Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 331 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 4 258 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Luty 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Marzec 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Kwiecień 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Maj 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Czerwiec 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Lipiec 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Sierpień 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Wrzesień 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Październik 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Listopad 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Grudzień 4 258,00 415,58 63,87 104,32 330,68 3 424,00 254,00 3 089,55
Rocznie 51 096,00 4 986,96 766,44 1 251,84 3 968,16 41 088,00 3 048,00 37 074,60
Wynagrodzenie pracownika 4 258 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Luty 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Marzec 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Kwiecień 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Maj 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Czerwiec 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Lipiec 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Sierpień 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Wrzesień 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Październik 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Listopad 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Grudzień 4 258,00 415,58 276,77 71,11 108,58 5 130,04 zł
Rocznie 51 096,00 4 986,96 3 321,24 853,32 1 302,96 61 560,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 258 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 212 zł
Całość - kwota brutto 4 089 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Luty 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Marzec 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Kwiecień 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Maj 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Czerwiec 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Lipiec 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Sierpień 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Wrzesień 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Październik 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Listopad 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Grudzień 4 089,00 399,09 61,34 0,00 326,57 2 903,00 212,00 3 090,00
Rocznie 49 068,00 4 789,08 736,08 0,00 3 918,84 34 836,00 2 544,00 37 080,00
Wynagrodzenie pracownika 4 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 858 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Luty 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Marzec 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Kwiecień 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Maj 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Czerwiec 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Lipiec 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Sierpień 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Wrzesień 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Październik 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Listopad 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Grudzień 4 089,00 399,09 265,79 0,00 104,27 4 858,15 zł
Rocznie 49 068,00 4 789,08 3 189,48 0,00 1 251,24 58 297,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 089 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 858 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 486 zł
Całość - kwota brutto 3 576 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Luty 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Marzec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Kwiecień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Maj 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Czerwiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Lipiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Sierpień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Wrzesień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Październik 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Listopad 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Grudzień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Rocznie 42 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 332,00 5 832,00 37 080,00
Wynagrodzenie pracownika 3 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 576 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Luty 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Marzec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Kwiecień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Maj 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Czerwiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Lipiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Sierpień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Wrzesień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Październik 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Listopad 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Grudzień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Rocznie 42 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 576 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 576 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 734 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 262,00 0,00 3 090,19
Luty 3 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 262,00 0,00 3 090,19
Marzec 3 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 262,00 0,00 3 090,19
Kwiecień 3 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 262,00 0,00 3 090,19
Maj 3 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 262,00 0,00 3 090,19
Czerwiec 3 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 262,00 0,00 3 090,19
Lipiec 3 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 221,00 0,00 2 885,99
Sierpień 3 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 221,00 0,00 2 885,99
Wrzesień 3 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 221,00 0,00 2 885,99
Październik 3 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 221,00 0,00 2 885,99
Listopad 3 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 221,00 0,00 2 885,99
Grudzień 3 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 221,00 0,00 2 885,99
Rocznie 44 808,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 898,00 0,00 35 857,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 090 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ