Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 3 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Luty 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Marzec 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Kwiecień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Maj 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Czerwiec 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Lipiec 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Sierpień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Wrzesień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Październik 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Listopad 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Grudzień 3 960,00 386,50 59,40 97,02 307,54 3 167,00 230,00 2 879,54
Rocznie 47 520,00 4 638,00 712,80 1 164,24 3 690,48 38 004,00 2 760,00 34 554,48
Wynagrodzenie pracownika 3 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Luty 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Marzec 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Kwiecień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Maj 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Czerwiec 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Lipiec 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Sierpień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Wrzesień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Październik 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Listopad 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Grudzień 3 960,00 386,50 257,40 66,13 100,98 4 771,01 zł
Rocznie 47 520,00 4 638,00 3 088,80 793,56 1 211,76 57 252,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Całość - kwota brutto 3 811 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Luty 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Marzec 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Kwiecień 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Maj 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Czerwiec 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Lipiec 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Sierpień 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Wrzesień 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Październik 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Listopad 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Grudzień 3 811,00 371,95 57,17 0,00 304,37 2 706,00 198,00 2 879,51
Rocznie 45 732,00 4 463,40 686,04 0,00 3 652,44 32 472,00 2 376,00 34 554,12
Wynagrodzenie pracownika 3 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Luty 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Marzec 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Kwiecień 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Maj 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Czerwiec 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Lipiec 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Sierpień 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Wrzesień 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Październik 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Listopad 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Grudzień 3 811,00 371,95 247,72 0,00 97,18 4 527,85 zł
Rocznie 45 732,00 4 463,40 2 972,64 0,00 1 166,16 54 334,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 453 zł
Całość - kwota brutto 3 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Luty 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Marzec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Kwiecień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Maj 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Czerwiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Lipiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Sierpień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Wrzesień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Październik 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Listopad 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Grudzień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Rocznie 39 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 992,00 5 436,00 34 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Luty 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Marzec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Kwiecień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Maj 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Czerwiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Lipiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Sierpień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Wrzesień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Październik 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Listopad 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Grudzień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Rocznie 39 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 219 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 481 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 219,00 0,00 2 880,19
Luty 3 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 219,00 0,00 2 880,19
Marzec 3 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 219,00 0,00 2 880,19
Kwiecień 3 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 219,00 0,00 2 880,19
Maj 3 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 219,00 0,00 2 880,19
Czerwiec 3 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 219,00 0,00 2 880,19
Lipiec 3 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 178,00 0,00 2 675,99
Sierpień 3 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 178,00 0,00 2 675,99
Wrzesień 3 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 178,00 0,00 2 675,99
Październik 3 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 178,00 0,00 2 675,99
Listopad 3 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 178,00 0,00 2 675,99
Grudzień 3 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 178,00 0,00 2 675,99
Rocznie 41 772,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 382,00 0,00 33 337,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 880 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ