Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2980 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 980 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 231 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Luty 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Marzec 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Kwiecień 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Maj 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Czerwiec 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Lipiec 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Sierpień 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Wrzesień 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Październik 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Listopad 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Grudzień 2 980,00 290,85 44,70 73,01 231,43 2 321,00 0,00 2 340,01
Rocznie 35 760,00 3 490,20 536,40 876,12 0,00 27 852,00 0,00 28 080,12
Wynagrodzenie pracownika 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Luty 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Marzec 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Kwiecień 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Maj 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Czerwiec 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Lipiec 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Sierpień 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Wrzesień 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Październik 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Listopad 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Grudzień 2 980,00 290,85 193,70 49,77 75,99 3 590,31 zł
Rocznie 35 760,00 3 490,20 2 324,40 597,24 911,88 43 083,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2980 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 238 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 2 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Luty 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Marzec 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Kwiecień 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Maj 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Czerwiec 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Lipiec 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Sierpień 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Wrzesień 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Październik 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Listopad 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Grudzień 2 980,00 290,85 44,70 0,00 238,00 2 116,00 254,00 2 152,53
Rocznie 35 760,00 3 490,20 536,40 0,00 2 856,00 25 392,00 192,00 25 830,36
Wynagrodzenie pracownika 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 541 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Luty 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Marzec 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Kwiecień 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Maj 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Czerwiec 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Lipiec 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Sierpień 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Wrzesień 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Październik 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Listopad 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Grudzień 2 980,00 290,85 193,70 0,00 75,99 3 540,54 zł
Rocznie 35 760,00 3 490,20 2 324,40 0,00 911,88 42 486,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 153 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 541 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2980 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 2 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Luty 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Marzec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Kwiecień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Maj 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Czerwiec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Lipiec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Sierpień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Wrzesień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Październik 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Listopad 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Grudzień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 405,00 2 575,00
Rocznie 35 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 608,00 4 860,00 30 900,00
Wynagrodzenie pracownika 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Luty 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Marzec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Kwiecień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Maj 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Czerwiec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Lipiec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Sierpień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Wrzesień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Październik 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Listopad 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Grudzień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 zł
Rocznie 35 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 575 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2980 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Luty 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Marzec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Kwiecień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Maj 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 517,00 0,00 2 192,10
Czerwiec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 529,00 0,00 2 180,10
Lipiec 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Sierpień 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Wrzesień 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Październik 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Listopad 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Grudzień 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Rocznie 35 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 4 038,00 0,00 26 889,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 627 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.