Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 100 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 871 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Luty 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Marzec 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Kwiecień 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Maj 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Czerwiec 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Lipiec 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Sierpień 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Wrzesień 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Październik 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Listopad 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Grudzień 3 871,00 377,81 58,07 94,84 100,30 3 090,00 0,00 3 239,98
Rocznie 46 452,00 4 533,72 696,84 1 138,08 1 203,60 37 080,00 0,00 38 879,76
Wynagrodzenie pracownika 3 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 664 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Luty 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Marzec 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Kwiecień 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Maj 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Czerwiec 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Lipiec 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Sierpień 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Wrzesień 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Październik 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Listopad 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Grudzień 3 871,00 377,81 251,62 64,65 98,71 4 663,79 zł
Rocznie 46 452,00 4 533,72 3 019,44 775,80 1 184,52 55 965,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 871 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 664 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 298 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 3 732 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Luty 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Marzec 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Kwiecień 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Maj 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Czerwiec 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Lipiec 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Sierpień 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Wrzesień 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Październik 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Listopad 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Grudzień 3 732,00 364,24 55,98 0,00 298,06 2 649,00 194,00 2 819,72
Rocznie 44 784,00 4 370,88 671,76 0,00 3 576,72 31 788,00 2 328,00 33 836,64
Wynagrodzenie pracownika 3 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Luty 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Marzec 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Kwiecień 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Maj 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Czerwiec 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Lipiec 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Sierpień 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Wrzesień 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Październik 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Listopad 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Grudzień 3 732,00 364,24 242,58 0,00 95,16 4 433,98 zł
Rocznie 44 784,00 4 370,88 2 910,96 0,00 1 141,92 53 207,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 732 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 444 zł
Całość - kwota brutto 3 264 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Luty 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Marzec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Kwiecień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Maj 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Czerwiec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Lipiec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Sierpień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Wrzesień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Październik 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Listopad 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Grudzień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 611,00 444,00 2 820,00
Rocznie 39 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 332,00 5 328,00 33 840,00
Wynagrodzenie pracownika 3 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Luty 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Marzec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Kwiecień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Maj 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Czerwiec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Lipiec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Sierpień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Wrzesień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Październik 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Listopad 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Grudzień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 264,00 zł
Rocznie 39 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 401 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 3 248,00
Luty 3 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 3 248,00
Marzec 3 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 3 248,00
Kwiecień 3 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 3 007,00
Maj 3 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,00 0,00 2 738,00
Czerwiec 3 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,00 0,00 2 738,00
Lipiec 3 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 579,00 0,00 2 558,41
Sierpień 3 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 579,00 0,00 2 558,41
Wrzesień 3 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 579,00 0,00 2 558,41
Październik 3 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 579,00 0,00 2 558,41
Listopad 3 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 579,00 0,00 2 558,41
Grudzień 3 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 579,00 0,00 2 558,41
Rocznie 40 812,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 653,00 0,00 33 577,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 248 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.