Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 328 zł
Zaliczka na podatek 108 zł
Całość - kwota brutto 4 226 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Luty 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Marzec 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Kwiecień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Maj 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Czerwiec 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Lipiec 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Sierpień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Wrzesień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Październik 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Listopad 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Grudzień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 328,19 3 397,00 108,00 3 210,42
Rocznie 50 712,00 4 949,52 760,68 1 242,48 1 291,68 40 764,00 0,00 38 525,04
Wynagrodzenie pracownika 4 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 091 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Luty 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Marzec 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Kwiecień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Maj 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Czerwiec 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Lipiec 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Sierpień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Wrzesień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Październik 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Listopad 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Grudzień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Rocznie 50 712,00 4 949,52 3 296,28 846,84 1 293,24 61 097,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 226 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 091 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 325 zł
Zaliczka na podatek 346 zł
Całość - kwota brutto 4 067 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Luty 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Marzec 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Kwiecień 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Maj 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Czerwiec 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Lipiec 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Sierpień 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Wrzesień 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Październik 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Listopad 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Grudzień 4 067,00 396,94 61,01 0,00 324,81 2 887,00 346,00 2 937,80
Rocznie 48 804,00 4 763,28 732,12 0,00 3 897,72 34 644,00 264,00 35 253,60
Wynagrodzenie pracownika 4 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 832 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Luty 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Marzec 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Kwiecień 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Maj 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Czerwiec 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Lipiec 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Sierpień 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Wrzesień 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Październik 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Listopad 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Grudzień 4 067,00 396,94 264,36 0,00 103,71 4 832,01 zł
Rocznie 48 804,00 4 763,28 3 172,32 0,00 1 244,52 57 984,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 067 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 938 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 938 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 832 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 3 553 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Luty 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Marzec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Kwiecień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Maj 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Czerwiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Lipiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Sierpień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Wrzesień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Październik 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Listopad 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Grudzień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Rocznie 42 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 104,00 5 796,00 36 840,00
Wynagrodzenie pracownika 3 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 553 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Luty 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Marzec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Kwiecień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Maj 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Czerwiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Lipiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Sierpień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Wrzesień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Październik 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Listopad 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Grudzień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Rocznie 42 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 553 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 553 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 333 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 703,00 0,00 0,00 0,00 333,27 0,00 205,00 0,00 3 164,73
Luty 3 703,00 0,00 0,00 0,00 333,27 0,00 205,00 0,00 3 164,73
Marzec 3 703,00 0,00 0,00 0,00 333,27 0,00 205,00 0,00 3 164,73
Kwiecień 3 703,00 0,00 0,00 0,00 333,27 0,00 626,00 0,00 2 743,73
Maj 3 703,00 0,00 0,00 0,00 333,27 0,00 760,00 0,00 2 609,73
Czerwiec 3 703,00 0,00 0,00 0,00 333,27 0,00 760,00 0,00 2 609,73
Lipiec 3 703,00 176,27 72,24 0,00 333,27 15,08 675,00 0,00 2 431,14
Sierpień 3 703,00 176,27 72,24 0,00 333,27 15,08 675,00 0,00 2 431,14
Wrzesień 3 703,00 176,27 72,24 0,00 333,27 15,08 675,00 0,00 2 431,14
Październik 3 703,00 176,27 72,24 0,00 333,27 15,08 675,00 0,00 2 431,14
Listopad 3 703,00 176,27 72,24 0,00 333,27 15,08 675,00 0,00 2 431,14
Grudzień 3 703,00 176,27 72,24 0,00 333,27 15,08 675,00 0,00 2 431,14
Rocznie 44 436,00 1 057,62 433,44 0,00 3 999,24 0,00 6 811,00 0,00 32 044,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 165 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.