Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 263 zł
Całość - kwota brutto 4 372 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Luty 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Marzec 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Kwiecień 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Maj 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Czerwiec 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Lipiec 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Sierpień 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Wrzesień 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Październik 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Listopad 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Grudzień 4 372,00 426,71 65,58 107,11 339,53 3 523,00 263,00 3 170,07
Rocznie 52 464,00 5 120,52 786,96 1 285,32 4 074,36 42 276,00 3 156,00 38 040,84
Wynagrodzenie pracownika 4 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 267 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Luty 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Marzec 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Kwiecień 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Maj 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Czerwiec 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Lipiec 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Sierpień 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Wrzesień 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Październik 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Listopad 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Grudzień 4 372,00 426,71 284,18 73,01 111,48 5 267,38 zł
Rocznie 52 464,00 5 120,52 3 410,16 876,12 1 337,76 63 208,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 372 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 267 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 4 195 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Luty 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Marzec 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Kwiecień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Maj 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Czerwiec 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Lipiec 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Sierpień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Wrzesień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Październik 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Listopad 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Grudzień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Rocznie 50 340,00 4 913,16 755,16 0,00 4 020,48 35 736,00 2 616,00 38 035,20
Wynagrodzenie pracownika 4 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 984 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Luty 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Marzec 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Kwiecień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Maj 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Czerwiec 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Lipiec 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Sierpień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Wrzesień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Październik 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Listopad 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Grudzień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Rocznie 50 340,00 4 913,16 3 272,16 0,00 1 283,76 59 809,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 195 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 984 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 499 zł
Całość - kwota brutto 3 669 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Luty 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Marzec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Kwiecień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Maj 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Czerwiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Lipiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Sierpień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Wrzesień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Październik 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Listopad 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Grudzień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Rocznie 44 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 220,00 5 988,00 38 040,00
Wynagrodzenie pracownika 3 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 669 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Luty 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Marzec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Kwiecień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Maj 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Czerwiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Lipiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Sierpień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Wrzesień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Październik 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Listopad 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Grudzień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Rocznie 44 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 669 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 669 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 827 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 295,00 0,00 3 169,66
Luty 3 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 295,00 0,00 3 169,66
Marzec 3 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 295,00 0,00 3 169,66
Kwiecień 3 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 295,00 0,00 3 169,66
Maj 3 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 295,00 0,00 3 169,66
Czerwiec 3 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 295,00 0,00 3 169,66
Lipiec 3 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 256,00 0,00 2 980,97
Sierpień 3 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 256,00 0,00 2 980,97
Wrzesień 3 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 256,00 0,00 2 980,97
Październik 3 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 256,00 0,00 2 980,97
Listopad 3 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 256,00 0,00 2 980,97
Grudzień 3 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 256,00 0,00 2 980,97
Rocznie 45 924,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 306,00 0,00 36 903,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 827 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ