Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 326 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 4 201 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Luty 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Marzec 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Kwiecień 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Maj 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Czerwiec 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Lipiec 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Sierpień 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Wrzesień 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Październik 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Listopad 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Grudzień 4 201,00 410,02 63,02 102,92 326,25 3 375,00 249,00 3 049,79
Rocznie 50 412,00 4 920,24 756,24 1 235,04 3 915,00 40 500,00 2 988,00 36 597,48
Wynagrodzenie pracownika 4 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 410 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 061 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Luty 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Marzec 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Kwiecień 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Maj 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Czerwiec 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Lipiec 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Sierpień 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Wrzesień 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Październik 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Listopad 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Grudzień 4 201,00 410,02 273,07 70,16 107,12 5 061,37 zł
Rocznie 50 412,00 4 920,24 3 276,84 841,92 1 285,44 60 736,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 201 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 061 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 322 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 4 036 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Luty 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Marzec 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Kwiecień 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Maj 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Czerwiec 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Lipiec 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Sierpień 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Wrzesień 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Październik 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Listopad 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Grudzień 4 036,00 393,91 60,54 0,00 322,34 2 865,00 209,00 3 050,21
Rocznie 48 432,00 4 726,92 726,48 0,00 3 868,08 34 380,00 2 508,00 36 602,52
Wynagrodzenie pracownika 4 036 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 262 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Luty 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Marzec 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Kwiecień 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Maj 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Czerwiec 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Lipiec 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Sierpień 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Wrzesień 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Październik 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Listopad 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Grudzień 4 036,00 393,91 262,34 0,00 102,92 4 795,17 zł
Rocznie 48 432,00 4 726,92 3 148,08 0,00 1 235,04 57 542,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 480 zł
Całość - kwota brutto 3 530 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Luty 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Marzec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Kwiecień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Maj 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Czerwiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Lipiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Sierpień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Wrzesień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Październik 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Listopad 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Grudzień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 824,00 480,00 3 050,00
Rocznie 42 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 888,00 5 760,00 36 600,00
Wynagrodzenie pracownika 3 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Luty 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Marzec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Kwiecień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Maj 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Czerwiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Lipiec 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Sierpień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Wrzesień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Październik 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Listopad 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Grudzień 3 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 530,00 zł
Rocznie 42 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 686 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 254,00 0,00 3 050,19
Luty 3 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 254,00 0,00 3 050,19
Marzec 3 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 254,00 0,00 3 050,19
Kwiecień 3 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 254,00 0,00 3 050,19
Maj 3 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 254,00 0,00 3 050,19
Czerwiec 3 686,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 254,00 0,00 3 050,19
Lipiec 3 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 212,00 0,00 2 846,99
Sierpień 3 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 212,00 0,00 2 846,99
Wrzesień 3 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 212,00 0,00 2 846,99
Październik 3 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 212,00 0,00 2 846,99
Listopad 3 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 212,00 0,00 2 846,99
Grudzień 3 686,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 212,00 0,00 2 846,99
Rocznie 44 232,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 796,00 0,00 35 383,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 686 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 050 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ