Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 224 zł
Całość - kwota brutto 3 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Luty 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Marzec 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Kwiecień 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Maj 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Czerwiec 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Lipiec 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Sierpień 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Wrzesień 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Październik 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Listopad 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Grudzień 3 889,00 379,57 58,34 95,28 302,02 3 106,00 224,00 2 829,79
Rocznie 46 668,00 4 554,84 700,08 1 143,36 3 624,24 37 272,00 2 688,00 33 957,48
Wynagrodzenie pracownika 3 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 253 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Luty 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Marzec 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Kwiecień 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Maj 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Czerwiec 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Lipiec 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Sierpień 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Wrzesień 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Październik 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Listopad 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Grudzień 3 889,00 379,57 252,79 64,95 99,17 4 685,48 zł
Rocznie 46 668,00 4 554,84 3 033,48 779,40 1 190,04 56 225,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 299 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 3 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Luty 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Marzec 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Kwiecień 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Maj 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Czerwiec 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Lipiec 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Sierpień 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Wrzesień 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Październik 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Listopad 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Grudzień 3 745,00 365,51 56,18 0,00 299,10 2 659,00 194,00 2 830,21
Rocznie 44 940,00 4 386,12 674,16 0,00 3 589,20 31 908,00 2 328,00 33 962,52
Wynagrodzenie pracownika 3 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Luty 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Marzec 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Kwiecień 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Maj 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Czerwiec 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Lipiec 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Sierpień 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Wrzesień 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Październik 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Listopad 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Grudzień 3 745,00 365,51 243,43 0,00 95,50 4 449,44 zł
Rocznie 44 940,00 4 386,12 2 921,16 0,00 1 146,00 53 393,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 445 zł
Całość - kwota brutto 3 275 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Luty 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Marzec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Kwiecień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Maj 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Czerwiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Lipiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Sierpień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Wrzesień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Październik 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Listopad 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Grudzień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Rocznie 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 440,00 5 340,00 33 960,00
Wynagrodzenie pracownika 3 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 275 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Luty 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Marzec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Kwiecień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Maj 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Czerwiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Lipiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Sierpień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Wrzesień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Październik 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Listopad 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Grudzień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Rocznie 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 275 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 275 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 421 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 209,00 0,00 2 830,19
Luty 3 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 209,00 0,00 2 830,19
Marzec 3 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 209,00 0,00 2 830,19
Kwiecień 3 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 209,00 0,00 2 830,19
Maj 3 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 209,00 0,00 2 830,19
Czerwiec 3 421,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 209,00 0,00 2 830,19
Lipiec 3 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 167,00 0,00 2 626,99
Sierpień 3 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 167,00 0,00 2 626,99
Wrzesień 3 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 167,00 0,00 2 626,99
Październik 3 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 167,00 0,00 2 626,99
Listopad 3 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 167,00 0,00 2 626,99
Grudzień 3 421,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 167,00 0,00 2 626,99
Rocznie 41 052,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 256,00 0,00 32 743,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 830 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ