Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2940 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 161 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 228 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Całość - kwota brutto 2 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Luty 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Marzec 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Kwiecień 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Maj 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Czerwiec 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Lipiec 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Sierpień 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Wrzesień 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Październik 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Listopad 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Grudzień 2 940,00 286,94 44,10 72,03 228,32 2 287,00 148,00 2 160,61
Rocznie 35 280,00 3 443,28 529,20 864,36 2 739,84 27 444,00 1 776,00 25 927,32
Wynagrodzenie pracownika 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Luty 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Marzec 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Kwiecień 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Maj 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Czerwiec 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Lipiec 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Sierpień 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Wrzesień 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Październik 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Listopad 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Grudzień 2 940,00 286,94 191,10 49,10 74,97 3 542,11 zł
Rocznie 35 280,00 3 443,28 2 293,20 589,20 899,64 42 505,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 161 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2940 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 235 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Całość - kwota brutto 2 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Luty 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Marzec 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Kwiecień 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Maj 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Czerwiec 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Lipiec 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Sierpień 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Wrzesień 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Październik 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Listopad 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Grudzień 2 940,00 286,94 44,10 0,00 234,81 2 087,00 153,00 2 221,15
Rocznie 35 280,00 3 443,28 529,20 0,00 2 817,72 25 044,00 1 836,00 26 653,80
Wynagrodzenie pracownika 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 287 zł
Ubezpieczenie rentowe 191 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 493 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Luty 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Marzec 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Kwiecień 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Maj 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Czerwiec 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Lipiec 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Sierpień 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Wrzesień 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Październik 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Listopad 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Grudzień 2 940,00 286,94 191,10 0,00 74,97 3 493,01 zł
Rocznie 35 280,00 3 443,28 2 293,20 0,00 899,64 41 916,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 221 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 493 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2940 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 540 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 400 zł
Całość - kwota brutto 2 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Luty 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Marzec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Kwiecień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Maj 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Czerwiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Lipiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Sierpień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Wrzesień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Październik 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Listopad 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Grudzień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352,00 400,00 2 540,00
Rocznie 35 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 224,00 4 800,00 30 480,00
Wynagrodzenie pracownika 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Luty 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Marzec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Kwiecień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Maj 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Czerwiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Lipiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Sierpień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Wrzesień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Październik 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Listopad 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Grudzień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 940,00 zł
Rocznie 35 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 540 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 940 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2940 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 940 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 431 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 940 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 940,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 431,19
Luty 2 940,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 431,19
Marzec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 431,19
Kwiecień 2 940,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 431,19
Maj 2 940,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 431,19
Czerwiec 2 940,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 127,00 0,00 2 431,19
Lipiec 2 940,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 86,00 0,00 2 226,99
Sierpień 2 940,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 86,00 0,00 2 226,99
Wrzesień 2 940,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 86,00 0,00 2 226,99
Październik 2 940,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 86,00 0,00 2 226,99
Listopad 2 940,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 86,00 0,00 2 226,99
Grudzień 2 940,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 86,00 0,00 2 226,99
Rocznie 35 280,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 278,00 0,00 27 949,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 431 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ