Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3020 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 142 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 155 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Luty 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Marzec 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Kwiecień 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Maj 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Czerwiec 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Lipiec 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Sierpień 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Wrzesień 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Październik 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Listopad 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Grudzień 4 155,00 405,53 62,33 101,80 141,95 3 335,00 0,00 3 443,39
Rocznie 49 860,00 4 866,36 747,96 1 221,60 1 703,40 40 020,00 0,00 41 320,68
Wynagrodzenie pracownika 4 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 406 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 006 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Luty 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Marzec 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Kwiecień 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Maj 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Czerwiec 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Lipiec 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Sierpień 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Wrzesień 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Październik 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Listopad 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Grudzień 4 155,00 405,53 270,08 69,39 105,96 5 005,96 zł
Rocznie 49 860,00 4 866,36 3 240,96 832,68 1 271,52 60 071,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 155 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 443 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 443 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 006 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3020 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Całość - kwota brutto 3 997 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Luty 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Marzec 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Kwiecień 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Maj 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Czerwiec 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Lipiec 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Sierpień 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Wrzesień 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Październik 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Listopad 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Grudzień 3 997,00 390,11 59,96 0,00 319,22 2 838,00 208,00 3 019,71
Rocznie 47 964,00 4 681,32 719,52 0,00 3 830,64 34 056,00 2 496,00 36 236,52
Wynagrodzenie pracownika 3 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 749 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Luty 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Marzec 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Kwiecień 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Maj 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Czerwiec 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Lipiec 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Sierpień 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Wrzesień 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Październik 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Listopad 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Grudzień 3 997,00 390,11 259,81 0,00 101,93 4 748,85 zł
Rocznie 47 964,00 4 681,32 3 117,72 0,00 1 223,16 56 986,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 997 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 749 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3020 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Całość - kwota brutto 3 495 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Luty 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Marzec 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Kwiecień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Maj 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Czerwiec 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Lipiec 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Sierpień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Wrzesień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Październik 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Listopad 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Grudzień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 796,00 475,00 3 020,00
Rocznie 41 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 552,00 5 700,00 36 240,00
Wynagrodzenie pracownika 3 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Luty 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Marzec 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Kwiecień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Maj 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Czerwiec 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Lipiec 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Sierpień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Wrzesień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Październik 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Listopad 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Grudzień 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 495,00 zł
Rocznie 41 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 495 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3020 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 020 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 642 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 3 448,00
Luty 3 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 3 448,00
Marzec 3 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 3 448,00
Kwiecień 3 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,00 0,00 3 063,00
Maj 3 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 2 902,00
Czerwiec 3 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 2 902,00
Lipiec 3 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 656,00 0,00 2 722,41
Sierpień 3 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 656,00 0,00 2 722,41
Wrzesień 3 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 656,00 0,00 2 722,41
Październik 3 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 656,00 0,00 2 722,41
Listopad 3 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 656,00 0,00 2 722,41
Grudzień 3 642,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 656,00 0,00 2 722,41
Rocznie 43 704,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 577,00 0,00 35 545,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 642 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 448 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.