Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2920 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 920 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 227 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Luty 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Marzec 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Kwiecień 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Maj 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Czerwiec 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Lipiec 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Sierpień 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Wrzesień 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Październik 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Listopad 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Grudzień 2 920,00 284,99 43,80 71,54 226,77 2 270,00 0,00 2 292,90
Rocznie 35 040,00 3 419,88 525,60 858,48 0,00 27 240,00 0,00 27 514,80
Wynagrodzenie pracownika 2 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 49 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Luty 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Marzec 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Kwiecień 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Maj 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Czerwiec 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Lipiec 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Sierpień 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Wrzesień 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Październik 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Listopad 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Grudzień 2 920,00 284,99 189,80 48,76 74,46 3 518,01 zł
Rocznie 35 040,00 3 419,88 2 277,60 585,12 893,52 42 216,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 293 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2920 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 006 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 233 zł
Zaliczka na podatek 352 zł
Całość - kwota brutto 2 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Luty 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Marzec 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Kwiecień 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Maj 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Czerwiec 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Lipiec 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Sierpień 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Wrzesień 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Październik 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Listopad 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Grudzień 2 920,00 284,99 43,80 0,00 233,21 2 073,00 352,00 2 005,59
Rocznie 35 040,00 3 419,88 525,60 0,00 2 798,52 24 876,00 1 824,00 24 067,08
Wynagrodzenie pracownika 2 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 285 zł
Ubezpieczenie rentowe 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 72 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Luty 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Marzec 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Kwiecień 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Maj 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Czerwiec 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Lipiec 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Sierpień 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Wrzesień 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Październik 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Listopad 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Grudzień 2 920,00 284,99 189,80 0,00 74,46 3 469,25 zł
Rocznie 35 040,00 3 419,88 2 277,60 0,00 893,52 41 631,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 006 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2920 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 2 920 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Luty 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Marzec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Kwiecień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Maj 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Czerwiec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Lipiec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Sierpień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Wrzesień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Październik 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Listopad 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Grudzień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 336,00 397,00 2 523,00
Rocznie 35 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 032,00 4 764,00 30 276,00
Wynagrodzenie pracownika 2 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Luty 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Marzec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Kwiecień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Maj 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Czerwiec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Lipiec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Sierpień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Wrzesień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Październik 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Listopad 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Grudzień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 zł
Rocznie 35 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 523 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 920 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2920 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 920 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 920 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Luty 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Marzec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Kwiecień 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 71,00 0,00 2 578,10
Maj 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 461,00 0,00 2 188,10
Czerwiec 2 920,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 509,00 0,00 2 140,10
Lipiec 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Sierpień 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Wrzesień 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Październik 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Listopad 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Grudzień 2 920,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 425,00 0,00 1 960,51
Rocznie 35 040,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 804,00 0,00 26 403,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 920 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 578 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.