Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2950 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 950 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 229 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Luty 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Marzec 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Kwiecień 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Maj 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Czerwiec 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Lipiec 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Sierpień 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Wrzesień 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Październik 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Listopad 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Grudzień 2 950,00 287,92 44,25 72,28 229,10 2 296,00 0,00 2 316,45
Rocznie 35 400,00 3 455,04 531,00 867,36 0,00 27 552,00 0,00 27 797,40
Wynagrodzenie pracownika 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 192 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Luty 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Marzec 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Kwiecień 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Maj 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Czerwiec 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Lipiec 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Sierpień 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Wrzesień 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Październik 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Listopad 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Grudzień 2 950,00 287,92 191,75 49,27 75,23 3 554,17 zł
Rocznie 35 400,00 3 455,04 2 301,00 591,24 902,76 42 650,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 316 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2950 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 236 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Całość - kwota brutto 2 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Luty 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Marzec 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Kwiecień 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Maj 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Czerwiec 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Lipiec 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Sierpień 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Wrzesień 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Październik 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Listopad 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Grudzień 2 950,00 287,92 44,25 0,00 235,60 2 094,00 251,00 2 130,95
Rocznie 35 400,00 3 455,04 531,00 0,00 2 827,20 25 128,00 192,00 25 571,40
Wynagrodzenie pracownika 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 192 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Luty 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Marzec 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Kwiecień 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Maj 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Czerwiec 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Lipiec 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Sierpień 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Wrzesień 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Październik 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Listopad 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Grudzień 2 950,00 287,92 191,75 0,00 75,23 3 504,90 zł
Rocznie 35 400,00 3 455,04 2 301,00 0,00 902,76 42 058,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 131 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2950 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Całość - kwota brutto 2 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Luty 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Marzec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Kwiecień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Maj 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Czerwiec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Lipiec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Sierpień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Wrzesień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Październik 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Listopad 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Grudzień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 401,00 2 549,00
Rocznie 35 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 320,00 4 812,00 30 588,00
Wynagrodzenie pracownika 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Luty 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Marzec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Kwiecień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Maj 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Czerwiec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Lipiec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Sierpień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Wrzesień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Październik 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Listopad 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Grudzień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950,00 zł
Rocznie 35 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 549 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 950 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2950 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 950 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 77 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 950 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 77,00 0,00 2 602,10
Luty 2 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 77,00 0,00 2 602,10
Marzec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 77,00 0,00 2 602,10
Kwiecień 2 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 77,00 0,00 2 602,10
Maj 2 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 489,00 0,00 2 190,10
Czerwiec 2 950,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 519,00 0,00 2 160,10
Lipiec 2 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 435,00 0,00 1 980,51
Sierpień 2 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 435,00 0,00 1 980,51
Wrzesień 2 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 435,00 0,00 1 980,51
Październik 2 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 435,00 0,00 1 980,51
Listopad 2 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 435,00 0,00 1 980,51
Grudzień 2 950,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 435,00 0,00 1 980,51
Rocznie 35 400,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 926,00 0,00 26 641,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 602 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.