Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 107 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 914 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Luty 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Marzec 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Kwiecień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Maj 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Czerwiec 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Lipiec 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Sierpień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Wrzesień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Październik 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Listopad 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Grudzień 3 914,00 382,01 58,71 95,89 106,59 3 127,00 0,00 3 270,80
Rocznie 46 968,00 4 584,12 704,52 1 150,68 1 279,08 37 524,00 0,00 39 249,60
Wynagrodzenie pracownika 3 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 716 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Luty 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Marzec 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Kwiecień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Maj 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Czerwiec 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Lipiec 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Sierpień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Wrzesień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Październik 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Listopad 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Grudzień 3 914,00 382,01 254,41 65,36 99,80 4 715,58 zł
Rocznie 46 968,00 4 584,12 3 052,92 784,32 1 197,60 56 586,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 914 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 271 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 271 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 716 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 301 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Całość - kwota brutto 3 772 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Luty 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Marzec 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Kwiecień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Maj 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Czerwiec 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Lipiec 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Sierpień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Wrzesień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Październik 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Listopad 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Grudzień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Rocznie 45 264,00 4 417,80 678,96 0,00 3 615,00 32 136,00 2 352,00 34 200,24
Wynagrodzenie pracownika 3 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Luty 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Marzec 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Kwiecień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Maj 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Czerwiec 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Lipiec 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Sierpień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Wrzesień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Październik 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Listopad 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Grudzień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Rocznie 45 264,00 4 417,80 2 942,16 0,00 1 154,16 53 778,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 772 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Całość - kwota brutto 3 299 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Luty 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Marzec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Kwiecień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Maj 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Czerwiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Lipiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Sierpień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Wrzesień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Październik 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Listopad 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Grudzień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Rocznie 39 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 668,00 5 388,00 34 200,00
Wynagrodzenie pracownika 3 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 299 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Luty 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Marzec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Kwiecień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Maj 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Czerwiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Lipiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Sierpień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Wrzesień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Październik 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Listopad 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Grudzień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Rocznie 39 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 299 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 438 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 3 279,00
Luty 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 3 279,00
Marzec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 3 279,00
Kwiecień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 0,00 3 016,00
Maj 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 2 763,00
Czerwiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 2 763,00
Lipiec 3 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 591,00 0,00 2 583,41
Sierpień 3 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 591,00 0,00 2 583,41
Wrzesień 3 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 591,00 0,00 2 583,41
Październik 3 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 591,00 0,00 2 583,41
Listopad 3 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 591,00 0,00 2 583,41
Grudzień 3 438,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 591,00 0,00 2 583,41
Rocznie 41 256,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 795,00 0,00 33 879,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 279 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ