Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 331 zł
Zaliczka na podatek 112 zł
Całość - kwota brutto 4 268 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Luty 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Marzec 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Kwiecień 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Maj 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Czerwiec 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Lipiec 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Sierpień 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Wrzesień 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Październik 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Listopad 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Grudzień 4 268,00 416,56 64,02 104,57 331,46 3 433,00 112,00 3 239,39
Rocznie 51 216,00 4 998,72 768,24 1 254,84 1 343,52 41 196,00 0,00 38 872,68
Wynagrodzenie pracownika 4 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 142 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Luty 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Marzec 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Kwiecień 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Maj 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Czerwiec 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Lipiec 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Sierpień 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Wrzesień 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Październik 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Listopad 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Grudzień 4 268,00 416,56 277,42 71,28 108,84 5 142,10 zł
Rocznie 51 216,00 4 998,72 3 329,04 855,36 1 306,08 61 705,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 268 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 239 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 239 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 142 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 967 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 328 zł
Zaliczka na podatek 350 zł
Całość - kwota brutto 4 107 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Luty 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Marzec 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Kwiecień 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Maj 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Czerwiec 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Lipiec 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Sierpień 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Wrzesień 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Październik 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Listopad 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Grudzień 4 107,00 400,84 61,61 0,00 328,01 2 916,00 350,00 2 966,62
Rocznie 49 284,00 4 810,08 739,32 0,00 3 936,12 34 992,00 264,00 35 599,44
Wynagrodzenie pracownika 4 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Luty 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Marzec 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Kwiecień 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Maj 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Czerwiec 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Lipiec 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Sierpień 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Wrzesień 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Październik 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Listopad 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Grudzień 4 107,00 400,84 266,96 0,00 104,73 4 879,53 zł
Rocznie 49 284,00 4 810,08 3 203,52 0,00 1 256,76 58 554,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 107 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 967 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 967 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 488 zł
Całość - kwota brutto 3 588 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Luty 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Marzec 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Kwiecień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Maj 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Czerwiec 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Lipiec 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Sierpień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Wrzesień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Październik 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Listopad 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Grudzień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 488,00 3 100,00
Rocznie 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 440,00 5 856,00 37 200,00
Wynagrodzenie pracownika 3 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Luty 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Marzec 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Kwiecień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Maj 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Czerwiec 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Lipiec 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Sierpień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Wrzesień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Październik 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Listopad 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Grudzień 3 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 588,00 zł
Rocznie 43 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 588 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 191 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 337 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 739 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 739,00 0,00 0,00 0,00 336,51 0,00 211,00 0,00 3 191,49
Luty 3 739,00 0,00 0,00 0,00 336,51 0,00 211,00 0,00 3 191,49
Marzec 3 739,00 0,00 0,00 0,00 336,51 0,00 211,00 0,00 3 191,49
Kwiecień 3 739,00 0,00 0,00 0,00 336,51 0,00 654,00 0,00 2 748,49
Maj 3 739,00 0,00 0,00 0,00 336,51 0,00 771,00 0,00 2 631,49
Czerwiec 3 739,00 0,00 0,00 0,00 336,51 0,00 771,00 0,00 2 631,49
Lipiec 3 739,00 176,27 72,24 0,00 336,51 15,08 687,00 0,00 2 451,90
Sierpień 3 739,00 176,27 72,24 0,00 336,51 15,08 687,00 0,00 2 451,90
Wrzesień 3 739,00 176,27 72,24 0,00 336,51 15,08 687,00 0,00 2 451,90
Październik 3 739,00 176,27 72,24 0,00 336,51 15,08 687,00 0,00 2 451,90
Listopad 3 739,00 176,27 72,24 0,00 336,51 15,08 687,00 0,00 2 451,90
Grudzień 3 739,00 176,27 72,24 0,00 336,51 15,08 687,00 0,00 2 451,90
Rocznie 44 868,00 1 057,62 433,44 0,00 4 038,12 0,00 6 951,00 0,00 32 297,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 739 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 191 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.