Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 103 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 106 zł
Całość - kwota brutto 4 212 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Luty 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Marzec 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Kwiecień 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Maj 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Czerwiec 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Lipiec 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Sierpień 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Wrzesień 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Październik 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Listopad 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Grudzień 4 212,00 411,09 63,18 103,19 327,11 3 385,00 106,00 3 201,43
Rocznie 50 544,00 4 933,08 758,16 1 238,28 1 274,40 40 620,00 0,00 38 417,16
Wynagrodzenie pracownika 4 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 075 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Luty 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Marzec 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Kwiecień 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Maj 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Czerwiec 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Lipiec 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Sierpień 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Wrzesień 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Październik 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Listopad 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Grudzień 4 212,00 411,09 273,78 70,34 107,40 5 074,61 zł
Rocznie 50 544,00 4 933,08 3 285,36 844,08 1 288,80 60 895,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 212 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 201 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 201 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 075 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 324 zł
Zaliczka na podatek 345 zł
Całość - kwota brutto 4 054 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Luty 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Marzec 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Kwiecień 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Maj 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Czerwiec 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Lipiec 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Sierpień 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Wrzesień 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Październik 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Listopad 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Grudzień 4 054,00 395,67 60,81 0,00 323,78 2 878,00 345,00 2 928,38
Rocznie 48 648,00 4 748,04 729,72 0,00 3 885,36 34 536,00 264,00 35 140,56
Wynagrodzenie pracownika 4 054 zł
Ubezpieczenie emerytalne 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 817 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Luty 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Marzec 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Kwiecień 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Maj 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Czerwiec 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Lipiec 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Sierpień 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Wrzesień 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Październik 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Listopad 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Grudzień 4 054,00 395,67 263,51 0,00 103,37 4 816,55 zł
Rocznie 48 648,00 4 748,04 3 162,12 0,00 1 240,44 57 798,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 054 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 928 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 928 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 817 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 482 zł
Całość - kwota brutto 3 542 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Luty 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Marzec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Kwiecień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Maj 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Czerwiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Lipiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Sierpień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Wrzesień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Październik 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Listopad 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Grudzień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834,00 482,00 3 060,00
Rocznie 42 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 008,00 5 784,00 36 720,00
Wynagrodzenie pracownika 3 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Luty 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Marzec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Kwiecień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Maj 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Czerwiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Lipiec 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Sierpień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Wrzesień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Październik 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Listopad 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Grudzień 3 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,00 zł
Rocznie 42 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 332 zł
Zaliczka na podatek 202 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 691 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 691,00 0,00 0,00 0,00 332,19 0,00 202,00 0,00 3 156,81
Luty 3 691,00 0,00 0,00 0,00 332,19 0,00 202,00 0,00 3 156,81
Marzec 3 691,00 0,00 0,00 0,00 332,19 0,00 202,00 0,00 3 156,81
Kwiecień 3 691,00 0,00 0,00 0,00 332,19 0,00 617,00 0,00 2 741,81
Maj 3 691,00 0,00 0,00 0,00 332,19 0,00 756,00 0,00 2 602,81
Czerwiec 3 691,00 0,00 0,00 0,00 332,19 0,00 756,00 0,00 2 602,81
Lipiec 3 691,00 176,27 72,24 0,00 332,19 15,08 672,00 0,00 2 423,22
Sierpień 3 691,00 176,27 72,24 0,00 332,19 15,08 672,00 0,00 2 423,22
Wrzesień 3 691,00 176,27 72,24 0,00 332,19 15,08 672,00 0,00 2 423,22
Październik 3 691,00 176,27 72,24 0,00 332,19 15,08 672,00 0,00 2 423,22
Listopad 3 691,00 176,27 72,24 0,00 332,19 15,08 672,00 0,00 2 423,22
Grudzień 3 691,00 176,27 72,24 0,00 332,19 15,08 672,00 0,00 2 423,22
Rocznie 44 292,00 1 057,62 433,44 0,00 3 986,28 0,00 6 767,00 0,00 31 957,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 691 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 157 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.