Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 3 956 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Luty 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Marzec 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Kwiecień 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Maj 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Czerwiec 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Lipiec 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Sierpień 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Wrzesień 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Październik 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Listopad 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Grudzień 3 956,00 386,11 59,34 96,92 307,23 3 164,00 80,00 3 026,40
Rocznie 47 472,00 4 633,32 712,08 1 163,04 956,16 37 968,00 0,00 36 316,80
Wynagrodzenie pracownika 3 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 66 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Luty 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Marzec 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Kwiecień 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Maj 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Czerwiec 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Lipiec 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Sierpień 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Wrzesień 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Październik 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Listopad 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Grudzień 3 956,00 386,11 257,14 66,07 100,88 4 766,20 zł
Rocznie 47 472,00 4 633,32 3 085,68 792,84 1 210,56 57 194,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 026 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 026 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 756 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 305 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Całość - kwota brutto 3 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Luty 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Marzec 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Kwiecień 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Maj 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Czerwiec 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Lipiec 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Sierpień 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Wrzesień 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Październik 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Listopad 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Grudzień 3 815,00 372,34 57,23 0,00 304,69 2 708,00 325,00 2 755,78
Rocznie 45 780,00 4 468,08 686,76 0,00 3 656,28 32 496,00 240,00 33 069,36
Wynagrodzenie pracownika 3 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 533 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Luty 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Marzec 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Kwiecień 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Maj 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Czerwiec 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Lipiec 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Sierpień 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Wrzesień 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Październik 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Listopad 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Grudzień 3 815,00 372,34 247,98 0,00 97,29 4 532,61 zł
Rocznie 45 780,00 4 468,08 2 975,76 0,00 1 167,48 54 391,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 756 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 756 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 533 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 453 zł
Całość - kwota brutto 3 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Luty 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Marzec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Kwiecień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Maj 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Czerwiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Lipiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Sierpień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Wrzesień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Październik 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Listopad 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Grudzień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 666,00 453,00 2 880,00
Rocznie 39 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 992,00 5 436,00 34 560,00
Wynagrodzenie pracownika 3 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Luty 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Marzec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Kwiecień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Maj 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Czerwiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Lipiec 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Sierpień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Wrzesień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Październik 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Listopad 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Grudzień 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 zł
Rocznie 39 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2880 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 880 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 313 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 474 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 474,00 0,00 0,00 0,00 312,66 0,00 166,00 0,00 2 995,34
Luty 3 474,00 0,00 0,00 0,00 312,66 0,00 166,00 0,00 2 995,34
Marzec 3 474,00 0,00 0,00 0,00 312,66 0,00 166,00 0,00 2 995,34
Kwiecień 3 474,00 0,00 0,00 0,00 312,66 0,00 450,00 0,00 2 711,34
Maj 3 474,00 0,00 0,00 0,00 312,66 0,00 687,00 0,00 2 474,34
Czerwiec 3 474,00 0,00 0,00 0,00 312,66 0,00 687,00 0,00 2 474,34
Lipiec 3 474,00 176,27 72,24 0,00 312,66 15,08 602,00 0,00 2 295,75
Sierpień 3 474,00 176,27 72,24 0,00 312,66 15,08 602,00 0,00 2 295,75
Wrzesień 3 474,00 176,27 72,24 0,00 312,66 15,08 602,00 0,00 2 295,75
Październik 3 474,00 176,27 72,24 0,00 312,66 15,08 602,00 0,00 2 295,75
Listopad 3 474,00 176,27 72,24 0,00 312,66 15,08 602,00 0,00 2 295,75
Grudzień 3 474,00 176,27 72,24 0,00 312,66 15,08 602,00 0,00 2 295,75
Rocznie 41 688,00 1 057,62 433,44 0,00 3 751,92 0,00 5 934,00 0,00 30 420,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 995 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.