Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 106 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 337 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Całość - kwota brutto 4 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Luty 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Marzec 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Kwiecień 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Maj 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Czerwiec 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Lipiec 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Sierpień 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Wrzesień 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Październik 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Listopad 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Grudzień 4 343,00 423,88 65,15 106,40 337,28 3 498,00 260,00 3 150,29
Rocznie 52 116,00 5 086,56 781,80 1 276,80 4 047,36 41 976,00 3 120,00 37 803,48
Wynagrodzenie pracownika 4 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 232 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Luty 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Marzec 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Kwiecień 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Maj 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Czerwiec 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Lipiec 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Sierpień 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Wrzesień 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Październik 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Listopad 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Grudzień 4 343,00 423,88 282,30 72,53 110,74 5 232,45 zł
Rocznie 52 116,00 5 086,56 3 387,60 870,36 1 328,88 62 789,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 232 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 333 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 4 168 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Luty 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Marzec 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Kwiecień 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Maj 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Czerwiec 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Lipiec 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Sierpień 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Wrzesień 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Październik 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Listopad 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Grudzień 4 168,00 406,80 62,52 0,00 332,88 2 959,00 216,00 3 149,80
Rocznie 50 016,00 4 881,60 750,24 0,00 3 994,56 35 508,00 2 592,00 37 797,60
Wynagrodzenie pracownika 4 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Luty 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Marzec 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Kwiecień 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Maj 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Czerwiec 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Lipiec 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Sierpień 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Wrzesień 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Październik 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Listopad 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Grudzień 4 168,00 406,80 270,92 0,00 106,29 4 952,01 zł
Rocznie 50 016,00 4 881,60 3 251,04 0,00 1 275,48 59 424,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 168 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 496 zł
Całość - kwota brutto 3 646 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Luty 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Marzec 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Kwiecień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Maj 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Czerwiec 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Lipiec 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Sierpień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Wrzesień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Październik 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Listopad 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Grudzień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917,00 496,00 3 150,00
Rocznie 43 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 004,00 5 952,00 37 800,00
Wynagrodzenie pracownika 3 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 646 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Luty 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Marzec 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Kwiecień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Maj 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Czerwiec 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Lipiec 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Sierpień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Wrzesień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Październik 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Listopad 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Grudzień 3 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 646,00 zł
Rocznie 43 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 752,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 646 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 646 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 274 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 806 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 274,00 0,00 3 150,19
Luty 3 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 274,00 0,00 3 150,19
Marzec 3 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 274,00 0,00 3 150,19
Kwiecień 3 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 274,00 0,00 3 150,19
Maj 3 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 274,00 0,00 3 150,19
Czerwiec 3 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 274,00 0,00 3 150,19
Lipiec 3 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 233,00 0,00 2 945,99
Sierpień 3 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 233,00 0,00 2 945,99
Wrzesień 3 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 233,00 0,00 2 945,99
Październik 3 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 233,00 0,00 2 945,99
Listopad 3 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 233,00 0,00 2 945,99
Grudzień 3 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 233,00 0,00 2 945,99
Rocznie 45 672,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 042,00 0,00 36 577,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 150 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ