Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2860 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 281 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 109 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 928 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Luty 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Marzec 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Kwiecień 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Maj 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Czerwiec 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Lipiec 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Sierpień 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Wrzesień 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Październik 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Listopad 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Grudzień 3 928,00 383,37 58,92 96,24 108,63 3 139,00 0,00 3 280,84
Rocznie 47 136,00 4 600,44 707,04 1 154,88 1 303,56 37 668,00 0,00 39 370,08
Wynagrodzenie pracownika 3 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 732 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Luty 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Marzec 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Kwiecień 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Maj 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Czerwiec 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Lipiec 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Sierpień 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Wrzesień 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Październik 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Listopad 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Grudzień 3 928,00 383,37 255,32 65,60 100,17 4 732,46 zł
Rocznie 47 136,00 4 600,44 3 063,84 787,20 1 202,04 56 789,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 281 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 281 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 732 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2860 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Całość - kwota brutto 3 784 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Luty 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Marzec 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Kwiecień 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Maj 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Czerwiec 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Lipiec 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Sierpień 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Wrzesień 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Październik 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Listopad 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Grudzień 3 784,00 369,32 56,76 0,00 302,21 2 686,00 196,00 2 859,71
Rocznie 45 408,00 4 431,84 681,12 0,00 3 626,52 32 232,00 2 352,00 34 316,52
Wynagrodzenie pracownika 3 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 496 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Luty 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Marzec 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Kwiecień 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Maj 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Czerwiec 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Lipiec 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Sierpień 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Wrzesień 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Październik 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Listopad 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Grudzień 3 784,00 369,32 245,96 0,00 96,49 4 495,77 zł
Rocznie 45 408,00 4 431,84 2 951,52 0,00 1 157,88 53 949,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 784 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 496 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2860 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 450 zł
Całość - kwota brutto 3 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Luty 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Marzec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Kwiecień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Maj 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Czerwiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Lipiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Sierpień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Wrzesień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Październik 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Listopad 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Grudzień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Rocznie 39 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 776,00 5 400,00 34 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Luty 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Marzec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Kwiecień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Maj 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Czerwiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Lipiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Sierpień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Wrzesień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Październik 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Listopad 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Grudzień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Rocznie 39 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 860 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2860 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 860 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 288 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 162 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 3 288,00
Luty 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 3 288,00
Marzec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 3 288,00
Kwiecień 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 3 018,00
Maj 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 0,00 2 771,00
Czerwiec 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00 0,00 2 771,00
Lipiec 3 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 595,00 0,00 2 591,41
Sierpień 3 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 595,00 0,00 2 591,41
Wrzesień 3 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 595,00 0,00 2 591,41
Październik 3 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 595,00 0,00 2 591,41
Listopad 3 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 595,00 0,00 2 591,41
Grudzień 3 450,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 595,00 0,00 2 591,41
Rocznie 41 400,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 846,00 0,00 33 972,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 288 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.