Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 104 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 152 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 226 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Luty 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Marzec 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Kwiecień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Maj 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Czerwiec 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Lipiec 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Sierpień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Wrzesień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Październik 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Listopad 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Grudzień 4 226,00 412,46 63,39 103,54 152,49 3 397,00 0,00 3 494,12
Rocznie 50 712,00 4 949,52 760,68 1 242,48 1 829,88 40 764,00 0,00 41 929,44
Wynagrodzenie pracownika 4 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 71 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 091 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Luty 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Marzec 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Kwiecień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Maj 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Czerwiec 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Lipiec 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Sierpień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Wrzesień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Październik 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Listopad 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Grudzień 4 226,00 412,46 274,69 70,57 107,77 5 091,49 zł
Rocznie 50 712,00 4 949,52 3 296,28 846,84 1 293,24 61 097,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 226 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 494 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 494 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 091 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 325 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Całość - kwota brutto 4 063 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Luty 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Marzec 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Kwiecień 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Maj 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Czerwiec 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Lipiec 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Sierpień 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Wrzesień 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Październik 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Listopad 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Grudzień 4 063,00 396,55 60,95 0,00 324,50 2 884,00 211,00 3 070,00
Rocznie 48 756,00 4 758,60 731,40 0,00 3 894,00 34 608,00 2 532,00 36 840,00
Wynagrodzenie pracownika 4 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 827 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Luty 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Marzec 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Kwiecień 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Maj 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Czerwiec 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Lipiec 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Sierpień 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Wrzesień 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Październik 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Listopad 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Grudzień 4 063,00 396,55 264,10 0,00 103,60 4 827,25 zł
Rocznie 48 756,00 4 758,60 3 169,20 0,00 1 243,20 57 927,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 063 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 827 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 483 zł
Całość - kwota brutto 3 553 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Luty 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Marzec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Kwiecień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Maj 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Czerwiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Lipiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Sierpień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Wrzesień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Październik 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Listopad 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Grudzień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,00 483,00 3 070,00
Rocznie 42 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 104,00 5 796,00 36 840,00
Wynagrodzenie pracownika 3 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 553 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Luty 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Marzec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Kwiecień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Maj 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Czerwiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Lipiec 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Sierpień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Wrzesień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Październik 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Listopad 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Grudzień 3 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 553,00 zł
Rocznie 42 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 636,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 553 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 553 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 3 498,00
Luty 3 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 3 498,00
Marzec 3 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 3 498,00
Kwiecień 3 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626,00 0,00 3 077,00
Maj 3 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 2 943,00
Czerwiec 3 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 2 943,00
Lipiec 3 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 675,00 0,00 2 764,41
Sierpień 3 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 675,00 0,00 2 764,41
Wrzesień 3 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 675,00 0,00 2 764,41
Październik 3 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 675,00 0,00 2 764,41
Listopad 3 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 675,00 0,00 2 764,41
Grudzień 3 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 675,00 0,00 2 764,41
Rocznie 44 436,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 811,00 0,00 36 043,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 498 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ