Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 4 358 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Luty 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Marzec 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Kwiecień 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Maj 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Czerwiec 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Lipiec 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Sierpień 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Wrzesień 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Październik 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Listopad 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Grudzień 4 358,00 425,34 65,37 106,77 338,45 3 511,00 262,00 3 160,07
Rocznie 52 296,00 5 104,08 784,44 1 281,24 4 061,40 42 132,00 3 144,00 37 920,84
Wynagrodzenie pracownika 4 358 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 251 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Luty 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Marzec 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Kwiecień 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Maj 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Czerwiec 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Lipiec 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Sierpień 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Wrzesień 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Październik 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Listopad 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Grudzień 4 358,00 425,34 283,27 72,78 111,13 5 250,52 zł
Rocznie 52 296,00 5 104,08 3 399,24 873,36 1 333,56 63 006,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 358 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 251 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 334 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Całość - kwota brutto 4 182 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Luty 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Marzec 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Kwiecień 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Maj 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Czerwiec 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Lipiec 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Sierpień 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Wrzesień 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Październik 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Listopad 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Grudzień 4 182,00 408,16 62,73 0,00 334,00 2 969,00 217,00 3 160,11
Rocznie 50 184,00 4 897,92 752,76 0,00 4 008,00 35 628,00 2 604,00 37 921,32
Wynagrodzenie pracownika 4 182 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 969 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Luty 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Marzec 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Kwiecień 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Maj 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Czerwiec 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Lipiec 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Sierpień 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Wrzesień 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Październik 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Listopad 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Grudzień 4 182,00 408,16 271,83 0,00 106,64 4 968,63 zł
Rocznie 50 184,00 4 897,92 3 261,96 0,00 1 279,68 59 623,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 182 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 969 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 497 zł
Całość - kwota brutto 3 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Luty 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Marzec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Kwiecień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Maj 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Czerwiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Lipiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Sierpień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Wrzesień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Październik 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Listopad 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Grudzień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Rocznie 43 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 112,00 5 964,00 37 920,00
Wynagrodzenie pracownika 3 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Luty 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Marzec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Kwiecień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Maj 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Czerwiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Lipiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Sierpień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Wrzesień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Październik 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Listopad 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Grudzień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Rocznie 43 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 819 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 277,00 0,00 3 160,19
Luty 3 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 277,00 0,00 3 160,19
Marzec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 277,00 0,00 3 160,19
Kwiecień 3 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 277,00 0,00 3 160,19
Maj 3 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 277,00 0,00 3 160,19
Czerwiec 3 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 277,00 0,00 3 160,19
Lipiec 3 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 235,00 0,00 2 956,99
Sierpień 3 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 235,00 0,00 2 956,99
Wrzesień 3 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 235,00 0,00 2 956,99
Październik 3 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 235,00 0,00 2 956,99
Listopad 3 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 235,00 0,00 2 956,99
Grudzień 3 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 235,00 0,00 2 956,99
Rocznie 45 828,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 072,00 0,00 36 703,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 160 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ