Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 72 zł
Całość - kwota brutto 3 886 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Luty 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Marzec 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Kwiecień 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Maj 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Czerwiec 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Lipiec 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Sierpień 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Wrzesień 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Październik 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Listopad 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Grudzień 3 886,00 379,27 58,29 95,21 301,79 3 103,00 72,00 2 979,44
Rocznie 46 632,00 4 551,24 699,48 1 142,52 868,32 37 236,00 0,00 35 753,28
Wynagrodzenie pracownika 3 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 253 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 65 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 682 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Luty 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Marzec 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Kwiecień 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Maj 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Czerwiec 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Lipiec 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Sierpień 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Wrzesień 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Październik 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Listopad 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Grudzień 3 886,00 379,27 252,59 64,90 99,10 4 681,86 zł
Rocznie 46 632,00 4 551,24 3 031,08 778,80 1 189,20 56 182,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 886 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 979 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 979 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 682 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 299 zł
Zaliczka na podatek 319 zł
Całość - kwota brutto 3 749 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Luty 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Marzec 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Kwiecień 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Maj 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Czerwiec 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Lipiec 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Sierpień 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Wrzesień 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Październik 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Listopad 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Grudzień 3 749,00 365,90 56,24 0,00 299,42 2 661,00 319,00 2 708,12
Rocznie 44 988,00 4 390,80 674,88 0,00 3 593,04 31 932,00 240,00 32 497,44
Wynagrodzenie pracownika 3 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Luty 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Marzec 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Kwiecień 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Maj 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Czerwiec 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Lipiec 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Sierpień 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Wrzesień 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Październik 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Listopad 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Grudzień 3 749,00 365,90 243,69 0,00 95,60 4 454,19 zł
Rocznie 44 988,00 4 390,80 2 924,28 0,00 1 147,20 53 450,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 749 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 708 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 708 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 445 zł
Całość - kwota brutto 3 275 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Luty 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Marzec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Kwiecień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Maj 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Czerwiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Lipiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Sierpień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Wrzesień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Październik 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Listopad 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Grudzień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 445,00 2 830,00
Rocznie 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 440,00 5 340,00 33 960,00
Wynagrodzenie pracownika 3 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 275 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Luty 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Marzec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Kwiecień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Maj 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Czerwiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Lipiec 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Sierpień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Wrzesień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Październik 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Listopad 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Grudzień 3 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275,00 zł
Rocznie 39 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 300,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 275 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 275 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 952 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 414 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 414,00 0,00 0,00 0,00 307,26 0,00 155,00 0,00 2 951,74
Luty 3 414,00 0,00 0,00 0,00 307,26 0,00 155,00 0,00 2 951,74
Marzec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 307,26 0,00 155,00 0,00 2 951,74
Kwiecień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 307,26 0,00 404,00 0,00 2 702,74
Maj 3 414,00 0,00 0,00 0,00 307,26 0,00 667,00 0,00 2 439,74
Czerwiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 307,26 0,00 667,00 0,00 2 439,74
Lipiec 3 414,00 176,27 72,24 0,00 307,26 15,08 583,00 0,00 2 260,15
Sierpień 3 414,00 176,27 72,24 0,00 307,26 15,08 583,00 0,00 2 260,15
Wrzesień 3 414,00 176,27 72,24 0,00 307,26 15,08 583,00 0,00 2 260,15
Październik 3 414,00 176,27 72,24 0,00 307,26 15,08 583,00 0,00 2 260,15
Listopad 3 414,00 176,27 72,24 0,00 307,26 15,08 583,00 0,00 2 260,15
Grudzień 3 414,00 176,27 72,24 0,00 307,26 15,08 583,00 0,00 2 260,15
Rocznie 40 968,00 1 057,62 433,44 0,00 3 687,12 0,00 5 701,00 0,00 29 998,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 952 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.