Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2970 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 970 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 231 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Luty 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Marzec 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Kwiecień 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Maj 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Czerwiec 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Lipiec 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Sierpień 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Wrzesień 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Październik 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Listopad 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Grudzień 2 970,00 289,87 44,55 72,77 230,65 2 313,00 0,00 2 332,16
Rocznie 35 640,00 3 478,44 534,60 873,24 0,00 27 756,00 0,00 27 985,92
Wynagrodzenie pracownika 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 193 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Luty 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Marzec 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Kwiecień 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Maj 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Czerwiec 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Lipiec 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Sierpień 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Wrzesień 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Październik 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Listopad 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Grudzień 2 970,00 289,87 193,05 49,60 75,74 3 578,26 zł
Rocznie 35 640,00 3 478,44 2 316,60 595,20 908,88 42 939,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 332 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2970 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 237 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 2 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Luty 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Marzec 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Kwiecień 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Maj 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Czerwiec 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Lipiec 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Sierpień 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Wrzesień 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Październik 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Listopad 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Grudzień 2 970,00 289,87 44,55 0,00 237,20 2 108,00 253,00 2 145,42
Rocznie 35 640,00 3 478,44 534,60 0,00 2 846,40 25 296,00 192,00 25 745,04
Wynagrodzenie pracownika 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 290 zł
Ubezpieczenie rentowe 193 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 73 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 529 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Luty 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Marzec 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Kwiecień 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Maj 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Czerwiec 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Lipiec 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Sierpień 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Wrzesień 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Październik 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Listopad 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Grudzień 2 970,00 289,87 193,05 0,00 75,74 3 528,66 zł
Rocznie 35 640,00 3 478,44 2 316,60 0,00 908,88 42 343,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 145 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 529 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2970 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Całość - kwota brutto 2 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Luty 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Marzec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Kwiecień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Maj 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Czerwiec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Lipiec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Sierpień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Wrzesień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Październik 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Listopad 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Grudzień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 404,00 2 566,00
Rocznie 35 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 512,00 4 848,00 30 792,00
Wynagrodzenie pracownika 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Luty 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Marzec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Kwiecień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Maj 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Czerwiec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Lipiec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Sierpień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Wrzesień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Październik 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Listopad 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Grudzień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 zł
Rocznie 35 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 566 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2970 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 970 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 619,10
Luty 2 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 619,10
Marzec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 619,10
Kwiecień 2 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 619,10
Maj 2 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 507,00 0,00 2 192,10
Czerwiec 2 970,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 525,00 0,00 2 174,10
Lipiec 2 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 441,00 0,00 1 994,51
Sierpień 2 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 441,00 0,00 1 994,51
Wrzesień 2 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 441,00 0,00 1 994,51
Październik 2 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 441,00 0,00 1 994,51
Listopad 2 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 441,00 0,00 1 994,51
Grudzień 2 970,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 441,00 0,00 1 994,51
Rocznie 35 640,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 998,00 0,00 26 809,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 619 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.