Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 900 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 225 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Luty 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Marzec 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Kwiecień 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Maj 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Czerwiec 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Lipiec 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Sierpień 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Wrzesień 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Październik 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Listopad 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Grudzień 2 900,00 283,04 43,50 71,05 225,22 2 252,00 0,00 2 277,19
Rocznie 34 800,00 3 396,48 522,00 852,60 0,00 27 024,00 0,00 27 326,28
Wynagrodzenie pracownika 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 494 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Luty 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Marzec 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Kwiecień 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Maj 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Czerwiec 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Lipiec 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Sierpień 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Wrzesień 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Październik 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Listopad 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Grudzień 2 900,00 283,04 188,50 48,43 73,95 3 493,92 zł
Rocznie 34 800,00 3 396,48 2 262,00 581,16 887,40 41 927,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 277 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 494 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 44 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 232 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 2 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Luty 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Marzec 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Kwiecień 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Maj 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Czerwiec 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Lipiec 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Sierpień 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Wrzesień 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Październik 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Listopad 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Grudzień 2 900,00 283,04 43,50 0,00 231,61 2 059,00 247,00 2 094,77
Rocznie 34 800,00 3 396,48 522,00 0,00 2 779,32 24 708,00 180,00 25 137,24
Wynagrodzenie pracownika 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 283 zł
Ubezpieczenie rentowe 189 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Luty 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Marzec 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Kwiecień 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Maj 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Czerwiec 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Lipiec 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Sierpień 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Wrzesień 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Październik 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Listopad 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Grudzień 2 900,00 283,04 188,50 0,00 73,95 3 445,49 zł
Rocznie 34 800,00 3 396,48 2 262,00 0,00 887,40 41 345,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 095 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 2 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Luty 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Marzec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Kwiecień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Maj 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Czerwiec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Lipiec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Sierpień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Wrzesień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Październik 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Listopad 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Grudzień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 320,00 394,00 2 506,00
Rocznie 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 840,00 4 728,00 30 072,00
Wynagrodzenie pracownika 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Luty 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Marzec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Kwiecień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Maj 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Czerwiec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Lipiec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Sierpień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Wrzesień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Październik 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Listopad 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Grudzień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 zł
Rocznie 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 68 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 900,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 68,00 0,00 2 561,10
Luty 2 900,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 68,00 0,00 2 561,10
Marzec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 68,00 0,00 2 561,10
Kwiecień 2 900,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 68,00 0,00 2 561,10
Maj 2 900,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 443,00 0,00 2 186,10
Czerwiec 2 900,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 503,00 0,00 2 126,10
Lipiec 2 900,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 419,00 0,00 1 946,51
Sierpień 2 900,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 419,00 0,00 1 946,51
Wrzesień 2 900,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 419,00 0,00 1 946,51
Październik 2 900,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 419,00 0,00 1 946,51
Listopad 2 900,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 419,00 0,00 1 946,51
Grudzień 2 900,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 419,00 0,00 1 946,51
Rocznie 34 800,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 732,00 0,00 26 235,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 561 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.