Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 75 zł
Całość - kwota brutto 3 914 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Luty 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Marzec 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Kwiecień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Maj 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Czerwiec 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Lipiec 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Sierpień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Wrzesień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Październik 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Listopad 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Grudzień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 303,97 3 127,00 75,00 2 998,42
Rocznie 46 968,00 4 584,12 704,52 1 150,68 902,88 37 524,00 0,00 35 981,04
Wynagrodzenie pracownika 3 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 716 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Luty 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Marzec 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Kwiecień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Maj 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Czerwiec 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Lipiec 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Sierpień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Wrzesień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Październik 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Listopad 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Grudzień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Rocznie 46 968,00 4 584,12 3 052,92 784,32 1 197,60 56 586,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 914 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 998 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 998 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 716 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 3 776 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Luty 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Marzec 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Kwiecień 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Maj 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Czerwiec 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Lipiec 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Sierpień 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Wrzesień 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Październik 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Listopad 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Grudzień 3 776,00 368,54 56,64 0,00 301,57 2 681,00 322,00 2 727,53
Rocznie 45 312,00 4 422,48 679,68 0,00 3 618,84 32 172,00 240,00 32 730,36
Wynagrodzenie pracownika 3 776 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Luty 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Marzec 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Kwiecień 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Maj 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Czerwiec 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Lipiec 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Sierpień 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Wrzesień 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Październik 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Listopad 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Grudzień 3 776,00 368,54 245,44 0,00 96,29 4 486,27 zł
Rocznie 45 312,00 4 422,48 2 945,28 0,00 1 155,48 53 835,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 776 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 728 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 728 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Całość - kwota brutto 3 299 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Luty 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Marzec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Kwiecień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Maj 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Czerwiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Lipiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Sierpień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Wrzesień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Październik 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Listopad 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Grudzień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Rocznie 39 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 668,00 5 388,00 34 200,00
Wynagrodzenie pracownika 3 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 299 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Luty 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Marzec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Kwiecień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Maj 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Czerwiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Lipiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Sierpień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Wrzesień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Październik 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Listopad 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Grudzień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Rocznie 39 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 299 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 309 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 438 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 438,00 0,00 0,00 0,00 309,42 0,00 159,00 0,00 2 969,58
Luty 3 438,00 0,00 0,00 0,00 309,42 0,00 159,00 0,00 2 969,58
Marzec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 309,42 0,00 159,00 0,00 2 969,58
Kwiecień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 309,42 0,00 422,00 0,00 2 706,58
Maj 3 438,00 0,00 0,00 0,00 309,42 0,00 675,00 0,00 2 453,58
Czerwiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 309,42 0,00 675,00 0,00 2 453,58
Lipiec 3 438,00 176,27 72,24 0,00 309,42 15,08 591,00 0,00 2 273,99
Sierpień 3 438,00 176,27 72,24 0,00 309,42 15,08 591,00 0,00 2 273,99
Wrzesień 3 438,00 176,27 72,24 0,00 309,42 15,08 591,00 0,00 2 273,99
Październik 3 438,00 176,27 72,24 0,00 309,42 15,08 591,00 0,00 2 273,99
Listopad 3 438,00 176,27 72,24 0,00 309,42 15,08 591,00 0,00 2 273,99
Grudzień 3 438,00 176,27 72,24 0,00 309,42 15,08 591,00 0,00 2 273,99
Rocznie 41 256,00 1 057,62 433,44 0,00 3 713,04 0,00 5 795,00 0,00 30 166,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.