Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Całość - kwota brutto 4 215 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Luty 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Marzec 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Kwiecień 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Maj 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Czerwiec 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Lipiec 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Sierpień 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Wrzesień 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Październik 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Listopad 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Grudzień 4 215,00 411,38 63,23 103,27 327,34 3 387,00 250,00 3 059,78
Rocznie 50 580,00 4 936,56 758,76 1 239,24 3 928,08 40 644,00 3 000,00 36 717,36
Wynagrodzenie pracownika 4 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 078 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Luty 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Marzec 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Kwiecień 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Maj 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Czerwiec 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Lipiec 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Sierpień 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Wrzesień 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Październik 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Listopad 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Grudzień 4 215,00 411,38 273,98 70,39 107,49 5 078,24 zł
Rocznie 50 580,00 4 936,56 3 287,76 844,68 1 289,88 60 938,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 215 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 078 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 323 zł
Zaliczka na podatek 210 zł
Całość - kwota brutto 4 049 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Luty 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Marzec 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Kwiecień 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Maj 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Czerwiec 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Lipiec 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Sierpień 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Wrzesień 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Październik 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Listopad 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Grudzień 4 049,00 395,18 60,74 0,00 323,38 2 874,00 210,00 3 059,70
Rocznie 48 588,00 4 742,16 728,88 0,00 3 880,56 34 488,00 2 520,00 36 716,40
Wynagrodzenie pracownika 4 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 811 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Luty 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Marzec 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Kwiecień 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Maj 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Czerwiec 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Lipiec 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Sierpień 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Wrzesień 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Październik 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Listopad 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Grudzień 4 049,00 395,18 263,19 0,00 103,25 4 810,62 zł
Rocznie 48 588,00 4 742,16 3 158,28 0,00 1 239,00 57 727,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 049 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 811 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 482 zł
Całość - kwota brutto 3 542 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Luty 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Marzec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Kwiecień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Maj 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Czerwiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Lipiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Sierpień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Wrzesień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Październik 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Listopad 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Grudzień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Rocznie 42 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 008,00 5 784,00 36 720,00
Wynagrodzenie pracownika 3 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Luty 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Marzec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Kwiecień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Maj 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Czerwiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Lipiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Sierpień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Wrzesień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Październik 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Listopad 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Grudzień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Rocznie 42 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 698 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 698,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 060,19
Luty 3 698,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 060,19
Marzec 3 698,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 060,19
Kwiecień 3 698,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 060,19
Maj 3 698,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 060,19
Czerwiec 3 698,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 060,19
Lipiec 3 698,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 214,00 0,00 2 856,99
Sierpień 3 698,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 214,00 0,00 2 856,99
Wrzesień 3 698,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 214,00 0,00 2 856,99
Październik 3 698,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 214,00 0,00 2 856,99
Listopad 3 698,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 214,00 0,00 2 856,99
Grudzień 3 698,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 214,00 0,00 2 856,99
Rocznie 44 376,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 820,00 0,00 35 503,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 698 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 060 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ