Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 080 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 329 zł
Zaliczka na podatek 109 zł
Całość - kwota brutto 4 240 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Luty 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Marzec 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Kwiecień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Maj 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Czerwiec 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Lipiec 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Sierpień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Wrzesień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Październik 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Listopad 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Grudzień 4 240,00 413,82 63,60 103,88 329,28 3 409,00 109,00 3 220,42
Rocznie 50 880,00 4 965,84 763,20 1 246,56 1 308,96 40 908,00 0,00 38 645,04
Wynagrodzenie pracownika 4 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Luty 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Marzec 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Kwiecień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Maj 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Czerwiec 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Lipiec 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Sierpień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Wrzesień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Październik 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Listopad 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Grudzień 4 240,00 413,82 275,60 70,81 108,12 5 108,35 zł
Rocznie 50 880,00 4 965,84 3 307,20 849,72 1 297,44 61 300,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 326 zł
Zaliczka na podatek 348 zł
Całość - kwota brutto 4 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Luty 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Marzec 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Kwiecień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Maj 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Czerwiec 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Lipiec 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Sierpień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Wrzesień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Październik 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Listopad 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Grudzień 4 080,00 398,21 61,20 0,00 325,85 2 896,00 348,00 2 947,22
Rocznie 48 960,00 4 778,52 734,40 0,00 3 910,20 34 752,00 264,00 35 366,64
Wynagrodzenie pracownika 4 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 847 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Luty 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Marzec 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Kwiecień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Maj 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Czerwiec 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Lipiec 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Sierpień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Wrzesień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Październik 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Listopad 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Grudzień 4 080,00 398,21 265,20 0,00 104,04 4 847,45 zł
Rocznie 48 960,00 4 778,52 3 182,40 0,00 1 248,48 58 169,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 947 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 947 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 847 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 485 zł
Całość - kwota brutto 3 565 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Luty 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Marzec 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Kwiecień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Maj 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Czerwiec 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Lipiec 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Sierpień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Wrzesień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Październik 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Listopad 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Grudzień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852,00 485,00 3 080,00
Rocznie 42 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 224,00 5 820,00 36 960,00
Wynagrodzenie pracownika 3 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 565 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Luty 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Marzec 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Kwiecień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Maj 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Czerwiec 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Lipiec 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Sierpień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Wrzesień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Październik 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Listopad 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Grudzień 3 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,00 zł
Rocznie 42 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 565 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 565 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 334 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 715 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 715,00 0,00 0,00 0,00 334,35 0,00 207,00 0,00 3 173,65
Luty 3 715,00 0,00 0,00 0,00 334,35 0,00 207,00 0,00 3 173,65
Marzec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 334,35 0,00 207,00 0,00 3 173,65
Kwiecień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 334,35 0,00 636,00 0,00 2 744,65
Maj 3 715,00 0,00 0,00 0,00 334,35 0,00 764,00 0,00 2 616,65
Czerwiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 334,35 0,00 764,00 0,00 2 616,65
Lipiec 3 715,00 176,27 72,24 0,00 334,35 15,08 679,00 0,00 2 438,06
Sierpień 3 715,00 176,27 72,24 0,00 334,35 15,08 679,00 0,00 2 438,06
Wrzesień 3 715,00 176,27 72,24 0,00 334,35 15,08 679,00 0,00 2 438,06
Październik 3 715,00 176,27 72,24 0,00 334,35 15,08 679,00 0,00 2 438,06
Listopad 3 715,00 176,27 72,24 0,00 334,35 15,08 679,00 0,00 2 438,06
Grudzień 3 715,00 176,27 72,24 0,00 334,35 15,08 679,00 0,00 2 438,06
Rocznie 44 580,00 1 057,62 433,44 0,00 4 012,20 0,00 6 859,00 0,00 32 127,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 174 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.