Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3040 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 146 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 183 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Luty 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Marzec 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Kwiecień 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Maj 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Czerwiec 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Lipiec 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Sierpień 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Wrzesień 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Październik 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Listopad 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Grudzień 4 183,00 408,26 62,75 102,48 146,20 3 360,00 0,00 3 463,31
Rocznie 50 196,00 4 899,12 753,00 1 229,76 1 754,40 40 320,00 0,00 41 559,72
Wynagrodzenie pracownika 4 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 70 zł
Fundusz Pracy (FP) 102 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Luty 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Marzec 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Kwiecień 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Maj 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Czerwiec 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Lipiec 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Sierpień 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Wrzesień 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Październik 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Listopad 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Grudzień 4 183,00 408,26 271,90 69,86 106,66 5 039,68 zł
Rocznie 50 196,00 4 899,12 3 262,80 838,32 1 279,92 60 476,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 183 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 463 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 463 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3040 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 393 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 321 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 4 023 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Luty 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Marzec 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Kwiecień 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Maj 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Czerwiec 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Lipiec 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Sierpień 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Wrzesień 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Październik 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Listopad 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Grudzień 4 023,00 392,64 60,35 0,00 321,30 2 856,00 209,00 3 039,71
Rocznie 48 276,00 4 711,68 724,20 0,00 3 855,60 34 272,00 2 508,00 36 476,52
Wynagrodzenie pracownika 4 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 393 zł
Ubezpieczenie rentowe 262 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Luty 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Marzec 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Kwiecień 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Maj 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Czerwiec 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Lipiec 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Sierpień 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Wrzesień 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Październik 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Listopad 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Grudzień 4 023,00 392,64 261,50 0,00 102,58 4 779,72 zł
Rocznie 48 276,00 4 711,68 3 138,00 0,00 1 230,96 57 356,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 023 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3040 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 479 zł
Całość - kwota brutto 3 519 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Luty 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Marzec 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Kwiecień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Maj 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Czerwiec 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Lipiec 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Sierpień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Wrzesień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Październik 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Listopad 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Grudzień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,00 479,00 3 040,00
Rocznie 42 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 780,00 5 748,00 36 480,00
Wynagrodzenie pracownika 3 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Luty 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Marzec 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Kwiecień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Maj 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Czerwiec 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Lipiec 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Sierpień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Wrzesień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Październik 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Listopad 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Grudzień 3 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 zł
Rocznie 42 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 040 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 040 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3040 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 040 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 667 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 3 469,00
Luty 3 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 3 469,00
Marzec 3 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 3 469,00
Kwiecień 3 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 0,00 3 068,00
Maj 3 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00 0,00 2 919,00
Czerwiec 3 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00 0,00 2 919,00
Lipiec 3 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 664,00 0,00 2 739,41
Sierpień 3 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 664,00 0,00 2 739,41
Wrzesień 3 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 664,00 0,00 2 739,41
Październik 3 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 664,00 0,00 2 739,41
Listopad 3 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 664,00 0,00 2 739,41
Grudzień 3 667,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 664,00 0,00 2 739,41
Rocznie 44 004,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 673,00 0,00 35 749,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 469 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.