Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 324 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 4 173 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Luty 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Marzec 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Kwiecień 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Maj 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Czerwiec 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Lipiec 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Sierpień 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Wrzesień 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Październik 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Listopad 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Grudzień 4 173,00 407,28 62,60 102,24 324,08 3 351,00 247,00 3 029,80
Rocznie 50 076,00 4 887,36 751,20 1 226,88 3 888,96 40 212,00 2 964,00 36 357,60
Wynagrodzenie pracownika 4 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 271 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Luty 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Marzec 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Kwiecień 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Maj 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Czerwiec 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Lipiec 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Sierpień 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Wrzesień 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Październik 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Listopad 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Grudzień 4 173,00 407,28 271,25 69,69 106,41 5 027,63 zł
Rocznie 50 076,00 4 887,36 3 255,00 836,28 1 276,92 60 331,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 320 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Całość - kwota brutto 4 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Luty 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Marzec 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Kwiecień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Maj 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Czerwiec 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Lipiec 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Sierpień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Wrzesień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Październik 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Listopad 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Grudzień 4 010,00 391,38 60,15 0,00 320,26 2 847,00 208,00 3 030,21
Rocznie 48 120,00 4 696,56 721,80 0,00 3 843,12 34 164,00 2 496,00 36 362,52
Wynagrodzenie pracownika 4 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Luty 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Marzec 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Kwiecień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Maj 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Czerwiec 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Lipiec 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Sierpień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Wrzesień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Październik 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Listopad 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Grudzień 4 010,00 391,38 260,65 0,00 102,26 4 764,29 zł
Rocznie 48 120,00 4 696,56 3 127,80 0,00 1 227,12 57 171,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 477 zł
Całość - kwota brutto 3 507 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Luty 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Marzec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Kwiecień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Maj 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Czerwiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Lipiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Sierpień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Wrzesień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Październik 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Listopad 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Grudzień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 477,00 3 030,00
Rocznie 42 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 672,00 5 724,00 36 360,00
Wynagrodzenie pracownika 3 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 507 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Luty 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Marzec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Kwiecień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Maj 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Czerwiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Lipiec 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Sierpień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Wrzesień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Październik 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Listopad 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Grudzień 3 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 507,00 zł
Rocznie 42 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 084,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 507 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 030 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 030 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 507 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3030 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 030 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 266 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 658 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 658,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 266,00 0,00 3 029,66
Luty 3 658,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 266,00 0,00 3 029,66
Marzec 3 658,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 266,00 0,00 3 029,66
Kwiecień 3 658,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 266,00 0,00 3 029,66
Maj 3 658,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 266,00 0,00 3 029,66
Czerwiec 3 658,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 266,00 0,00 3 029,66
Lipiec 3 658,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 227,00 0,00 2 840,97
Sierpień 3 658,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 227,00 0,00 2 840,97
Wrzesień 3 658,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 227,00 0,00 2 840,97
Październik 3 658,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 227,00 0,00 2 840,97
Listopad 3 658,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 227,00 0,00 2 840,97
Grudzień 3 658,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 227,00 0,00 2 840,97
Rocznie 43 896,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 958,00 0,00 35 223,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 658 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 030 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ