Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 330 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Całość - kwota brutto 4 254 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Luty 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Marzec 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Kwiecień 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Maj 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Czerwiec 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Lipiec 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Sierpień 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Wrzesień 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Październik 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Listopad 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Grudzień 4 254,00 415,19 63,81 104,22 330,37 3 421,00 111,00 3 229,41
Rocznie 51 048,00 4 982,28 765,72 1 250,64 1 326,24 41 052,00 0,00 38 752,92
Wynagrodzenie pracownika 4 254 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Luty 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Marzec 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Kwiecień 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Maj 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Czerwiec 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Lipiec 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Sierpień 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Wrzesień 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Październik 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Listopad 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Grudzień 4 254,00 415,19 276,51 71,04 108,47 5 125,21 zł
Rocznie 51 048,00 4 982,28 3 318,12 852,48 1 301,64 61 502,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 254 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 229 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 229 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 957 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 349 zł
Całość - kwota brutto 4 093 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Luty 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Marzec 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Kwiecień 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Maj 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Czerwiec 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Lipiec 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Sierpień 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Wrzesień 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Październik 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Listopad 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Grudzień 4 093,00 399,48 61,40 0,00 326,89 2 906,00 349,00 2 956,51
Rocznie 49 116,00 4 793,76 736,80 0,00 3 922,68 34 872,00 264,00 35 478,12
Wynagrodzenie pracownika 4 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Luty 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Marzec 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Kwiecień 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Maj 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Czerwiec 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Lipiec 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Sierpień 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Wrzesień 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Październik 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Listopad 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Grudzień 4 093,00 399,48 266,05 0,00 104,37 4 862,90 zł
Rocznie 49 116,00 4 793,76 3 192,60 0,00 1 252,44 58 354,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 093 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 957 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 957 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 486 zł
Całość - kwota brutto 3 576 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Luty 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Marzec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Kwiecień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Maj 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Czerwiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Lipiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Sierpień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Wrzesień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Październik 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Listopad 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Grudzień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 861,00 486,00 3 090,00
Rocznie 42 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 332,00 5 832,00 37 080,00
Wynagrodzenie pracownika 3 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 576 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Luty 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Marzec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Kwiecień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Maj 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Czerwiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Lipiec 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Sierpień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Wrzesień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Październik 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Listopad 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Grudzień 3 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 zł
Rocznie 42 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 912,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 576 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 576 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3090 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 727 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 727,00 0,00 0,00 0,00 335,43 0,00 209,00 0,00 3 182,57
Luty 3 727,00 0,00 0,00 0,00 335,43 0,00 209,00 0,00 3 182,57
Marzec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 335,43 0,00 209,00 0,00 3 182,57
Kwiecień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 335,43 0,00 645,00 0,00 2 746,57
Maj 3 727,00 0,00 0,00 0,00 335,43 0,00 768,00 0,00 2 623,57
Czerwiec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 335,43 0,00 768,00 0,00 2 623,57
Lipiec 3 727,00 176,27 72,24 0,00 335,43 15,08 683,00 0,00 2 444,98
Sierpień 3 727,00 176,27 72,24 0,00 335,43 15,08 683,00 0,00 2 444,98
Wrzesień 3 727,00 176,27 72,24 0,00 335,43 15,08 683,00 0,00 2 444,98
Październik 3 727,00 176,27 72,24 0,00 335,43 15,08 683,00 0,00 2 444,98
Listopad 3 727,00 176,27 72,24 0,00 335,43 15,08 683,00 0,00 2 444,98
Grudzień 3 727,00 176,27 72,24 0,00 335,43 15,08 683,00 0,00 2 444,98
Rocznie 44 724,00 1 057,62 433,44 0,00 4 025,16 0,00 6 906,00 0,00 32 211,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 183 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.