Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2890 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 224 zł
Zaliczka na podatek 144 zł
Całość - kwota brutto 2 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Luty 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Marzec 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Kwiecień 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Maj 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Czerwiec 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Lipiec 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Sierpień 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Wrzesień 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Październik 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Listopad 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Grudzień 2 890,00 282,06 43,35 70,81 224,44 2 244,00 144,00 2 125,34
Rocznie 34 680,00 3 384,72 520,20 849,72 2 693,28 26 928,00 1 728,00 25 504,08
Wynagrodzenie pracownika 2 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Luty 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Marzec 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Kwiecień 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Maj 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Czerwiec 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Lipiec 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Sierpień 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Wrzesień 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Październik 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Listopad 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Grudzień 2 890,00 282,06 187,85 48,26 73,70 3 481,87 zł
Rocznie 34 680,00 3 384,72 2 254,20 579,12 884,40 41 782,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2890 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 231 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 2 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Luty 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Marzec 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Kwiecień 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Maj 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Czerwiec 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Lipiec 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Sierpień 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Wrzesień 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Październik 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Listopad 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Grudzień 2 890,00 282,06 43,35 0,00 230,81 2 052,00 150,00 2 183,78
Rocznie 34 680,00 3 384,72 520,20 0,00 2 769,72 24 624,00 1 800,00 26 205,36
Wynagrodzenie pracownika 2 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 282 zł
Ubezpieczenie rentowe 188 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Luty 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Marzec 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Kwiecień 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Maj 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Czerwiec 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Lipiec 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Sierpień 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Wrzesień 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Październik 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Listopad 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Grudzień 2 890,00 282,06 187,85 0,00 73,70 3 433,61 zł
Rocznie 34 680,00 3 384,72 2 254,20 0,00 884,40 41 203,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2890 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Całość - kwota brutto 2 890 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Luty 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Marzec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Kwiecień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Maj 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Czerwiec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Lipiec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Sierpień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Wrzesień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Październik 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Listopad 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Grudzień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 312,00 393,00 2 497,00
Rocznie 34 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 744,00 4 716,00 29 964,00
Wynagrodzenie pracownika 2 890 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Luty 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Marzec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Kwiecień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Maj 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Czerwiec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Lipiec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Sierpień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Wrzesień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Październik 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Listopad 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Grudzień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 890,00 zł
Rocznie 34 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 497 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 890 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2890 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 890 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 136 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 890 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 890,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 136,00 0,00 2 391,66
Luty 2 890,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 136,00 0,00 2 391,66
Marzec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 136,00 0,00 2 391,66
Kwiecień 2 890,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 136,00 0,00 2 391,66
Maj 2 890,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 136,00 0,00 2 391,66
Czerwiec 2 890,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 136,00 0,00 2 391,66
Lipiec 2 890,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 97,00 0,00 2 202,97
Sierpień 2 890,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 97,00 0,00 2 202,97
Wrzesień 2 890,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 97,00 0,00 2 202,97
Październik 2 890,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 97,00 0,00 2 202,97
Listopad 2 890,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 97,00 0,00 2 202,97
Grudzień 2 890,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 97,00 0,00 2 202,97
Rocznie 34 680,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 398,00 0,00 27 567,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 890 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 392 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ