Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 322 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Całość - kwota brutto 4 145 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Luty 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Marzec 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Kwiecień 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Maj 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Czerwiec 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Lipiec 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Sierpień 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Wrzesień 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Październik 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Listopad 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Grudzień 4 145,00 404,55 62,18 101,55 321,90 3 327,00 245,00 3 009,82
Rocznie 49 740,00 4 854,60 746,16 1 218,60 3 862,80 39 924,00 2 940,00 36 117,84
Wynagrodzenie pracownika 4 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 994 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Luty 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Marzec 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Kwiecień 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Maj 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Czerwiec 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Lipiec 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Sierpień 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Wrzesień 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Październik 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Listopad 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Grudzień 4 145,00 404,55 269,43 69,22 105,70 4 993,90 zł
Rocznie 49 740,00 4 854,60 3 233,16 830,64 1 268,40 59 926,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 145 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 994 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 318 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 3 984 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Luty 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Marzec 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Kwiecień 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Maj 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Czerwiec 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Lipiec 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Sierpień 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Wrzesień 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Październik 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Listopad 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Grudzień 3 984,00 388,84 59,76 0,00 318,19 2 828,00 207,00 3 010,21
Rocznie 47 808,00 4 666,08 717,12 0,00 3 818,28 33 936,00 2 484,00 36 122,52
Wynagrodzenie pracownika 3 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 733 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Luty 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Marzec 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Kwiecień 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Maj 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Czerwiec 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Lipiec 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Sierpień 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Wrzesień 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Październik 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Listopad 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Grudzień 3 984,00 388,84 258,96 0,00 101,59 4 733,39 zł
Rocznie 47 808,00 4 666,08 3 107,52 0,00 1 219,08 56 800,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 733 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 474 zł
Całość - kwota brutto 3 484 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Luty 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Marzec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Kwiecień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Maj 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Czerwiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Lipiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Sierpień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Wrzesień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Październik 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Listopad 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Grudzień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Rocznie 41 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 444,00 5 688,00 36 120,00
Wynagrodzenie pracownika 3 484 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Luty 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Marzec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Kwiecień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Maj 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Czerwiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Lipiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Sierpień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Wrzesień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Październik 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Listopad 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Grudzień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Rocznie 41 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 808,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 484 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 246 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 638 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 246,00 0,00 3 010,19
Luty 3 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 246,00 0,00 3 010,19
Marzec 3 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 246,00 0,00 3 010,19
Kwiecień 3 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 246,00 0,00 3 010,19
Maj 3 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 246,00 0,00 3 010,19
Czerwiec 3 638,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 246,00 0,00 3 010,19
Lipiec 3 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 204,00 0,00 2 806,99
Sierpień 3 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 204,00 0,00 2 806,99
Wrzesień 3 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 204,00 0,00 2 806,99
Październik 3 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 204,00 0,00 2 806,99
Listopad 3 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 204,00 0,00 2 806,99
Grudzień 3 638,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 204,00 0,00 2 806,99
Rocznie 43 656,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 700,00 0,00 34 903,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 010 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ