Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 322 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Całość - kwota brutto 4 141 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Luty 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Marzec 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Kwiecień 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Maj 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Czerwiec 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Lipiec 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Sierpień 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Wrzesień 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Październik 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Listopad 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Grudzień 4 141,00 404,16 62,12 101,45 321,59 3 323,00 99,00 3 152,68
Rocznie 49 692,00 4 849,92 745,44 1 217,40 1 185,12 39 876,00 0,00 37 832,16
Wynagrodzenie pracownika 4 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 404 zł
Ubezpieczenie rentowe 269 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 989 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Luty 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Marzec 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Kwiecień 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Maj 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Czerwiec 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Lipiec 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Sierpień 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Wrzesień 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Październik 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Listopad 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Grudzień 4 141,00 404,16 269,17 69,15 105,59 4 989,07 zł
Rocznie 49 692,00 4 849,92 3 230,04 829,80 1 267,08 59 868,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 141 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 153 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 153 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 989 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 318 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Całość - kwota brutto 3 987 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Luty 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Marzec 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Kwiecień 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Maj 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Czerwiec 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Lipiec 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Sierpień 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Wrzesień 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Październik 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Listopad 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Grudzień 3 987,00 389,13 59,81 0,00 318,43 2 830,00 340,00 2 880,03
Rocznie 47 844,00 4 669,56 717,72 0,00 3 821,16 33 960,00 252,00 34 560,36
Wynagrodzenie pracownika 3 987 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 737 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Luty 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Marzec 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Kwiecień 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Maj 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Czerwiec 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Lipiec 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Sierpień 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Wrzesień 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Październik 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Listopad 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Grudzień 3 987,00 389,13 259,16 0,00 101,67 4 736,96 zł
Rocznie 47 844,00 4 669,56 3 109,92 0,00 1 220,04 56 843,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 987 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 737 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 474 zł
Całość - kwota brutto 3 484 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Luty 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Marzec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Kwiecień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Maj 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Czerwiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Lipiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Sierpień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Wrzesień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Październik 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Listopad 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Grudzień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,00 474,00 3 010,00
Rocznie 41 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 444,00 5 688,00 36 120,00
Wynagrodzenie pracownika 3 484 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Luty 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Marzec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Kwiecień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Maj 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Czerwiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Lipiec 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Sierpień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Wrzesień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Październik 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Listopad 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Grudzień 3 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 484,00 zł
Rocznie 41 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 808,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 484 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 010 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 010 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3010 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 010 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 192,00 0,00 3 111,30
Luty 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 192,00 0,00 3 111,30
Marzec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 192,00 0,00 3 111,30
Kwiecień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 570,00 0,00 2 733,30
Maj 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 737,00 0,00 2 566,30
Czerwiec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 737,00 0,00 2 566,30
Lipiec 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Sierpień 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Wrzesień 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Październik 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Listopad 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Grudzień 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Rocznie 43 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 920,40 0,00 6 532,00 0,00 31 526,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 111 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.