Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 172 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 324 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Całość - kwota brutto 4 169 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Luty 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Marzec 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Kwiecień 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Maj 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Czerwiec 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Lipiec 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Sierpień 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Wrzesień 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Październik 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Listopad 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Grudzień 4 169,00 406,89 62,54 102,14 323,77 3 347,00 102,00 3 171,66
Rocznie 50 028,00 4 882,68 750,48 1 225,68 1 219,68 40 164,00 0,00 38 059,92
Wynagrodzenie pracownika 4 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Luty 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Marzec 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Kwiecień 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Maj 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Czerwiec 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Lipiec 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Sierpień 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Wrzesień 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Październik 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Listopad 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Grudzień 4 169,00 406,89 270,99 69,62 106,31 5 022,81 zł
Rocznie 50 028,00 4 882,68 3 251,88 835,44 1 275,72 60 273,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 172 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 172 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 899 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 321 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Całość - kwota brutto 4 014 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Luty 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Marzec 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Kwiecień 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Maj 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Czerwiec 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Lipiec 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Sierpień 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Wrzesień 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Październik 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Listopad 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Grudzień 4 014,00 391,77 60,21 0,00 320,58 2 850,00 342,00 2 899,44
Rocznie 48 168,00 4 701,24 722,52 0,00 3 846,96 34 200,00 252,00 34 793,28
Wynagrodzenie pracownika 4 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 769 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Luty 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Marzec 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Kwiecień 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Maj 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Czerwiec 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Lipiec 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Sierpień 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Wrzesień 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Październik 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Listopad 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Grudzień 4 014,00 391,77 260,91 0,00 102,35 4 769,03 zł
Rocznie 48 168,00 4 701,24 3 130,92 0,00 1 228,20 57 228,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 899 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 899 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 769 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 477 zł
Całość - kwota brutto 3 507 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Luty 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Marzec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Kwiecień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Maj 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Czerwiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Lipiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Sierpień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Wrzesień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Październik 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Listopad 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Grudzień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Rocznie 42 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 672,00 5 724,00 36 360,00
Wynagrodzenie pracownika 3 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 507 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Luty 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Marzec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Kwiecień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Maj 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Czerwiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Lipiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Sierpień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Wrzesień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Październik 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Listopad 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Grudzień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Rocznie 42 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 507 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 507 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 329 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 655,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,00 196,00 0,00 3 130,05
Luty 3 655,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,00 196,00 0,00 3 130,05
Marzec 3 655,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,00 196,00 0,00 3 130,05
Kwiecień 3 655,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,00 589,00 0,00 2 737,05
Maj 3 655,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,00 745,00 0,00 2 581,05
Czerwiec 3 655,00 0,00 0,00 0,00 328,95 0,00 745,00 0,00 2 581,05
Lipiec 3 655,00 176,27 72,24 0,00 328,95 15,08 660,00 0,00 2 402,46
Sierpień 3 655,00 176,27 72,24 0,00 328,95 15,08 660,00 0,00 2 402,46
Wrzesień 3 655,00 176,27 72,24 0,00 328,95 15,08 660,00 0,00 2 402,46
Październik 3 655,00 176,27 72,24 0,00 328,95 15,08 660,00 0,00 2 402,46
Listopad 3 655,00 176,27 72,24 0,00 328,95 15,08 660,00 0,00 2 402,46
Grudzień 3 655,00 176,27 72,24 0,00 328,95 15,08 660,00 0,00 2 402,46
Rocznie 43 860,00 1 057,62 433,44 0,00 3 947,40 0,00 6 627,00 0,00 31 704,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 130 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.