Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2930 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 228 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Całość - kwota brutto 2 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Luty 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Marzec 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Kwiecień 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Maj 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Czerwiec 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Lipiec 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Sierpień 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Wrzesień 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Październik 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Listopad 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Grudzień 2 930,00 285,97 43,95 71,79 227,55 2 278,00 148,00 2 152,74
Rocznie 35 160,00 3 431,64 527,40 861,48 2 730,60 27 336,00 1 776,00 25 832,88
Wynagrodzenie pracownika 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Luty 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Marzec 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Kwiecień 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Maj 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Czerwiec 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Lipiec 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Sierpień 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Wrzesień 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Październik 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Listopad 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Grudzień 2 930,00 285,97 190,45 48,93 74,72 3 530,07 zł
Rocznie 35 160,00 3 431,64 2 285,40 587,16 896,64 42 360,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 153 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2930 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 234 zł
Zaliczka na podatek 152 zł
Całość - kwota brutto 2 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Luty 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Marzec 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Kwiecień 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Maj 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Czerwiec 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Lipiec 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Sierpień 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Wrzesień 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Październik 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Listopad 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Grudzień 2 930,00 285,97 43,95 0,00 234,01 2 080,00 152,00 2 214,07
Rocznie 35 160,00 3 431,64 527,40 0,00 2 808,12 24 960,00 1 824,00 26 568,84
Wynagrodzenie pracownika 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Luty 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Marzec 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Kwiecień 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Maj 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Czerwiec 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Lipiec 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Sierpień 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Wrzesień 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Październik 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Listopad 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Grudzień 2 930,00 285,97 190,45 0,00 74,72 3 481,14 zł
Rocznie 35 160,00 3 431,64 2 285,40 0,00 896,64 41 773,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 214 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2930 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 2 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Luty 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Marzec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Kwiecień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Maj 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Czerwiec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Lipiec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Sierpień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Wrzesień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Październik 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Listopad 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Grudzień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,00 398,00 2 532,00
Rocznie 35 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 128,00 4 776,00 30 384,00
Wynagrodzenie pracownika 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Luty 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Marzec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Kwiecień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Maj 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Czerwiec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Lipiec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Sierpień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Wrzesień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Październik 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Listopad 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Grudzień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 930,00 zł
Rocznie 35 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 532 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 930 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2930 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 930 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 422 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 930 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 930,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 126,00 0,00 2 422,19
Luty 2 930,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 126,00 0,00 2 422,19
Marzec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 126,00 0,00 2 422,19
Kwiecień 2 930,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 126,00 0,00 2 422,19
Maj 2 930,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 126,00 0,00 2 422,19
Czerwiec 2 930,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 126,00 0,00 2 422,19
Lipiec 2 930,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 84,00 0,00 2 218,99
Sierpień 2 930,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 84,00 0,00 2 218,99
Wrzesień 2 930,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 84,00 0,00 2 218,99
Październik 2 930,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 84,00 0,00 2 218,99
Listopad 2 930,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 84,00 0,00 2 218,99
Grudzień 2 930,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 84,00 0,00 2 218,99
Rocznie 35 160,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 260,00 0,00 27 847,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 422 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ