4 329 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Luty 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Marzec 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Kwiecień 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Maj 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Czerwiec 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Lipiec 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Sierpień 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Wrzesień 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Październik 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Listopad 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Grudzień 4 329,00 422,51 64,94 106,06 336,19 3 485,00 259,00 3 140,30
Rocznie 51 948,00 5 070,12 779,28 1 272,72 4 034,28 41 820,00 3 108,00 37 683,60
Wynagrodzenie pracownika 4 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 216 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Luty 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Marzec 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Kwiecień 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Maj 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Czerwiec 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Lipiec 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Sierpień 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Wrzesień 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Październik 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Listopad 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Grudzień 4 329,00 422,51 281,39 72,29 110,39 5 215,58 zł
Rocznie 51 948,00 5 070,12 3 376,68 867,48 1 324,68 62 586,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 216 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 332 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 4 156 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Luty 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Marzec 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Kwiecień 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Maj 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Czerwiec 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Lipiec 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Sierpień 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Wrzesień 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Październik 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Listopad 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Grudzień 4 156,00 405,63 62,34 0,00 331,92 2 950,00 216,00 3 140,11
Rocznie 49 872,00 4 867,56 748,08 0,00 3 983,04 35 400,00 2 592,00 37 681,32
Wynagrodzenie pracownika 4 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 938 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Luty 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Marzec 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Kwiecień 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Maj 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Czerwiec 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Lipiec 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Sierpień 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Wrzesień 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Październik 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Listopad 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Grudzień 4 156,00 405,63 270,14 0,00 105,98 4 937,75 zł
Rocznie 49 872,00 4 867,56 3 241,68 0,00 1 271,76 59 253,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 938 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 494 zł
Całość - kwota brutto 3 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Luty 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Marzec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Kwiecień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Maj 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Czerwiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Lipiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Sierpień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Wrzesień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Październik 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Listopad 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Grudzień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Rocznie 43 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 884,00 5 928,00 37 680,00
Wynagrodzenie pracownika 3 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Luty 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Marzec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Kwiecień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Maj 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Czerwiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Lipiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Sierpień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Wrzesień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Październik 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Listopad 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Grudzień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Rocznie 43 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 794 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 272,00 0,00 3 140,19
Luty 3 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 272,00 0,00 3 140,19
Marzec 3 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 272,00 0,00 3 140,19
Kwiecień 3 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 272,00 0,00 3 140,19
Maj 3 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 272,00 0,00 3 140,19
Czerwiec 3 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 272,00 0,00 3 140,19
Lipiec 3 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 231,00 0,00 2 935,99
Sierpień 3 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 231,00 0,00 2 935,99
Wrzesień 3 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 231,00 0,00 2 935,99
Październik 3 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 231,00 0,00 2 935,99
Listopad 3 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 231,00 0,00 2 935,99
Grudzień 3 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 231,00 0,00 2 935,99
Rocznie 45 528,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 018,00 0,00 36 457,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 140 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ