Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 3 861 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Luty 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Marzec 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Kwiecień 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Maj 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Czerwiec 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Lipiec 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Sierpień 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Wrzesień 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Październik 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Listopad 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Grudzień 3 861,00 376,83 57,92 94,59 299,85 3 082,00 222,00 2 809,81
Rocznie 46 332,00 4 521,96 695,04 1 135,08 3 598,20 36 984,00 2 664,00 33 717,72
Wynagrodzenie pracownika 3 861 zł
Ubezpieczenie emerytalne 377 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 652 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Luty 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Marzec 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Kwiecień 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Maj 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Czerwiec 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Lipiec 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Sierpień 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Wrzesień 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Październik 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Listopad 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Grudzień 3 861,00 376,83 250,97 64,48 98,45 4 651,73 zł
Rocznie 46 332,00 4 521,96 3 011,64 773,76 1 181,40 55 820,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 861 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 652 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 193 zł
Całość - kwota brutto 3 719 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Luty 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Marzec 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Kwiecień 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Maj 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Czerwiec 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Lipiec 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Sierpień 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Wrzesień 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Październik 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Listopad 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Grudzień 3 719,00 362,97 55,79 0,00 297,02 2 640,00 193,00 2 810,22
Rocznie 44 628,00 4 355,64 669,48 0,00 3 564,24 31 680,00 2 316,00 33 722,64
Wynagrodzenie pracownika 3 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 419 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Luty 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Marzec 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Kwiecień 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Maj 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Czerwiec 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Lipiec 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Sierpień 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Wrzesień 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Październik 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Listopad 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Grudzień 3 719,00 362,97 241,74 0,00 94,84 4 418,55 zł
Rocznie 44 628,00 4 355,64 2 900,88 0,00 1 138,08 53 022,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 719 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 419 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 442 zł
Całość - kwota brutto 3 252 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Luty 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Marzec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Kwiecień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Maj 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Czerwiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Lipiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Sierpień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Wrzesień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Październik 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Listopad 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Grudzień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Rocznie 39 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 224,00 5 304,00 33 720,00
Wynagrodzenie pracownika 3 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 252 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Luty 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Marzec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Kwiecień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Maj 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Czerwiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Lipiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Sierpień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Wrzesień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Październik 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Listopad 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Grudzień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Rocznie 39 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 252 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 252 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 397 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 205,00 0,00 2 810,19
Luty 3 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 205,00 0,00 2 810,19
Marzec 3 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 205,00 0,00 2 810,19
Kwiecień 3 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 205,00 0,00 2 810,19
Maj 3 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 205,00 0,00 2 810,19
Czerwiec 3 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 205,00 0,00 2 810,19
Lipiec 3 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 163,00 0,00 2 606,99
Sierpień 3 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 163,00 0,00 2 606,99
Wrzesień 3 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 163,00 0,00 2 606,99
Październik 3 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 163,00 0,00 2 606,99
Listopad 3 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 163,00 0,00 2 606,99
Grudzień 3 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 163,00 0,00 2 606,99
Rocznie 40 764,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 208,00 0,00 32 503,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 810 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ