Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 336 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 4 325 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Luty 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Marzec 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Kwiecień 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Maj 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Czerwiec 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Lipiec 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Sierpień 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Wrzesień 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Październik 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Listopad 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Grudzień 4 325,00 422,12 64,88 105,96 335,88 3 482,00 118,00 3 278,16
Rocznie 51 900,00 5 065,44 778,56 1 271,52 1 414,08 41 784,00 0,00 39 337,92
Wynagrodzenie pracownika 4 325 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 211 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Luty 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Marzec 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Kwiecień 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Maj 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Czerwiec 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Lipiec 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Sierpień 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Wrzesień 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Październik 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Listopad 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Grudzień 4 325,00 422,12 281,13 72,23 110,29 5 210,77 zł
Rocznie 51 900,00 5 065,44 3 373,56 866,76 1 323,48 62 529,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 278 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 278 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 211 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 332 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Całość - kwota brutto 4 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Luty 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Marzec 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Kwiecień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Maj 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Czerwiec 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Lipiec 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Sierpień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Wrzesień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Październik 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Listopad 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Grudzień 4 160,00 406,02 62,40 0,00 332,24 2 953,00 354,00 3 004,98
Rocznie 49 920,00 4 872,24 748,80 0,00 3 986,88 35 436,00 264,00 36 059,76
Wynagrodzenie pracownika 4 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 943 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Luty 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Marzec 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Kwiecień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Maj 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Czerwiec 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Lipiec 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Sierpień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Wrzesień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Październik 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Listopad 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Grudzień 4 160,00 406,02 270,40 0,00 106,08 4 942,50 zł
Rocznie 49 920,00 4 872,24 3 244,80 0,00 1 272,96 59 310,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 005 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 005 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 943 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 494 zł
Całość - kwota brutto 3 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Luty 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Marzec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Kwiecień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Maj 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Czerwiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Lipiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Sierpień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Wrzesień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Październik 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Listopad 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Grudzień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 494,00 3 140,00
Rocznie 43 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 884,00 5 928,00 37 680,00
Wynagrodzenie pracownika 3 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Luty 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Marzec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Kwiecień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Maj 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Czerwiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Lipiec 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Sierpień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Wrzesień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Październik 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Listopad 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Grudzień 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 zł
Rocznie 43 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 341 zł
Zaliczka na podatek 219 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 787 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 787,00 0,00 0,00 0,00 340,83 0,00 219,00 0,00 3 227,17
Luty 3 787,00 0,00 0,00 0,00 340,83 0,00 219,00 0,00 3 227,17
Marzec 3 787,00 0,00 0,00 0,00 340,83 0,00 219,00 0,00 3 227,17
Kwiecień 3 787,00 0,00 0,00 0,00 340,83 0,00 691,00 0,00 2 755,17
Maj 3 787,00 0,00 0,00 0,00 340,83 0,00 787,00 0,00 2 659,17
Czerwiec 3 787,00 0,00 0,00 0,00 340,83 0,00 787,00 0,00 2 659,17
Lipiec 3 787,00 176,27 72,24 0,00 340,83 15,08 702,00 0,00 2 480,58
Sierpień 3 787,00 176,27 72,24 0,00 340,83 15,08 702,00 0,00 2 480,58
Wrzesień 3 787,00 176,27 72,24 0,00 340,83 15,08 702,00 0,00 2 480,58
Październik 3 787,00 176,27 72,24 0,00 340,83 15,08 702,00 0,00 2 480,58
Listopad 3 787,00 176,27 72,24 0,00 340,83 15,08 702,00 0,00 2 480,58
Grudzień 3 787,00 176,27 72,24 0,00 340,83 15,08 702,00 0,00 2 480,58
Rocznie 45 444,00 1 057,62 433,44 0,00 4 089,96 0,00 7 134,00 0,00 32 638,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 227 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.