Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 173 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 367 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Luty 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Marzec 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Kwiecień 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Maj 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Czerwiec 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Lipiec 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Sierpień 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Wrzesień 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Październik 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Listopad 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Grudzień 4 367,00 426,22 65,51 106,99 173,06 3 518,00 0,00 3 595,22
Rocznie 52 404,00 5 114,64 786,12 1 283,88 2 076,72 42 216,00 0,00 43 142,64
Wynagrodzenie pracownika 4 367 zł
Ubezpieczenie emerytalne 426 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 261 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Luty 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Marzec 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Kwiecień 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Maj 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Czerwiec 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Lipiec 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Sierpień 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Wrzesień 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Październik 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Listopad 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Grudzień 4 367,00 426,22 283,86 72,93 111,36 5 261,37 zł
Rocznie 52 404,00 5 114,64 3 406,32 875,16 1 336,32 63 136,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 367 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 595 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 595 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 261 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 335 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 4 195 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Luty 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Marzec 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Kwiecień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Maj 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Czerwiec 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Lipiec 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Sierpień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Wrzesień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Październik 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Listopad 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Grudzień 4 195,00 409,43 62,93 0,00 335,04 2 978,00 218,00 3 169,60
Rocznie 50 340,00 4 913,16 755,16 0,00 4 020,48 35 736,00 2 616,00 38 035,20
Wynagrodzenie pracownika 4 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 409 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 984 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Luty 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Marzec 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Kwiecień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Maj 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Czerwiec 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Lipiec 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Sierpień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Wrzesień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Październik 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Listopad 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Grudzień 4 195,00 409,43 272,68 0,00 106,98 4 984,09 zł
Rocznie 50 340,00 4 913,16 3 272,16 0,00 1 283,76 59 809,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 195 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 984 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 499 zł
Całość - kwota brutto 3 669 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Luty 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Marzec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Kwiecień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Maj 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Czerwiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Lipiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Sierpień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Wrzesień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Październik 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Listopad 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Grudzień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 935,00 499,00 3 170,00
Rocznie 44 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 220,00 5 988,00 38 040,00
Wynagrodzenie pracownika 3 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 669 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Luty 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Marzec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Kwiecień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Maj 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Czerwiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Lipiec 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Sierpień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Wrzesień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Październik 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Listopad 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Grudzień 3 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 669,00 zł
Rocznie 44 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 028,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 669 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 669 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3170 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 170 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 823 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 3 598,00
Luty 3 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 3 598,00
Marzec 3 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 3 598,00
Kwiecień 3 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00 0,00 3 104,00
Maj 3 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00 0,00 3 025,00
Czerwiec 3 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00 0,00 3 025,00
Lipiec 3 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 714,00 0,00 2 845,41
Sierpień 3 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 714,00 0,00 2 845,41
Wrzesień 3 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 714,00 0,00 2 845,41
Październik 3 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 714,00 0,00 2 845,41
Listopad 3 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 714,00 0,00 2 845,41
Grudzień 3 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 714,00 0,00 2 845,41
Rocznie 45 876,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 274,00 0,00 37 020,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 823 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 598 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.