Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2910 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 910 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 226 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Luty 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Marzec 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Kwiecień 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Maj 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Czerwiec 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Lipiec 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Sierpień 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Wrzesień 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Październik 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Listopad 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Grudzień 2 910,00 284,02 43,65 71,30 225,99 2 261,00 0,00 2 285,04
Rocznie 34 920,00 3 408,24 523,80 855,60 0,00 27 132,00 0,00 27 420,48
Wynagrodzenie pracownika 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 506 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Luty 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Marzec 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Kwiecień 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Maj 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Czerwiec 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Lipiec 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Sierpień 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Wrzesień 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Październik 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Listopad 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Grudzień 2 910,00 284,02 189,15 48,60 74,21 3 505,98 zł
Rocznie 34 920,00 3 408,24 2 269,80 583,20 890,52 42 071,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 285 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 506 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2910 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 232 zł
Zaliczka na podatek 248 zł
Całość - kwota brutto 2 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Luty 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Marzec 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Kwiecień 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Maj 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Czerwiec 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Lipiec 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Sierpień 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Wrzesień 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Październik 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Listopad 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Grudzień 2 910,00 284,02 43,65 0,00 232,41 2 066,00 248,00 2 102,00
Rocznie 34 920,00 3 408,24 523,80 0,00 2 788,92 24 792,00 192,00 25 224,00
Wynagrodzenie pracownika 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 457 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Luty 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Marzec 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Kwiecień 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Maj 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Czerwiec 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Lipiec 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Sierpień 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Wrzesień 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Październik 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Listopad 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Grudzień 2 910,00 284,02 189,15 0,00 74,21 3 457,38 zł
Rocznie 34 920,00 3 408,24 2 269,80 0,00 890,52 41 488,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 102 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 457 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2910 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 396 zł
Całość - kwota brutto 2 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Luty 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Marzec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Kwiecień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Maj 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Czerwiec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Lipiec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Sierpień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Wrzesień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Październik 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Listopad 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Grudzień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 328,00 396,00 2 514,00
Rocznie 34 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 936,00 4 752,00 30 168,00
Wynagrodzenie pracownika 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Luty 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Marzec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Kwiecień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Maj 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Czerwiec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Lipiec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Sierpień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Wrzesień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Październik 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Listopad 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Grudzień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 zł
Rocznie 34 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 514 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 910 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2910 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 910 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 70 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 910 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 70,00 0,00 2 569,10
Luty 2 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 70,00 0,00 2 569,10
Marzec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 70,00 0,00 2 569,10
Kwiecień 2 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 70,00 0,00 2 569,10
Maj 2 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 452,00 0,00 2 187,10
Czerwiec 2 910,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 506,00 0,00 2 133,10
Lipiec 2 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 422,00 0,00 1 953,51
Sierpień 2 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 422,00 0,00 1 953,51
Wrzesień 2 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 422,00 0,00 1 953,51
Październik 2 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 422,00 0,00 1 953,51
Listopad 2 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 422,00 0,00 1 953,51
Grudzień 2 910,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 422,00 0,00 1 953,51
Rocznie 34 920,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 770,00 0,00 26 317,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 569 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.