Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 161 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 282 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Luty 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Marzec 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Kwiecień 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Maj 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Czerwiec 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Lipiec 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Sierpień 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Wrzesień 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Październik 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Listopad 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Grudzień 4 282,00 417,92 64,23 104,91 160,65 3 445,00 0,00 3 534,29
Rocznie 51 384,00 5 015,04 770,76 1 258,92 1 927,80 41 340,00 0,00 42 411,48
Wynagrodzenie pracownika 4 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 72 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 159 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Luty 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Marzec 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Kwiecień 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Maj 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Czerwiec 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Lipiec 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Sierpień 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Wrzesień 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Październik 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Listopad 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Grudzień 4 282,00 417,92 278,33 71,51 109,19 5 158,95 zł
Rocznie 51 384,00 5 015,04 3 339,96 858,12 1 310,28 61 907,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 282 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 534 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 159 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 329 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Całość - kwota brutto 4 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Luty 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Marzec 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Kwiecień 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Maj 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Czerwiec 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Lipiec 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Sierpień 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Wrzesień 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Październik 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Listopad 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Grudzień 4 116,00 401,72 61,74 0,00 328,73 2 922,00 214,00 3 109,81
Rocznie 49 392,00 4 820,64 740,88 0,00 3 944,76 35 064,00 2 568,00 37 317,72
Wynagrodzenie pracownika 4 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Luty 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Marzec 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Kwiecień 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Maj 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Czerwiec 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Lipiec 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Sierpień 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Wrzesień 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Październik 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Listopad 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Grudzień 4 116,00 401,72 267,54 0,00 104,96 4 890,22 zł
Rocznie 49 392,00 4 820,64 3 210,48 0,00 1 259,52 58 682,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 490 zł
Całość - kwota brutto 3 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Luty 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Marzec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Kwiecień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Maj 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Czerwiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Lipiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Sierpień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Wrzesień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Październik 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Listopad 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Grudzień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Rocznie 43 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 560,00 5 880,00 37 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Luty 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Marzec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Kwiecień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Maj 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Czerwiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Lipiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Sierpień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Wrzesień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Październik 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Listopad 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Grudzień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Rocznie 43 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 751 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 0,00 3 538,00
Luty 3 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 0,00 3 538,00
Marzec 3 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,00 0,00 3 538,00
Kwiecień 3 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,00 0,00 3 088,00
Maj 3 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 0,00 2 976,00
Czerwiec 3 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 0,00 2 976,00
Lipiec 3 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 691,00 0,00 2 796,41
Sierpień 3 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 691,00 0,00 2 796,41
Wrzesień 3 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 691,00 0,00 2 796,41
Październik 3 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 691,00 0,00 2 796,41
Listopad 3 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 691,00 0,00 2 796,41
Grudzień 3 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 691,00 0,00 2 796,41
Rocznie 45 012,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 998,00 0,00 36 432,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 751 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 538 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.