Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Całość - kwota brutto 3 857 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Luty 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Marzec 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Kwiecień 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Maj 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Czerwiec 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Lipiec 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Sierpień 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Wrzesień 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Październik 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Listopad 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Grudzień 3 857,00 376,44 57,86 94,50 299,54 3 078,00 69,00 2 959,66
Rocznie 46 284,00 4 517,28 694,32 1 134,00 832,32 36 936,00 0,00 35 515,92
Wynagrodzenie pracownika 3 857 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 647 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Luty 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Marzec 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Kwiecień 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Maj 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Czerwiec 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Lipiec 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Sierpień 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Wrzesień 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Październik 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Listopad 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Grudzień 3 857,00 376,44 250,71 64,41 98,36 4 646,92 zł
Rocznie 46 284,00 4 517,28 3 008,52 772,92 1 180,32 55 763,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 857 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 647 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Całość - kwota brutto 3 723 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Luty 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Marzec 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Kwiecień 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Maj 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Czerwiec 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Lipiec 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Sierpień 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Wrzesień 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Październik 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Listopad 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Grudzień 3 723,00 363,36 55,85 0,00 297,34 2 643,00 317,00 2 689,29
Rocznie 44 676,00 4 360,32 670,20 0,00 3 568,08 31 716,00 240,00 32 271,48
Wynagrodzenie pracownika 3 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 423 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Luty 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Marzec 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Kwiecień 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Maj 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Czerwiec 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Lipiec 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Sierpień 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Wrzesień 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Październik 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Listopad 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Grudzień 3 723,00 363,36 242,00 0,00 94,93 4 423,29 zł
Rocznie 44 676,00 4 360,32 2 904,00 0,00 1 139,16 53 079,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 689 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 689 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 423 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 442 zł
Całość - kwota brutto 3 252 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Luty 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Marzec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Kwiecień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Maj 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Czerwiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Lipiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Sierpień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Wrzesień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Październik 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Listopad 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Grudzień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 602,00 442,00 2 810,00
Rocznie 39 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 224,00 5 304,00 33 720,00
Wynagrodzenie pracownika 3 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 252 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Luty 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Marzec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Kwiecień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Maj 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Czerwiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Lipiec 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Sierpień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Wrzesień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Październik 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Listopad 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Grudzień 3 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 zł
Rocznie 39 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 252 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 252 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 305 zł
Zaliczka na podatek 151 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 389 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 389,00 0,00 0,00 0,00 305,01 0,00 151,00 0,00 2 932,99
Luty 3 389,00 0,00 0,00 0,00 305,01 0,00 151,00 0,00 2 932,99
Marzec 3 389,00 0,00 0,00 0,00 305,01 0,00 151,00 0,00 2 932,99
Kwiecień 3 389,00 0,00 0,00 0,00 305,01 0,00 385,00 0,00 2 698,99
Maj 3 389,00 0,00 0,00 0,00 305,01 0,00 659,00 0,00 2 424,99
Czerwiec 3 389,00 0,00 0,00 0,00 305,01 0,00 659,00 0,00 2 424,99
Lipiec 3 389,00 176,27 72,24 0,00 305,01 15,08 575,00 0,00 2 245,40
Sierpień 3 389,00 176,27 72,24 0,00 305,01 15,08 575,00 0,00 2 245,40
Wrzesień 3 389,00 176,27 72,24 0,00 305,01 15,08 575,00 0,00 2 245,40
Październik 3 389,00 176,27 72,24 0,00 305,01 15,08 575,00 0,00 2 245,40
Listopad 3 389,00 176,27 72,24 0,00 305,01 15,08 575,00 0,00 2 245,40
Grudzień 3 389,00 176,27 72,24 0,00 305,01 15,08 575,00 0,00 2 245,40
Rocznie 40 668,00 1 057,62 433,44 0,00 3 660,12 0,00 5 606,00 0,00 29 820,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 933 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.