Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Całość - kwota brutto 3 917 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Luty 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Marzec 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Kwiecień 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Maj 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Czerwiec 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Lipiec 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Sierpień 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Wrzesień 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Październik 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Listopad 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Grudzień 3 917,00 382,30 58,76 95,97 304,20 3 130,00 226,00 2 849,77
Rocznie 47 004,00 4 587,60 705,12 1 151,64 3 650,40 37 560,00 2 712,00 34 197,24
Wynagrodzenie pracownika 3 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 719 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Luty 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Marzec 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Kwiecień 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Maj 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Czerwiec 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Lipiec 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Sierpień 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Wrzesień 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Październik 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Listopad 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Grudzień 3 917,00 382,30 254,61 65,41 99,89 4 719,21 zł
Rocznie 47 004,00 4 587,60 3 055,32 784,92 1 198,68 56 630,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 917 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 719 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 301 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Całość - kwota brutto 3 772 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Luty 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Marzec 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Kwiecień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Maj 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Czerwiec 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Lipiec 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Sierpień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Wrzesień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Październik 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Listopad 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Grudzień 3 772,00 368,15 56,58 0,00 301,25 2 678,00 196,00 2 850,02
Rocznie 45 264,00 4 417,80 678,96 0,00 3 615,00 32 136,00 2 352,00 34 200,24
Wynagrodzenie pracownika 3 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Luty 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Marzec 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Kwiecień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Maj 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Czerwiec 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Lipiec 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Sierpień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Wrzesień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Październik 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Listopad 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Grudzień 3 772,00 368,15 245,18 0,00 96,18 4 481,51 zł
Rocznie 45 264,00 4 417,80 2 942,16 0,00 1 154,16 53 778,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 772 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Całość - kwota brutto 3 299 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Luty 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Marzec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Kwiecień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Maj 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Czerwiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Lipiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Sierpień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Wrzesień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Październik 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Listopad 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Grudzień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 639,00 449,00 2 850,00
Rocznie 39 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 668,00 5 388,00 34 200,00
Wynagrodzenie pracownika 3 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 299 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Luty 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Marzec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Kwiecień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Maj 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Czerwiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Lipiec 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Sierpień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Wrzesień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Październik 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Listopad 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Grudzień 3 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 299,00 zł
Rocznie 39 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 588,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 299 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 445 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 445,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 213,00 0,00 2 850,19
Luty 3 445,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 213,00 0,00 2 850,19
Marzec 3 445,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 213,00 0,00 2 850,19
Kwiecień 3 445,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 213,00 0,00 2 850,19
Maj 3 445,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 213,00 0,00 2 850,19
Czerwiec 3 445,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 213,00 0,00 2 850,19
Lipiec 3 445,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 646,99
Sierpień 3 445,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 646,99
Wrzesień 3 445,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 646,99
Październik 3 445,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 646,99
Listopad 3 445,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 646,99
Grudzień 3 445,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 646,99
Rocznie 41 340,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 304,00 0,00 32 983,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 445 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 850 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ