Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Całość - kwota brutto 4 353 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Luty 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Marzec 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Kwiecień 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Maj 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Czerwiec 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Lipiec 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Sierpień 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Wrzesień 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Październik 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Listopad 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Grudzień 4 353,00 424,85 65,30 106,65 338,06 3 506,00 121,00 3 297,14
Rocznie 52 236,00 5 098,20 783,60 1 279,80 1 448,64 42 072,00 0,00 39 565,68
Wynagrodzenie pracownika 4 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 245 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Luty 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Marzec 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Kwiecień 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Maj 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Czerwiec 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Lipiec 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Sierpień 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Wrzesień 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Październik 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Listopad 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Grudzień 4 353,00 424,85 282,95 72,70 111,00 5 244,50 zł
Rocznie 52 236,00 5 098,20 3 395,40 872,40 1 332,00 62 934,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 297 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 297 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 245 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 024 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 334 zł
Zaliczka na podatek 357 zł
Całość - kwota brutto 4 186 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Luty 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Marzec 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Kwiecień 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Maj 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Czerwiec 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Lipiec 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Sierpień 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Wrzesień 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Październik 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Listopad 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Grudzień 4 186,00 408,55 62,79 0,00 334,32 2 972,00 357,00 3 023,70
Rocznie 50 232,00 4 902,60 753,48 0,00 4 011,84 35 664,00 264,00 36 284,40
Wynagrodzenie pracownika 4 186 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 973 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Luty 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Marzec 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Kwiecień 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Maj 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Czerwiec 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Lipiec 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Sierpień 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Wrzesień 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Październik 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Listopad 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Grudzień 4 186,00 408,55 272,09 0,00 106,75 4 973,39 zł
Rocznie 50 232,00 4 902,60 3 265,08 0,00 1 281,00 59 680,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 186 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 024 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 024 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 973 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 497 zł
Całość - kwota brutto 3 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Luty 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Marzec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Kwiecień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Maj 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Czerwiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Lipiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Sierpień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Wrzesień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Październik 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Listopad 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Grudzień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 926,00 497,00 3 160,00
Rocznie 43 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 112,00 5 964,00 37 920,00
Wynagrodzenie pracownika 3 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Luty 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Marzec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Kwiecień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Maj 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Czerwiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Lipiec 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Sierpień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Wrzesień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Październik 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Listopad 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Grudzień 3 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 657,00 zł
Rocznie 43 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 343 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 811 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 811,00 0,00 0,00 0,00 342,99 0,00 223,00 0,00 3 245,01
Luty 3 811,00 0,00 0,00 0,00 342,99 0,00 223,00 0,00 3 245,01
Marzec 3 811,00 0,00 0,00 0,00 342,99 0,00 223,00 0,00 3 245,01
Kwiecień 3 811,00 0,00 0,00 0,00 342,99 0,00 709,00 0,00 2 759,01
Maj 3 811,00 0,00 0,00 0,00 342,99 0,00 795,00 0,00 2 673,01
Czerwiec 3 811,00 0,00 0,00 0,00 342,99 0,00 795,00 0,00 2 673,01
Lipiec 3 811,00 176,27 72,24 0,00 342,99 15,08 710,00 0,00 2 494,42
Sierpień 3 811,00 176,27 72,24 0,00 342,99 15,08 710,00 0,00 2 494,42
Wrzesień 3 811,00 176,27 72,24 0,00 342,99 15,08 710,00 0,00 2 494,42
Październik 3 811,00 176,27 72,24 0,00 342,99 15,08 710,00 0,00 2 494,42
Listopad 3 811,00 176,27 72,24 0,00 342,99 15,08 710,00 0,00 2 494,42
Grudzień 3 811,00 176,27 72,24 0,00 342,99 15,08 710,00 0,00 2 494,42
Rocznie 45 732,00 1 057,62 433,44 0,00 4 115,88 0,00 7 228,00 0,00 32 806,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 245 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.